Future Living & Spaces

Barcelonamässa med många möjligheter för Lund

Caroline Wendt
November 6, 2023

I november arrangeras den stora mässan för smarta städer, Smart City Expo World Congress i Barcelona och Lund har många representanter på plats. Redan under måndagen arrangerade lundabolaget Cleantech Scandinavia The Smart City Business Forum, ett nätverksmöte med 500 europeiska och internationella inbjudna delegater som samlades för att diskutera nyckelutmaningar för klimatneutrala och smarta städer. Klimatneutrala Lund presenteras och flera representanter från Lund medverkar och ställer ut under The Smart City Business Forum. Ett parallellt spår är en mässa med framtidens teknik inom livsmedelsområdet samt kontakter med Design Hub Barcelona, diskussioner inom KKN-området och nya samarbeten i textilbranschen.

På Bilden: Philip Sandberg, Markus Paulsson, Juliet Leonette och Anders Almgren, alla Lunds kommun.

Under The Smart City Business Forum fanns särskild fokus på städernas roll i energiomställningen och affärsmöjligheter med de tekniska lösningar som kan göra omställningen möjlig. I detta sammanhang var bland annat representanter från Lunds kommun, Alfa Laval och Kraftringen talare under en workshop med rubriken ”A city’s journey to a fossil free heating and cooling system - and what the future holds”.

Dagen, efter, tisdagen den 7 november startar den stora mässan Smart City Expo World Congress. Under denna dag är Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren en av talarna under programpunkten Tomorrow Building - Innovation in the Race Towards Net-Zero. Inne på mässan finns även detta år The Nordic & Baltic Pavilion där representanter från städer, företag och organisationer presenterar projekt och teknologier. Även till exempel AXIS Communications kommer att vara på plats på mässan.

Representanter från Lunds kommun, däribland oppositionsråd Philip Sandberg och kommunalråd Anders Almgren och tjänstemän från avdelningen för hållbar tillväxt, är på plats för att tillsammans med Future by Lund diskutera klimatneutrala städer med andra städer och representanter för EU-kommissionen.

- Besöket i Barcelona har flera syften, säger Peter Kisch, verksamhetsledare för Future by Lund. Ett spår under vårt besök är att klimatneutrala Lund presentar sig. En annan viktig del är ett möte med Barcelona stad för Lund Innovation Districts räkning. Självklart ska vi också omvärldsbevaka, spana, boka intressanta möten och planera för framtiden.

Charlotte Lorentz Hjorth, Isabel Roig och Pia Kinhult.

Charlotte Lorentz Hjorth från Lunds universitet och Future by Lund och Pia Kinhult, ESS och Future by Lund, kommer parallellt att vara på andra mötet och arrangemang. Bland annat blir det diskussioner med Design Hub Barcelona och besök på Designmuseet. Under veckan pågår en matmässa där framtidens teknik inom livsmedelsområdet presenteras och grunden läggs till framtida samarbeten. I somras var Charlotte Lorentz Hjorth en av talarna då Spaniens ordförandeskap inom EU inleddes. Då presenterade hon det stora europeiska projektet ekip som handlar om policies inom kreativa och kulturella näringar. Nu blir det diskussioner om en uppföljning av Spaniens strategiförslag för KKN-området. Under besöket finns även inbokade besök med företag för framtida samarbeten, till exempel inom textil-området.

Läs mer om när ekip lanserades i Barcelona.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar