Moving Things & People

Elvägen ökar intresset för Lund

Caroline Wendt
February 25, 2020

‍Lund håller på att bli en elvägsstad och i maj kommer den första biten av elväg på Getingevägen att invigas. Då var det också tänkt att den internationella elvägskonferensen Electric Road Systems Conference 2020 skulle hållas i Lund, men på grund av risken för smittspridning är konferens skjuten på framtiden. På Innovation Skåne fortsätter ändå förberedelserna och förhoppningen är stor att Lund ändå står som värd för konferensen.

400 deltagare förväntades komma till Medicon Village i Lund den 12- 13 maj för den fjärde upplagan av den internationella elvägskonferensen. I nuläget är konferensen uppskjuten men sannolikt kommer den ändå att hållas i Lund. Det blir i så fall första gången en sådan konferens arrangeras i Skåne. Elvägar möjliggör laddning av elektriska fordon i rörelse och är ett snabbt växande teknikområde som kan främja övergången till ett mer hållbart transportsystem. Konferensen sammanför årligen forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma inom transportsektorn för att de ska kunna dela den senaste inom forskningen och utbyta erfarenheter kring framtidens elvägar. Konferensen arrangeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), RISE och Trafikverket, och årets arrangemang görs i partnerskap med Innovation Skåne, Region Skånes innovationsbolag.

Innovation Skåne har sina lokaler i The Spark, Medicon Villages nybyggda kontorsbyggnad. Malin Larsson är den lokala projektledaren för elvägskonferensen och det är just på Medicon Village som konferensen är tänkt att hållas. När beskedet om att tills vidare ställa in konferensen kom var de flesta planer redan klara, och när ett nytt datum sätts kan de sättas i verket igen. Visionen är att det i området ska bli föreläsningar, utställningar och workshops för alla elvägsexperter. På torget framför The Spark kommer det att vara en utställning med olika elfordon. Elonroad, bolaget som bygger den konduktiva elvägen i Lund, är då självklart med och ska förutom elvägen också visa en parkeringsladdare, en skena där parkerade fordon laddas underifrån med hjälp av en avtagare under bilen, samma teknik som man använder för bilar i rörelse.

– Vi är stolta över att vi fick förtroendet att ta hand om årets elvägskonferens, säger Malin Larsson. Folk från hela världen är intresserade av konferensen. Intresse finns från bland andra Kina, Japan, Tyskland, Holland, Frankrike och USA.

Det forskningstunga programmet med talare och utställare sätts ihop av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Innovation Skånes uppgift är att se till att allt det praktiska flyter på – men de arbetar också för att få med det lokala näringslivet i arrangemanget. Därför kommer lundaföretaget AppInConfs konferensapp att användas av deltagarna.

– Vi hoppas också att vi ska få med det lokala näringslivet som konferensbesökare, säger Malin Larsson. Vi ser att det kan finnas många intressanta kopplingar att göra för lokala aktörer.

Innovation Skåne arbetar tillsammans med sin systerorganisation Event in Skåne som med hjälp av Skånetrafiken kommer att se till att deltagarna kan resa gratis och miljövänligt med lokaltrafiken. Dessutom har Event in Skåne hjälpt till med både ansökan och måltidsbidrag. En annan samarbetspartner är Lunds Convention Bureau som man kan vända sig till när man planerar att arrangera ett möte eller en konferens i Lund. De har koll på konferenslokaler, hotell, middagslokaler och sociala aktiviteter i Lund.

– När man ska ordna en konferens kan vi vara en support under planeringsprocess och bistå med rätt kontakter, berättar Sofia Björk på Lund Convention Bureau. I detta fall har vi bidragit med input till konferensansökan, tagit fram ett ”Welcome letter” där Lund som värdstad välkomnar konferensen till Lund och har också kunnat berätta var man kan vända sig för att söka ekonomiskt stöd.

Invigningen av den markbundna elvägen i projektet EVolution Road, som ska byggas på Getingevägen i Lund och som projektleds av Per Löfberg på Innovation Skåne, kommer förstås att vara en viktig milstolpe för elvägsstaden Lund. Invigningen är satt till den 12 maj och under försommaren kommer hela den första sträckan att vara på plats.

Electric Road Systems Conference arrangeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), RISE och Trafikverket i partnerskap med Innovation Skåne. Konferensen i lund är tänkt att hållas på Medicon Village i Lund. Läs mer om konferensen.

Projektet EVolution Road ska bygga en test- och demonstrationsanläggning av innovativ markbunden elväg i centrala Lund. Trafikverket är beställare och huvudfinansiär.

Läs mer.

Innovation Skåne AB är Region Skånes innovationsbolag. De bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. De bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer.

Lund Convention Bureaus mål är att ge professionell hjälp till alla som vill arrangera möten i Lund genom att skapa samarbeten med både akademi och med lokala företag. Läs mer.

Event in Skåne är ett centrum för eventexpertis och jobbar för att attrahera event till Skåne. Dessutom arbetar man som en samarbetspartner till kommunerna och till de som håller i stora event i Skåne.  Läs mer.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar