Moving Things & People

Cykeln ett bra val för smidiga kombinationsresor

Caroline Wendt
March 21, 2022

Att underlätta för resenärerna att kombinera kollektivresan med andra transportsätt kan vara nyckeln till framtidens hållbara mobilitet. Både i Skåne och på Själland genomförs aktiviteter för att se hur man kan skapa smidiga övergångar och sömlösa förbindelser – och det klassiska transportmedlet cykeln fortsätter att vara ett starkt alternativ!

I Mobility forums webbinarium i mars 2022 lyftes hur man kan göra kombinerad mobilitet till ett mer attraktivt alternativ för personresor. Här presenterades erfarenheter av att främja och stödja kombinationsresor från en svensk och en dansk trafikaktör. I detta ingår att man vill skapa förutsättningar för den bästa möjliga reseupplevelsen för kunden och samtidigt driva på utvecklingen mot en grön och hållbar mobilitet.

– Vi gör detta för att snabbare kunna skala upp smarta lösningar för att påskynda den gröna omställningen, säger moderatorn Malin Larsson på Innovation Skåne.

En analys av kombinationsresor som gjordes i Köpenhamn med omnejd 2018 (Atkins og Moe) visar att den kollektiva transporten generellt tar mycket längre tid från mindre tätbefolkade områden än från mer befolkade, vilket gör bilen till det självklara valet för många. En intressant del i detta är en beräkning av den sammanlagda restiden från dörr-till-dörr i kombinationsresor med både gång och cykel. Det visade sig där att kombinationen mellan kollektivtrafik och cykel kraftigt ökar kollektivresans konkurrenskraft räknat i tid.

– Vi vet att den föredragna transportformen i Storköpenhamn är privatbilen. Ska vi kunna göra något åt trängsel, CO2-utsläpp och i förlängningen klimatet måste vi få fler att använda andra transportformer. En kombination av kollektivtrafik med cykling ökar konkurrenskraften och gör kollektivtrafik till ett mer attraktivt val för pendlare i regionen, menar Caroline Schousboe, specialkonsultent på Region Huvudstaden i Köpenhamn.

Grafik från Movia

Jens Toudal Jessen är projektledare på det stora danska kollektivtrafikföretaget Movia och berättade om flera försök som syftar till att underlätta kombinerade resor i ett sammanhängande system. En aspekt som undersökts är cykelparkering, och vilka förhållanden som busspassagerarna tycker är viktiga. Här visar det sig, att de som inte cyklar till bussen skulle önska att det fanns bättre möjligheter att kunna låsa fast sin cykel vid hållplatsen medan de som redan cyklar skulle vilja ha fler platser för cykelparkering. Det visade sig också att resorna ökade med 15% när kommunen etablerade fler övertäckta cykelparkeringar vid vissa stationer (räknat i antalet påstigningar mot Köpenhamn). Andra observationer visade att cyklisterna gärna cyklar en bit extra för att ta en snabbare buss. Eftersom det inte är helt tydligt när man får ta med cykeln på buss eller tåg eller när man ska köpa biljett eller inte har man i Danmark testat att tydligt märka upp på utsidan av tågvagnar och bussar där det är tillåtet med cyklar med gott resultat.

Även Skånetrafiken på andra sidan sundet funderar över hur man ska ta hand om framtidens cyklister.

– Vi måste se cyklingen i ett större perspektiv och fundera över hur behov och utformning kommer att se ut i framtiden. Det handlar om vilka förändringar som kommer att ske i vår omvärld som kan påverka behoven, till exempel för resenärer med cykel på Pågatågen, säger Henrik Johannesson, strateg inom kombinerad mobilitet, Skånetrafiken

Några säkra trender som Henrik Johannesson ser är att fritidscyklingen/cykelturismen ökar, att det finns ökande förväntningar på enkelhet, bekvämlighet och service på tågen och att mängden skrymmande föremål på tågen ökar. Det skulle också kunna bli så att allt fler vill kunna ta med sig cykeln på tåget och att fler och fler bosätter sig i stationssamhällen utanför storstäderna.

Skånetrafiken funderar också över andra kombinationsresor. Ett sådant exempel är piloten Plusresa som utförts i Mellanskåne. Där har de kunder som har mer än 2 kilometer till kollektivtrafikshållplats erbjudits en plusresa, bland annat för att skapa större rättvisa i resesystemet. Ett annat projekt är Park & Ride som utgår från LKP:s parkeringshus på Brunnshög i Lund där vissa parkeringsbiljetter rabatteras om man samtidigt köper en biljett till kollektivtrafiken i LKP:s app.  

Projektet Mobilitet på Tvärs, Mobility forum projektleds av Signe Poulsen på Gate 21. Projektet är delvis finansierat av Interreg ÖKS.

Related videos to category:
Moving Things & People
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar