Ideas for Society

EU-dag om klimatlösningar från rymden

Caroline Wendt
November 12, 2021

Att arbeta med rymden är ett sätt för både Europa och Lund att nå sina klimatmål. Det betonade flera av de medverkande talarna under Lunds kommuns EU-dag i oktober 2021, där en av programpunkterna var ett rymdseminarium med europeiska aktörer som EU och ESA tillsammans med svenska Rymdstyrelsen, Ideon Innovation och Astronomisk ungdom. ”Rymden erbjuder lösningar inom alla FN:s globala mål. Att inte använda kunskap och teknik från rymden vore ett stort misstag”, sa Stefan Gustafsson från ESA.

Sedan några år tillbaka samlar Lunds kommun och Future by Lund arbetet med rymden under namnet Space Node South, vilken utgår från tanken att de extrema förhållanden som rymden medför kan fungera som en nyckel till innovativa och hållbara lösningar på jorden. Space Node South är både ett kompetens- och nätverksnav, en innovationsplattform och en testbädd för utvecklingsprojekt i gränslandet mellan rymdindustrin, offentlig verksamhet, forskning och akademi. Under EU-dagen framgick det tydligt att rymden är att viktigt område både nationellt och globalt och att ett utökat samarbete är centralt för alla.

− Lund behöver ett samarbete kring rymdfrågor eftersom rymden är en möjlighet som hjälper oss att nå FN:s globala hållbarhetsmål och klimatmålen i Lund, betonade seminariets moderator Anders Bengtsson, avdelningen för Hållbar tillväxt på Lunds kommun. Lund behöver agera både på en nationell arena och på europeisk nivå.

Anders Bengtsson, Lunds kommun.

För rymdprogrammet inom EU-kommissionen talade Paraskevi Papantoniou. Hon berättade hur EU vill satsa för att kunna maximera nyttan av rymddata och ge underlag för nya affärsverksamheter i ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa. EU har redan investerat i några stora rymdinfrastrukturprojekt. Det är dels Copernicus, som är ett jordobservationsprogram som kontinuerligt visar hur jorden mår och dessutom kan vara till stöd till exempel vid olika typer av naturkatastrofer. Det är också Galileo och EGNOS som är två satellitnavigeringssystem, som bland annat kan användas för navigering, räddningsaktioner och för nationella säkerhetstjänster. EU har också nyligen antagit ett rymdprogram som sträcker sig fram till 2027. Det innebär bland annat att den nuvarande strukturen ska moderniseras, att man vill bygga ett europeiskt autonomt och säkert rymdbaserat kommunikationssystem, att man vill säkerställa att Europa har en autonom, konkurrenskraftig och hållbar tillgång till rymden samt att positionera EU som en hub för rymdentreprenörskap. Det senare innebär att EU vill stärka möjligheterna för verksamheter i olika stadier, från startups till färdiga bolag, att få stöd över nationsgränserna, till exempel genom stödsystemet Cassini.

Stefan Gustafsson på European Space Agency (ESA) berättade om ESA:s Agenda 2025, där man arbetar med en gemensam europeisk rymdvision för att säkerställa att Europa får samma fördelar av rymden som till exempel USA. Fem områden har prioriterats, däribland att stärka relationerna mellan ESA och EU, att öka kommersialiseringen och att arbeta med rymden för säkerhet och trygghet på jorden. En del av ESA:s verksamhet är ESA Business Incubation Centres (ESA BICs) som sedan starten har stöttat mer än 1000 startups i hela Europa. I augusti öppnade alltså ESA BIC Sweden Lund som en fjärde inkubator i Sverige.

Stefan Gustafsson kom också in på varför det behöver satsas mer på rymden:

− Vi gör det för att vi måste! Det finns så många utmaningar, både FN:s 17 globala hållbarhetsmål och många fler. Rymden erbjuder lösningar på alla områden och vi behöver använda all den innovativa kraft som finns. Att inte använda rymden vore ett stort misstag. Rymden handlar inte bara om astronauter och satelliter, utan också om innovation, affärsverksamhet och att göra något för en bra saks skull!

Sverige är ett av 22 medlemsländer i ESA och Anna Rathsman på Rymdstyrelsen medverkade i seminariet. Hon berättade om att det finns en bred kompetens i Sverige, bland annat egen kapacitet att bygga både delkomponenter och kompletta satelliter – och snart också möjlighet att skicka ut svenska satelliter i omloppsbana runt jorden från Esrange i Kiruna.

− Det är viktigt med nationella program kombinerade med internationell samverkan. Sverige behöver vara konkurrenskraftigt och en intressant partner att samarbeta med. Vi bidrar till rymdinfrastrukturen och utvecklar verktyg som lättare ger möjlighet att tolka data. Jag tycker att vi har en moralisk skyldighet att tillhandahålla verktyg som tydliggör klimatförändringarna och som också visar ifall de åtgärder som vidtas ger förväntade effekt, menade Anna Rathsman.

Lund har nyligen fått en ESA BIC på Ideon Innovation. Där kan startups med anknytning till bland annat rymdteknologi och rymddata söka stöd från ESA:s omfattande program bestående av både ekonomiskt bidrag och affärsmässig stöttning av experter och nätverk på ESA samt deras representanter på Ideon Innovation i Lund. ESA BIC i Lund startade sin verksamhet i augusti 2021. Maria Lindblom, ansvarig för ESA BIC hos Ideon Innovation, berättade om den intensiva starten.

− Vi har sedan dess fått inspiration av hur de andra inkubatorerna i nätverket arbetar och jobbat med att nå ut till startups och akademi i regionen, berättade hon. Vi har också kontaktats av många stora bolag som vill samarbeta med oss.

Gabriel Delerin, från Astronomisk ungdom berättade hur de ger möjlighet för den yngre generationen att engagera sig i rymdfrågor.  

Arrangörer för EU-dagen var Visit Lund, Lunds Kommun, Lunds universitet, EU kommissionens representanter i Sverige, Mobile Heights och DigITHub.

Stora bilden: Maria Lindblom, Ideon innovation.

Related videos to category:
Ideas for Society
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar