Moving Things & People

Elonroad laddar för kommersialisering

Caroline Wendt
May 28, 2021

På Getingevägen testar projektet Evolution road och Trafikverket att ladda körande elfordon via skenor i vägen. Samtidigt har Elonroad, som är bolaget bakom tekniken, tagit in 22 miljoner i nytt kapital från bland andra Bring och ska dessutom börja testa tekniken i Helsingborgs hamn. ”Det har blivit rena ketchupeffekten”, säger Elonroads vd Karin Ebbinghaus.

Elonroad grundades 2014 av Dan Zethraeus som hade en idé om att ladda elfordon i farten via en skena på vägen och en avtagare under bilen. Trafikverket tyckte att det var en så intressant idé att man valde denna som en av fyra elvägstekniker i Sverige som nu testas och utvärderas. En fördel med Elonroads teknik skulle kunna vara att man med ett utbyggt laddsystem kan ha en mindre mängd batterier i fordonen utan att öka transporttiden. Med en laddning underifrån kan alla typer elfordon laddas, medan laddning ovanifrån mer kommer att vara lämplig för höga fordon som lastbilar och bussar.

När nu skenorna till testvägen på Getingevägen ligger på plats är det dags för nästa steg för Elonroad. Bolaget tar alltså in 22 miljoner kronor, och det är bland andra Bring (som ägs av norska posten), Almi Invest Greentech och EU-initiativet EIT Urban Mobility som satsar.

Karin Ebbinghaus, vd Elonroad.

Karin Ebbinghaus, vd på Elonroad, vad kommer ni att använda kapitalet till?

– Vi ska göra oss redo för en kommersialisering. Det innebär att vi kommer att arbeta med att certifiera produkter enligt olika standarder samt göra vissa förbättringar. Vi gör skenan mer produktionsvänlig helt enkelt.

Tanken är att Elonroad därmed kommer att kunna leverera sin tekniklösning i stor skala redan under 2022. Dessutom har det blivit klart med två nya uppdrag.

– För Bring ska vi anlägga två olika stationära piloter, en i Sverige och en i Norge, berättar Karin Ebbinghaus. Det är första gången man testar elvägsteknologi i Norge. Den norska posten äger Bring och de har gått ut stort i Norge om att de investerat i ett svenskt elvägsbolag för att testa. Vi har redan fått många förfrågningar, intresset för elvägsteknik på den norska sidan är stort.

Det är också klart att elvägsskenor för stationär laddning ska installeras i Helsingborgs hamn inför och som en del av utställningen H22. Där kommer elfordon att kunna ladda när de står stilla.  

Men varför satsar Elonroad på stationär laddning när idén var att ladda i farten?

– Den stationära laddningen motsäger inte att vi vill ha elvägar utan den är ett steg på vägen, menar Karin Ebbinghaus. Om vi tänker oss en evolutionistisk e-mobilitetsresa så är första steget egentligen den stationära laddningen. Våra skenor har den fördelen att vi kan använda samma teknik oavsett om fordonet står stilla eller kör i 120 km/h. Vi har breddat oss från att vara ett elvägsbolag till att bli ett laddinfrastrukturbolag som gör både elväg och stillastående laddning.

– Att möjliggöra och förenkla för elfordon är en del av resan. De flesta av oss gillar bara förändringar om det förenklar eller förbättrar tillvaron, och med den här tekniken behöver du bara parkera på skenan för att laddningen ska gå igång. För den som vill ha hög produktivitet i sina flöden kan det vara bra att slippa ansluta fordonet med en sladd varje gång man ska ladda och där kan vår lösning hjälpa till. Detta kan få fler att vilja göra omställningen.

Ett andra steg på resan mot fler elvägar skulle då kunna bli att bygga ut den stillastående laddningen med slutna system med rörlig laddning, till exempel i en hamn eller mellan en hamn och ett industriområde.  

– Vi vill hitta flöden där en del i sig är ekonomiskt hållbar, fortsätter Karin Ebbinghaus. Man kan tänka sig att flera varumärkesägare som istället för att installera laddning hos sig själva delar på en lösning. Vi vet också att det finns till exempel energibolag som är intresserade av lösningar i flöden där samma fordon går fram och tillbaka. Vi kan bygga mindre noder och sedan bygga ihop noder med elvägar. Det är viktigt att man börjar testa i lite större skala med funktion och inte bara i en pilot. Det här hoppas vi kan hända inom de närmaste två-tre åren.

I Elonroads skenor finns inte bara teknik som laddar batterierna hos de passerande fordonen. Det finns också sensorer som ska kunna läsa av vilket fordon det är som laddar, och som därmed kan hantera ett betalsystem för den effekt som tas ut. Men det finns också andra fördelar med att ha inbyggda möjligheter att styra laddningen.

– Kan man sprida ut laddning av stillastående fordon över dygnet kan laddningen kan bli bättre och billigare. Vi kan kommunicera med batteristatus och kan anpassa laddning utifrån varje fordon och kan dessutom ladda när elen är billigast eller ha algoritmer som håller reda så att vi laddar när elen verkligen är grön.

Skenan kommer också att kunna ge annan intressant information.

– Skenans temperatursensorer kommer att ”veta” om det är blixthalka längre fram och den informationen skulle vi vilja kunna ge till trafikanter. Det går också att registrera vibrationer som kan avslöja om något fordon är för tungt lastat.

Elonroad grundades 2014 av Dan Zethraeus med bland andra Lunds Universitets holdingbolag som en delägare. Nu går Bring Ventures in med 5 miljoner och Almi Invest Greentech med 8 miljoner. Även EU-initiativet EIT Urban Mobility och olika privata finansiärer är med i investeringen. Satsningen innebär bland annat att personalstyrkan på tolv personer vid fabriken i sydöstra Lund utökas något.

Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som en del i framtidens fossilfria transportsystem. Projektet startade 2019 och pågår till 2022. Demonstrationsplatsen är förlagd till en kilometerlång sträcka på allmän väg på Getingevägen i norra Lund. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket är huvudfinansiär. Läs mer om projektet på www.evolutionroad.se.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar