Future Living & Spaces

Effektivt ljus ligger rätt i tiden

Caroline Wendt
October 4, 2022

I en tid när alla vill spara energi presenterar projektet Lighting Metropolis sina resultat – och den genomsnittliga energibesparingen för alla deras genomförda delprojekt i Öresundsregionen är hela 61 procent! I Lighting Metropolis har regioner, kommuner, privata företag och akademi arbetat tillsammans med innovativ och energieffektiv belysning. Nu är resultaten från deras arbete samlade så att erfarenheterna av hur man kan implementera ny och smart belysning och samtidigt spara energi kan spridas.

Belysningen kan stå för en stor del av energiförbrukningen i den offentliga sektorn och det finns därför goda möjligheter för offentliga verksamheter att spara genom att förbättra belysningen. Projektet Lighting Metropolis - Green Economy har samlat fem svenska och sju danska kommuner men också andra aktörer från på båda sidor Öresund, som företag, universitet och Region Skåne. Parterna har i projektet arbetat för att påskynda övergången till energieffektiv LED-belysning, både inom- och utomhus. Samtidigt har kraven ökat på artificiellt ljus, och med LED-belysning finns förutom möjligheten att spara energi också chansen att förbättra belysningens kvalitet och anpassa den både till individ och till typ av aktivitet.

Det viktigaste syftet i projektet har alltså varit att minska energiförbrukningen (målet var att spara 5 700 000 kWh/år) och det har man verkligen lyckats med. Övergången till LED-belysning i projektet har gett en sammanlagd energibesparing på 7 251 446 kWh vilket motsvarar elförbrukningen för 1800 hushåll. Det är en genomsnittlig energibesparing på 61 procent för alla delprojekt där man i vissa fall lyckats spara över 90% och samtidigt skapat en förbättrad belysning!

− Vi är mycket stolta över våra många fina resultat i projektet. Det har varit en utmaning för projektpartnerna då vi samtidigt hade en pandemi, säger Maria Edgren, Innovation Skåne. Ljusets stora betydelse för människan samt rätt ljus på rätt plats är några saker som jag tar med mig från projektet.

Utöver detta har deltagarna undersökt olika aspekter av ljuskvaliteten från LED-belysning, och det arbetet finns utförligt beskrivet i den avslutande publikationen. Där poängteras att hög kvalitet på ljuset är viktigt eftersom vi ju vistas inomhus i artificiellt ljus under stora delar av vår vakna tid, och därmed inte vistas i naturligt dagsljus.

En plats där kvaliteteten är extra central är i skolor, där belysningen skulle kunna påverka elevernas koncentrationsförmåga och välbefinnande och därmed deras skolresultat. I Roskilde har belysningen moderniserats genom nya LED-armaturer på ett antal skolor och ljusets kvalitet har utvärderats av Aalborgs universitet.

Maria Edgren, Innovation Skåne, förbereder avslutningskonferensen.

Viss forskning har visat att belysning som efterliknar ljusets naturliga förändringar kan bidra till att minska inomhusljusets negativa effekter. LED-tekniken gör det möjligt med en dynamisk belysning som anpassar sig till människans biologiska rytm och precis som dagsljuset varierar över dagen i intensitet och färgtemperatur. Därför har Lighting Metropolis också sett på ljusets betydelse för välbefinnandet i vården. Äldreboendet Åbyhem i Klippan, två avdelningar på Helsingborgs lasarett och en i Malmö har fått dygnsrytmsbelysning installerad. Det här har bland annat gett möjlighet för nattjobbare att arbeta i ett ljus med lägre intensitet och varmare färgtemperaturer, samt att kunna få sitta i en ”ljusdusch” i ca 15 min för att bli ”pigg”. Än så länge är inte resultatet av forskningen på avdelningarna helt färdig, men mängden ljus fördubblades samtidigt som mängden energi halverades och mycket tyder på att arbetsmiljön förbättras. Ett annat viktigt resultat i Lighting Metropolis är att Region Skåne i samarbete med Lunds universitet och olika leverantörer har tagit fram en kravspecifikation för dygnsrytmsbelysning i vården. Denna kravspecifikation används numera nationellt.

− Det är väldigt många spännande resultat men det som jag kommer minnas bäst är hur man kan vara utomhus fast inomhus. Samhället förtätas mer och mer och det ger mindre och mindre möjligheter till dagsljus. Genom att efterliknande de konstanta skillnaderna i ljus som det är utomhus uppnås mycket av detta inomhus, vilket är en grundförutsättning för att vi skall kunna fortsätt med ett samhällsbygge som möter de framtida utmaningarna på ett hållbart sätt för både människa och i miljön i samklang, säger Fredrik Malmberg, Innovation Skåne.

En annan aspekt som undersöktes är hur artificiell belysning påverkar miljön. Ljusföroreningar kan vara ett miljöproblem med negativa konsekvenser för människor, djur och växter och därför uppmärksammas den forskning som undersöker vilka egenskaper ljuset ska ha för att störa naturen så lite som möjligt.

Men hur ska en offentlig verksamhet då gå till väga för att byta ut sin belysning? Trelleborgs kommun kommer att genomföra en omfattande modernisering av vägbelysningen genom att byta ut alla armaturer mot LED. Jimmy Bengtsson på stadsmiljöförvaltningen i Trelleborg är ansvarig för arbetet och berättade på det avslutande seminariet i Köpenhamn hur kommunen arbetat fram en strategi för att under de närmaste åren gå över till hållbar vägbelysning genom att installera LED. Under hösten 2022 har Trelleborg påbörjat arbetet med att göra en upphandling och hela utbytet är beräknat att ta ca 3 år. Även Lunds kommun har tagit ett första steg mot detta genom att arbeta med en sammanhängande belysningsstrategi kring utomhusbelysning i kommunens olika delar och då även inkluderat de kringliggande byarna.

Projektet har också undersökt till exempel en skatepark och flera idrottshallar. Olika startupbolag i Greater Copenhagen samlades i ett nätverk och deltog i projekt och för att utveckla den egna verksamheten. Projektet har genomförts mellan 2019 och 2022 av Gate 21 i Danmark och Innovation Skåne i Sverige och har finansierats genom Interreg Öresund Kattegat Skagerrak.

Länk till projektets katalog

Länken till filmen

LED-fakta

LED betyder Light Emitting Diod och är effektivare än gammaldags glödlampor. Ljuskällorna har också längre livslängd än andra tekniker, så även om de är lite dyrare i tillverkning betalar de sig snabbt.

Med LED-tekniken är det lättare än med en glödlampa att designa och anpassa ljuset efter önskat användningsområde. Det går att skapa ljus med exakt rätt färgtemperatur och intensitet för ett speciellt ändamål. LED-belysningen kan också riktas på ett bättre vis. Det finns även negativa aspekter kring användande av LED, men dessa kan i de flesta fall undvikas genom kunskap vid upphandling och installation/drift, vilket det tagits fram olika vägledningar och exempel kring inom projektet. Dessa finns tillgängligt via projektets hemsida.

Forskning visar att en del LED-belysning avger större andel blått ljus, vilket kan vara negativt för människor, djur och växter. Genom att göra ljuset ”blåfritt” genom att mängden ljus med blå våglängd dras ner till nästan noll löser man en stor del av dessa bekymmer, men utöver det behövs även anpassning av ljuset kring intensitet, riktning etc.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar