Ideas for Society

Bioteknik fokusområde för ett grönare Greater Copenhagen

Caroline Wendt
April 17, 2023

Danmark har en framgångsrik industri inom Life science och bioteknik där Biotechbyn Kalundborg är en viktig nod. I området finns Novo Nordisks produktionsanläggning som förser cirka 30 miljoner patienter världen över med biofarmaceutiska produkter, Novozymes som är en av världens största leverantör av enzymer samt många andra företag som tillhandahåller produkter, utrustning och tjänster. För att skapa ett grönare samhälle men också för att öka konkurrenskraften ser Greater Copenhagen att man genom Nordic Bio Solution Hub kan skapa ett gemensamt nordiskt centrum för biologiska lösningar där både Kalundborg och andra aktörer runt hela Öresund kan samverka. Nu undersöker man också hur den svenska delen av Greater Copenhagen kan passas in i arbetet.

Greater Copenhagen är en sammanslutning av 85 kommuner och fyra regioner på båda sidor Öresund. Några mål är att skapa de bästa förutsättningarna att samarbeta och gemensamt utveckla gröna lösningar och att investera, skapa innovationer och attrahera arbetskraft. Dessutom är ambitionen att området ska vara ett globalt centrum för hållbar tillväxt och gröna transporter. I detta sammanhang drivs nätverket Nordic Bio Solution Hub som arbetar med nya lösningar inom biosolutions och Life Science.

- Vi uppskattar att nya lösningar inom Life Science har en minskningspotentialen på över 800 miljoner ton koldioxid till år 2030. Möjligheterna inom Life Science är många och de kan till exempel bidra till en ökad cirkularitet och utveckling av gröna drivmedel, enzymer och livsmedel med minskade koldioxidutsläpp och klimatpåverkan, berättar Nicolai Vædele från Greater Copenhagen Green.

Det man sett inom Nordic Bio Solution Hub är att Danmark och Sverige har starka positioner inom biotekniken när det gäller forskning, innovation och produktion. På den danska sidan är Life Science en viktig del av Danmarks BNP med ett exportvärde på mer än 140 miljarder danska kronor. Men för att kunna konkurrera med framför allt USA och Kanada ser Greater Copenhagen att det behövs ett gemensamt nordiskt centrum för biologiska lösningar.

- Nordic Bio Solution Hub skall stärka samarbetet inom området för biosolutions i hela Greater Copenhagen och genom detta bland annat bidra till att lösa klimatutmaningar inom lantbruk, livsmedel, transport samt plast- och textilproduktion med hjälp av innovation och bättre testmöjligheter för biotech-verksamheter, förklarar Christian Beenfeldt, projektdirektör for Knowledge Hub Zealand.

I Nordic Bio Solution Hub är målet att underlätta samverkan mellan stora företag, nyetablerade företag, kunskapsinstitutioner, offentliga organisationer och myndigheter både i juridiska frågor, finansieringsfrågor och i hur man effektivt kan dokumentera och marknadsföra biotekniska lösningar, till exempel alternativa proteiner för livsmedel och foder, nya biomaterial, biobaserade bekämpningsmedel och så vidare.

I Biotechbyn/Biotech City Kalundborg ligger Skandinaviens största biotechproduktion med en stark processindustri och en omfattende kompletterande industri med högt specialiserade verksamheter. Läkemedelsbolaget Novo Nordisk är ett av bolagen i Kalundborg och de producerar produkter för behandling av svår fetma och är dessutom världens största insulinproducent. Så många som 30 miljoner patienter världen över använder läkemedel från Novo Nordisks produktionsanläggningar. En annan verksamhet är Novozymes som är en världsledande leverantör av enzymer och mikrobiell teknik. Novozymes produktionsanläggningar används för bioinnovation som till exempel kan möjliggöra högre skördeavkastning i jordbruket, tvätt vid lägre temperaturer, energibesparingar i tillverkningsprocesser och förnybara bränslen.

Kalundborg Symbiosis är världens första industriella symbios med en hållbar vinkel för produktionen. Huvudprincipen är att ett restflöde i ett företag blir en resurs i ett annat. I området finns också till exempel Danmarks största raffinaderi, Kalundborg Refinery, Chr. Hansen som är ett globalt, differentierat biovetenskapsföretag som utvecklar naturliga ingredienslösningar. Där finns också Knowledge Hub Zealand som är en förening och ett partnerskap som skapats för att stödja kunskap, utbildning och utveckling i regionen och som dessutom fungerar som sekretariat till Alliancen Biotechbyn med ambitionen att skapa ett regional biosolutions- och life science-hub.

På den danska sidan kommer Nordic Bio Solutions Hub att stötta utvecklingen genom att bygga vidare på den omfattande industriella infrastruktur som finns i Biotechbyn Kalundborg.

- Vi vill skapa tillgång till pilot- och demonstrationsanläggningar i huvudstadsregionen, vilket utgör en kritisk lucka i den skandinaviska värdekedjan för biologiska lösningar och är ett stort marknadshinder för nya företag i området, säger Nicolai Vædele, och tillägger att Greater Copenhagen arbetar för att binda ihop innovationsekosystemen i Sverige och Danmark. Här kan ett ökat samarbete mellan danska och svenska verksamheter och kunskapsinstitutioner inom biosolutions vara en viktig faktor för ökad hållbar tillväxt som kan bidra till att placera vår geografi på världskartan.

Nu fortsätter arbetet med att se hur den svenska sidan av sundet kan kopplas ihop med det som finns i Danmark. För att utreda hur ett framtida ökat samarbete kan se ut har en arbetsgrupp startats med Per Persson, senior advisor, Katarina Scott, Future by Lund, Carina Johnsson, Region Skåne samt Josefin Ahlqvist och Emma Nordell, båda från Lunds universitet.

- Vi har sett att vi kompletterar varandra på den svenska och den danska sidan av sundet, det gäller både inom akademi och forskning, säger Per Persson, senior advisor. Tillsammans kan vi bygga en starkare enhet inom området.

Foto: Greater Copenhagen

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar