Creatives & Changemakers

”De flesta utmaningar är tvärvetenskapliga till sin natur”

Caroline Wendt
November 6, 2019

Ett tjugotal elever från vitt skilda fakulteter har samlats i en sal på Ekonomihögskolan för att lära sig hur man arbetar tillsammans i projektform med olika utmaningar. I Lund är det andra terminen som Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship ger denna tvärvetenskapliga kurs. Kursen är mycket efterfrågad av näringslivet och i andra länder är liknande kurser obligatoriska för alla studenter vid universiteten. Utmaningarna ges av existerande organisationer, och i år arbetar studenterna med Innovation Skåne, Acconeer och Future by Lund.

Andra gruppen av studenter som läser Tvärvetenskaplig projektutveckling på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship är nu igång. Kursen ger kunskaper i att arbeta i projektform tillsammans med andra, så att olika kunskapsområden i kombination genererar nya lösningar.

– De flesta utmaningar är tvärvetenskapliga till sin natur, säger universitetslektor Marie Löwegren. Det finns ett värde av att se problemen ur olika perspektiv, med olika infallsvinklar och från olika kunskapsområden. Det behövs till exempel samhällsvetare och humanister för att lösa tekniska problem och för att se helheten.

Universitetslektor Marie Löwegren på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship.

Första året deltog studenter som läst 60 poäng i sitt huvudämne på Naturvetenskapliga institutionen, Institutionerna för informatik och företagsekonomi. Hösten 2019 har det utökats så att det gäller även studenter inom juridik och medicin.

– Det här är en möjlighet för studenter att få jobba tvärvetenskapligt med utmaningar, fortsätter Marie Löwegren. Studenterna får entreprenörsverktyg som de har nytta av hela livet oavsett om de går vidare som anställda eller om de har en egen verksamhet.

En del av de utmaningar som studenterna arbetar med har hämtats från existerande organisationer i Lund. Denna termin kunde studenterna bland annat anta utmaningar inom turism, maker space, energiområdet, digitala plattformar, sensorer och idégenerering inom vården. Det slutliga valet blev att en grupp studenter antog Innovation Skånes utmaning Open Idea generation in health care, en grupp arbetade tillsammans med Acconeer kring deras sensor och en grupp antog Future by Lunds utmaning om hur man arbetar med öppen data på en digital plattform. En fjärde grupp har själva valt att se på arbetsmiljön i skolan.

– Vi är väldigt tacksamma att vi fått en så bred respons från olika projektägare, allt från kommun och region till privata företag, påpekar Marie Löwegren.

Innovation Skåne har sedan tidigare en sluss där de tar emot idéer från anställda inom vården. Utmaningen handlar om hur man skulle kunna göra för att låta även patienter bidra med idéer.

– Vi ser fram mot att få nya infallsvinklar genom bredden på kursdeltagarna, säger Anders Östergren på Innovation Skåne. För oss blir den tvärvetenskapliga kursen faktiskt en möjlighet till verksamhetsutveckling.

Även Acconeer såg stor nytta med att få studenternas syn på saken.

– Vår teknik handlar om att möjliggöra nya applikationer. Vi säljer sensorer till kunder med användarfall av vitt skilda slag, exempel rör allt från parkering och mätning av nivåer i soptunnor till robotnavigering och att känna igen om det finns en människa i närheten. Idag är jag här för att låta studenter fundera ut vad de kan använda sensorn till. Jag tror att de kommer att komma med många intressanta affärsidéer där det går att bygga en affär kring våra produkter, säger Mikael Egard, COO och medgrundare, Acconeer.

Future by Lunds utmaning handlar om det öppna sensornätverk, Open City Sensor Network, som vi de senaste åren varit med om att bygga upp i Lund. Nätverket är gratis för prekommersiell användning som tester och innovationer. Ett syfte är att skapa data och teknik för forskning och tester. Future by Lund skulle också vilja skapa öppen data, men kopplat till detta kommer frågeställningar om drift, datalagring, dataplattform, former, affärsmodeller, ägande av data, datamining, juridik, GDPR, personligt skydd och attityder kring data med mera. Utmaningen handlar därför om hur man skapar en plattform med öppen data.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar