Creatives & Changemakers

Entreprenörskap ger universitetspoäng

Caroline Wendt
February 11, 2019

I januari 2019 diplomerades tio studenter på den första kursen i tvärvetenskaplig projektutveckling som arrangerade av Sten K. Johnson centre for Entrepreneurship. I projektarbetet fanns utmaningar formulerade av Future by Lund och vår partner Sensative. Nu öppnar institutionen för möjligheten för fler intressenter att formulera problem som studenterna kan arbeta för att lösa vid kommande kurser.

I januari 2019 avslutade Sten K Johnson centre for Entrepreneurship sin första kurs i tvärvetenskaplig projektutveckling. Kursen erbjöds på kvartsfart och innefattade både e-lärandemoduler, lektioner, workshops och grupparbete. I projektgruppen förfinades studenternas förmåga att dela kunskap och arbeta framgångsrikt tillsammans med personer med tillhörighet inom andra ämnesområden och fakulteter än den egna.

Diplomeringen skedde efter en redovisning där studenterna i tre grupper hade löst utmaningar som finns i staden. Det rörde sig om hur man kan använda sensorer för att visa lediga p-platser, hur man kan använda sensorer och plattformar i smarta städer och hur man skulle kunna bygga ytterligare makerspace i Lund. Eleverna som deltar måste ha klarat av 60 poäng i sitt huvudämne och på den första kursen fanns elever som studerade kemi, fysik, informatik, biologi och ekonomi.

Craig Mitchell på Sten K Johnson centre for Entrepreneurship.

Craig Mitchell från Sten K Johnson centre for Entrepreneurship har varit med om att skapa utbildningen och fanns också med som lärare på kursen. Craig Mitchell - Varför är det viktigt med en fakultetsövergripande kurs?

– Entreprenörskap bör vara inkluderande för alla studenter, det är inte något som ska stanna enbart på handelshögskolor. Entreprenörskapets karaktär innebär att varje student, oberoende av fakultet, kan dra nytta av kursen. Förutom de entreprenöriella projektelementen är det värdefullt för dem att arbeta i team, att jobba med intressenter utanför universitetet och att få presentationsförmåga.

– Att kursen har en tvärvetenskapliga karaktär är ett stort plus. Varje elev kan delta på kursen och bidra till teamet med sina egna specifika kompetenser samtidigt som de lär sig från sina kurskamrater och gruppmedlemmar. Vissa grupper arbetade med externa projektidéer, medan andra valde att arbeta med egna idéer. I båda fallen var det lagens tvärfakultetskaraktär som gjorde att det blev bra, eftersom teamets mångfald innebar att varje person hade något att erbjuda.

Hur har det varit att arbeta med de utmaningar ni fick och vilka nya utmaningar skulle ni önska er?

– Vi var glada för att få arbeta med utmaningar/projekt från Future av Lund (makerspace) och Sensative AB (sensorer och IoT-plattform). Det var bra och konkreta projekt, i båda fallen kunde eleverna verkligen engagera sig, samtidigt som de fick stöd av båda projektägarna. Nästa gång får vi fler studenter på kursen och det betyder att vi letar efter fler projekt och utmaningar. Vi vill ha ett brett utbud av projekt som kan tilltala studenter från olika fakulteter - teknikbaserade projekt, projekt med social påverkan, projekt med hållbarhetsfokus, projekt från den offentliga sektorn och vinstdrivande eller icke vinstdrivande företag etc. Så jag uppmanar alla som har en frågeställning för studenterna att arbeta med att kontakta mig! (Craig Mitchell)

Kursen i Lund är en utveckling av en modell som skapats vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, eftersom man där uppmärksammat att företag behövde anställda som hade kunskaper om tvärvetenskapligt grupp- och projektarbete. Där upptäckte man att de studenter som gått kursen var mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Future by Lund har sedan några år tillbaka ett samarbete med Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro i Mexiko. Där arrangeras varje år ”Semana i”, en vecka då samtliga studenter arbetar tvärvetenskapligt under en projektvecka.

Fotnot: Under hösten 2018 deltog institutionerna för Ekonomi, Informatik och Naturvetenskap. Vid kursen 2019 kommer antalet fakulteter att utökas.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar