Digital Cities & Citizens

Europeisk hubb för digitalisering etableras i Sydsverige

Caroline Wendt
June 22, 2022

DigIT Hub Sweden blir en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige. Hubben drivs av 29 organisationer och samarbetspartners. Lunds kommun är med i partnerskapet som också består av andra kommuner, regioner, högskolor och företag i Sydsverige. DigIT Hub Sweden ska stimulera en bred användning av digital teknologi bland sydsvenska organisationer.

Nu har EU-kommissionen utsett DigIT Hub Sweden, i konkurrens med 283 andra kandidater i Europa, till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Under ledning av Mobile Heights har ett partnerskap med 29 kommuner, regioner, högskolor och företag i Sydsverige ansökt till EU-kommissionen om att få etablera en Europeisk Digital Innovationshubb i Lund, även kallat EDIH. Det icke-vinstdrivande konsortiet har i uppdrag att driva hubben under minst tre års tid med en budget på cirka 65 miljoner kronor. DigIT Hub Sweden blir en del av ett europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar dit organisationer kan vända sig för kunskap, hjälp med testmiljöer, rådgivning eller finansiering.

Hubben är redan i gång och förväntas vara i fullt operativ redan hösten 2022. Hubben vänder sig till små och medelstora företag eller offentliga verksamheter som vill söka stöd för sin digitalisering i form av finansiering, utbildning, verktyg/teknik eller andra relevanta stödfunktioner.

Kontakta DigIT Hub Sweden-teamet för mer information!

DigIT Hub Sweden koordineras av Mobile Heights och sker i partnerskap med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet – LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet. Ytterligare stödpartners inkluderar Ideon Science Park, Invest in Skåne och Almi. Initiativet medfinansieras av EU:s program för ett digitalt Europa, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Länk till pressmeddelande

Här kan du läsa mer om DigIT Hub Sweden

Stora bilden: Photo: Uzunov Rostislav

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar