Creatives & Changemakers

AI i fokus för gymnasiearbete

Caroline Wendt
May 2, 2019

Färre tråkiga jobb, bättre sjukvård och bekväma självkörande fordon eller ett ökat hot genom falsk information, ökad övervakning och en risk för att robotar tar över världen? AI väcker många frågor och därför specialgranskade eleverna på Hedda Anderssongymnasiet ämnet under tre veckor.

Hedda Andersson-gymnasiets projektveckor under våren handlade om ett riktigt hett ämne – Artificiell intelligens. Eleverna på teknik- och ekonomiprogrammen arbetar ämnesövergripande med att undersöka den nya tekniken. Slutpunkten blir en redovisning av arbetet med en utställning på Vattenhallen.

Ett inslag var en paneldebatt med Carl-Johan Grund, Emerse, Marcus Titland, Rockwell Automation, Jutta Haider, Lunds universitet och Jonas Persson, Svenska kyrkan i Lund. Moderator var Jimmy Sok från Future by Lund Young.

– Hedda Andersson-gymnasiet ville ge eleverna möjlighet att diskutera och ställa frågor till externa aktörer, säger Jimmy Sok. Därför har vi plockat in några intressanta organisationer, forskare och etiker från Future by Lunds nätverk.

Carl-Johan Grund berättade hur han i sitt företag Emerse använder AI för en automatiserad annonshandel mellan olika webbplatser och kunde se både för- och nackdelar med den nya tekniken.

– Människor har en kreativ kraft och en intelligens och den drivkraften kan man inte stoppa. Den tekniska utvecklingen fortsätter vare sig vi vill det eller ej, det gäller bara att se till att tekniken inte är farlig för oss, menar han.

Jutta Haider är forskare och var med och tog fram innehåll till Internetguiden om algoritmer, en digital guide för allmänheten som visar hur olika algoritmer påverkar deras vardag.

– Även om man inte vill läsa teknik är det oerhört viktigt att lära sig om de algoritmiska verktygen eftersom de påverkar hur vi utformar verkligheten. Man kan fråga sig om AI kommer att göra att vi bygger in eller att vi bygga bort människor med olikheter. AI kan tolka ojämlikhet på internet som det normala och förstärka ojämlikheten.

Jimmy Sok, Jonas Persson, Marcus Titland, Jutta Haider, Carl-Johan Grund och Malin Dahlgren.

Jonas Persson har ett stort intresse för de etiska frågor som vi måste förhålla oss till när vi introducerar artificiell intelligens i våra liv. Han menar att AI ger upphov till många nya frågeställningar och att det är viktigt att vi problematiserar AI.

– Vem har ansvar om det händer en olycka med en självkörande bil, undrar Jonas. Är det tillverkaren av bilen, tillverkaren av mjukvaran eller föraren?

Marcus Titland arbetar med frågor om automatisering och digitalisering inom tillverkningsindustrin. Han uppmanade eleverna till att vara källkritiska.

– Lär dig att ifrågasätt det du läser. Idag föds vi med information från alla möjliga håll – och mycket är faktiskt påhittat.

Även om AI väcker många nya frågeställningar såg panelmedlemmarna många nya möjligheter.

– Alla i det här rummet har en fantastisk möjlighet att utbilda er inom detta – följ ert hjärta och var intresserade så kommer ni att lyckas, uppmanar Carl-Johan Grund.

Paneldebatten gav eleverna en bild av AI – men var också ett sätt att bredda undervisningen.

– Det här är också led i ett arbete att göra liknande samtal till ett mer vanligt inslag i skolan, säger Jimmy Sok. Det här tror jag kan gynna eleverna – och faktiskt också de organisationer som deltar och får ta del av elevernas infallsvinklar.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar