Human Centric Light

Äldreboendet som sprider solljus

Caroline Wendt
June 18, 2018

På Mårtenslunds äldreboende i Lund finns en avdelning där boende och personal kan njuta av belysning som efterliknar solens ljus inomhus. Just nu pågår ett projekt som mäter om det speciella ljuset gör så att de som vistas i lokalerna blir piggare och sover bättre. Ett positivt resultat kan ge liknande belysning på fler ställen i Lunds kommun.

Mårtenslund är ett särskilt boende för äldre strax öster om centrum. Lokalerna sköts av Lunds kommunala fastigheter och vård- och omsorgsförvaltningen har hand om verksamheten. I mars i år startades ett projekt där man skapar naturliga ljusmiljöer. Ljuset kallas biocentriskt och systemet är framtaget av lundaföretaget BrainLit.

‑ Vi var på Ideon och såg BrainLits ljus på plats i en lokal, säger Mårtenslunds enhetschef Mari Holmqvist. Det var verkligen en kick att se skillnaden mellan vanlig belysning och dagsljusbelysning. Vi blev helt begeistrade och tänkte att våra äldre skulle bli gynnade av att få leva i det där ljuset.

Upptäckten av mekanismerna bakom levande varelser och växters biologiska klocka gav Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young Nobelpriset 2017. Att levande organismer anpassar sin biologi till dygnets växlingar är dock känt sedan tidigare. Det biocentriska ljuset efterliknar solljuset genom att det varierar i färgskala och intensitet under dagen. På förmiddagen är ljuset blåaktigt vilket gör de som vistats i lokalen piggare medan det på kvällen bli rödaktigt så att man varvar ner. En exponering i ett ljus som efterliknar solljuset kan förbättra personers dygnsrytm och göra så att de sover bättre och blir piggare på dagarna. Det finns också forskning som pekar på positiv påverkan på bland annat Alzheimers sjukdom, depression, synsvårigheter och demens.

‑ Mårtenslund är det första äldreboendet i Sverige där BrainLit installerar den här typen av ljuskällor, berättar Dan Löfgren, som är ansvarig för ljusinstallationer på BrainLit. Vi gör aktiva ljusrecept som påverkar ljuset över dagen. Nyckeln till välmåendet är att ljuset hela tiden förändras.

På Mårtenslund finns dagsljusbelysning både i några av de boendes rum och i dagrummet. Kicky Gren, samordnare, Mari Holmqvist, enhetschef, och Dan Löfgren från BrainLit arbetar med att optimera belysningen.

Mårtenslund har varit med i tidigare ljusprojekt och därför kontaktades äldreboendet igen av Future by Lund och Innovation Skåne. Lunds vård- och omsorgsförvaltning är också med och bidrar till projektet.

‑ Jag ställer mig väldigt positiv till biocentriska ljusmiljöerna, menar Veronica Welin, verksamhetschef för särskilt boende i Lund. Man har bland annat sett stora vinster med ljuset för personer med synnedsättningar. Vi är också med utifrån ett hälsoperspektiv för medarbetarna.

Sedan i mars 2018 finns dagsljusbelysning i den ena avdelnings korridor, i ett samlingsrum och i tre av de boendes rum. De boende har valts ut så att de kan ge exempel på hur belysningen inverkar på psykisk ohälsa, synproblem och fallrisk. Ljuset är tänkt att vara till nytta även för personalen.

‑ Redan vid en mätning efter tre månader visar det sig att de boendes djupsömn har blivit bättre, säger Kicky Gren, samordnare på Mårtenslund. Det här blir också hälsofrämjande för personalen och hittills tyder det på att vi får mindre sjukskrivningar.

I de långa korridorerna som leder till de boendes rum är skillnaden stor mellan den gamla och den nya belysningen. En avdelning har den moderna armaturen med biocentriskt ljus som ger en jämn och stark belysning ovanifrån. Den gamla belysningen sitter på väggen på den andra avdelningen med varannan lampa på höger sida och varannan på vänster vilket ger en dunkel och ojämn belysning.

‑ Den gamla belysningen ger skuggor som de äldre kan tolka som gropar, menar Kicky Gren.

‍Så här ser den gamla korridorbelysningen ut.

För nattpersonalen blev dock den starka belysningen till en början fel. De blev negativt påverkade i det skarpa ljuset och därför har ljusintensiteten sänkts. Skulle nattpersonalen ändå bli trötta finns en lösning - i dagrummet finns en ljusdusch där de kan få en energiboost i 20 minuter.

Projektet pågår i ett år för att man ska kunna få med alla årstider. Om cirka två år ska Mårtenslund renoveras och nu hoppas Kicky och Mari på möjligheten att dagsljusbelysningen kan bli aktuell i de nya lokalerna.

‑ Kanske kan vi blir det första äldreboendet där ljuset kommer med i helheten, säger Mari Holmqvist. Vi är väldigt stolta att vi fått och tagit möjligheten att vara med i projektet.

‑ Det kan bli allas framtid att vi i våra hem kan ha dagsljuslampor och följa naturens rytm, menar Kicky.

Veronica Welin på vård- och omsorgsförvaltningen berättar att kommunen hela tiden provar saker för att arbeta smartare.

‑ Vi undersöker just nu om vi också kan få prova om det biocentriska ljuset kan ha positiv påverkan på personer med demensdiagnos på Fästans äldreboende. Ljuset kan medföra att de boende får bättre dygnsrytm, balans och aptit. Om vi kan verifiera att ljuset är positivt för de boende kan vi ta med det i vårt funktionsprogram, vilket medför att det kan komma med vid om- och nybyggnation i framtiden.

 

Fotnot: Mårtenslund har även tidigare varit inblandat i ett ljusprojekt nät det drevs av Future by lund, LTH m fl. Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi på LTH Universitetet, valde det dåvarande trygghetsboendet för att han ville göra en undersökning om en personligt inställd dagsljusbelysning i det egna rummet skulle ge de boende en bättre livskvalitet och hälsa. Fem personer hade armaturer med ljus som följde deras livsrytm. Efter drygt två års tester summerades projektet och redan då såg man att testpersonerna blev piggare och fick bättre sömn.

‍Inga Danielsson har synsvårigheter och har därför fått prova dagsljusbelysning i sitt rum. Hon tycker att belysningen hjälpt henne så att hon har mindre problem med synen men också så att hon sover bättre.
Related videos to category:
Human Centric Light
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar