Digital Cities & Citizens

Designstudenter lyfte arbetet med nya sensorer

Caroline Wendt
August 22, 2023

I FLOW-projektet utvecklar aktörerna en radarsensor som ska monteras på lyktstolpar för att göra trafikmätningar och nu har också designstudenterna på IKDC gjort förslag på hur den skulle kunna se ut. Det här resulterade i flera bra lösningar med inbyggda solceller, praktiska lösningar för underhåll och stabila och billiga sätt att fästa sensorn. Dessutom hade grupperna funderat kring hur man adderar extra värde till sensorn – bland annat genom att ge utrymme för konstnärliga alster eller till och med ett insektshotell.

I FLOW-projektet jobbar Acconeer, miThings och Sensative tillsammans för att skapa en sensor för att mäta trafikflöden med hjälp av fyra enheter av Acconeers radarchip. De fyra enheterna placeras bredvid varandra i en bågform, vilket gör sensorn väl anpassad för att avgöra hastigheten för gångtrafikanter och cyklister. Efter sommaren hoppas gruppen ha en prototyp redo för test på plats i trafikmiljö.

LTH-studenterna på Industrial design/Design i företag fick under våren 2023 i uppgift att göra designen till sensorn. Några av grundkraven var att den ska klara av både regn och damm, kunna fästas på en stolpe och drivas med solceller. Det var också viktigt att skapa möjlighet att ställa in vinkeln på sensorn för att den ska mäta rätt och att den ska vara enkel att göra underhåll på. Dessutom skulle förstås kostnaderna hållas nere. För att minska risken för vandalisering kunde sensorn placeras en bit upp på en stolpe, men studenterna funderade också kring hur sensorn kunde bli mer svårupptäckt eller fästas med dolda fästen.

Designstudenterna var indelade i tre grupper och alla grupper kom med bra och genomarbetade lösningar. Ur presentationerna fanns det några infallsvinklar och idéer som mycket väl kan inspirera till detaljer i den färdiga produkten. En av grupperna hade en mycket bra lösning för att underlätta skötseln. Deras Darth Vader-liknande sensor behöver inte monteras ner från stolpen för underhåll utan allt innehåll följer med när man lyfter på locket. Grupp två hade flera olika lösningar för att få sensorn att passa in i omgivningen, bland annat genom göra den rund och därmed kunna addera något som ger extra värde på sensorns baksida, till exempel ett insektshotell eller en wifi hotspot. Den tredje gruppen hade en intressant lösning där man inte behöver vinkla hela sensorn utan enbart riktar panelen med radarchip i rätt vinkel. En annan idé var att fästa sensorn på stolpar med likadan utrustning som Lunds kommun använder till sina skyltar och att ha löstagarbara sidor med möjlighet för konstnärliga utsmyckningar.

Per Kristav, studenternas handledare samt kursansvarig för kursen var nöjd med resultaten.

- Här var flera innovativa idéer och jag blir inte förvånad om företaget hittar något att ta med till produktionen, säger han. Ofta kan det vara en enda idé som gör skillnaden för företaget.

Hur är det att jobba med nära verkliga exempel för studenter?

- För oss på LTH är det viktigt med konkretisering och det blir ju mer konkret för studenterna om man jobbar med ett riktigt projekt från ett företag i stället för att vi hittar på ett projekt. Vi vill att studenterna ska se vad som väntar dem när de är färdiga och därför tycker vi att de ska få testa att arbeta med industrin på ett sätt som liknar en designbyrå.

Att hitta samarbeten med studenter på universitetet kan vara ett bra sätt att få in ny kunskap i ett innovationsprojekt.

- I FLOW-projektet arbetar många aktörer som är specialister på IoT tillsammans, berättar Anders Trana, projektledare för FLOW. Det är väldigt värdefullt för oss att få designstudenternas idéer och förslag eftersom de kan ha en annan infallsvinkel än vi i projektet ofta har. Jag tycker att de kommit fram till flera intressanta förslag som mycket väl kan vara en del av den färdiga produkten.

De båda bolagen miThings och DivM kommer att arbeta vidare på studenternas lösningar och eventuellt även skriva ut de tänkta skalen i en 3D-skrivare.

FLOW-projektet finansieras av IoT Sverige. I projektet deltar AXIS Communications, Lunds kommun, Sensative, Mobile Heights, miThings, Future by Lund, Smarta byar, Meltspot och Acconeer. Projektet FLOW görs i nära samarbete med projektet Lund Open Sensoring City, LOSC, som finansieras av Vinnova. I LOSC är Axis Communications, AFRY, Kraftringen, Lund Universitet, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector Traffic inskrivna projektpartners.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar