Moving Things & People

Fastighetsbolaget Castellum skapar en innovationsarena för mobilitet

Caroline Wendt
September 2, 2021

På Scheelevägen 16 i Lund har det skapats en samlingsplats för mobilitet i fastigheten Reuterdahl. Där har företag med inriktning mot mobilitet sina kontor och elvägsprojektet och andra projekt inom området har utställningar och mötesplatser. Det här är resultatet av ett medvetet arbete från bland andra fastighetsägaren Castellums sida, som ser mobilitet som ett framtida styrkeområde för i Lund.

I bottenvåningen i fastigheten Reuterdahl finns en utställning av elvägsprojektet Evolution road och i korridoren intill har projektet Mobilitet på Tvärs skapat Mobility Forum, en utställningsmiljö där projekt från hela Öresundsregionen kan både träffas och ställa ut sina resultat. Någon våning upp i samma hus sitter också Smarter Mobility, en accelerator för företag inom mobilitetsbranschen.

Att så många verksamheter kring mobilitet har samlats i ett och samma hus är förstås ingen slump. Fastigheten är en del av Ideon Science Park och ägs av Castellum som medvetet bygger upp en samlingsplats.

– Att erbjuda plats för bolag i en mobiltetsarena är ett sätt att fånga en boll som är rullning i en bransch i snabb tillväxt, säger Ola Gunnefur, affärsutvecklare på Castellum. Ambitionen för Castellum med den fysiska satsningen på Scheelevägen 16 är att det ska bli tydligare och enklare för företag och organisationer med mobilitet som fokusområde att samverka. Redan nu finns företag, till exempel Smarter Mobility, som är kopplade till mobilitetsfrågor i huset vilket stärker frågan ytterligare. I huset har det skapats en bra miljö för att driva forum för kunskapsutveckling, nätverkande och forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Intresset för att forma en samlingsplats för mobilitet började med att Castellum analyserade näringslivet i Lund för att se vilka lokaler som kommer att efterfrågas i framtiden.

– Lund är en stad som är otroligt stark inom R&D (forskning och utveckling), fortsätter Ola Gunnefur. Vi vet genom de analyser vi gjort både av regionen och av Lund att ett stort antal bolag är SME (små och mellanstora företag) och en del skulle kunna ha nytta av inkubatorer. Genom analyserna av Lund har vi också sett att man inom vissa segment haft det kämpigt de sista åren medan andra branscher har gått bra. Ofta är det kompetensen från nedgående områden som flyttas till nya områdena. Ett segment som vi ser lyser klart i våra analyser är just mobilitetsområdet. Det är en bransch där det finns en potential att samla ihop kompetensen som finns i Lund och bygga upp något nytt. Future by Lund, Smarter Mobility och Co-Lab concepts har på olika sätt hjälpt oss i analysen och vi har alla sett kreativa flöden riktade mot mobilitet.

Rörelsen mot att arbeta mer med mobilitet i Lund hänger förstås också ihop med de globala trenderna mot att skapa mer hållbara transporter.

– Mobilitet är så mycket mer än fordon och lösningar till det, påpekar Ola Gunnefur. Mobilitetsfrågan är väldigt stor och det gör att det finns stor potential att hitta många typer av kunder och inriktningar.

Castellum ser samtidigt en trend att fastighetsägare blir mer aktiva.

– Vi tror att fastigheter måste aktiveras och konceptualiseras för att bli attraktiva. Detta kan göras genom klusterbildningar. Vi vill locka till oss spännande företag eller system genom att vara attraktiva vad gäller utbud, läge och bekvämligheter.

En annan utmaning är att lokalerna ska stå sig i de globala trenderna.

– Den ekologiska hållbarheten är otroligt viktigt för branschen. En del är att erbjuda effektivare lösningar och en annan att bygga mer ekologiskt hållbart. Vi undersöker nu hur bolag kan dela på service och lokaler som mötesrum, pentry och toaletter. Detta får dessutom positiva följdeffekter genom att man träffas över kaffemaskinen och det mötet är viktigt. I Lund vet vi att många bolag har en storlek som passar för att dela på denna typ av service.

Fastigheten på Scheelevägen 16 där aktörer som Smarter Mobility, Innovation Skåne, Ideon Science Park, Elonroad, Castellum och Future by Lund/Lunds Kommun samverkar är ett första steg för Castellum i att skapa fastigheter för framtiden.

– Det är ett viktigt statement att ha något fysiskt att visa upp, och inte bara prata om drömmar och visioner. Här har vi ett etablerat samarbete mellan kommunen, regionen och det privata som ger en kraft att skapa något riktigt bra.

Thomas Brcic är affärsområdeschef för Castellum i Lund och arbetar med fastigheten på Scheelevägen 16.

– Huset är inte nybyggt och det passar utmärkt med ett hus med ett lite lägre insteg för att börja testa, säger han. Tidigare hade vi en extern aktör som skötte uthyrningen av lokalerna men från den första juni 2021 sköter vi själva uthyrningen för att bättre kunna driva utvecklingen av fastigheten och platsen. Det ger större kontroll och flexibilitet. Vi har även jobbat vidare med Mats Lindblad på Smarter Mobility för att utveckla konceptet samt stärka platsen. Detta arbete har resulterat i att vi nu kommer etablera Mobility innovation arena (MIA) här på Scheelevägen 16. Vi ser att det finns ett intresse från både universitetet och näringslivet att vara verksam på arenan som kommer drivas av Castellum och Smarter Mobility.

För att kurera miljön kring ett mobilitetskluster i bred bemärkelse kan det vara viktigt att skapa energi och densitet men också att locka talang och kapital.

- MIA kommer vara både en fysisk plats och en plattform för innovation samt affärsutveckling inom hållbar mobilitet, berättar Thomas Brcic. Arenans syfte är att stärka företags konkurrenskraft inom smart mobilitet genom nationell och internationell samverkan där bland annat olika projekt och testbäddar bedrivs. Vi ser en stark dynamik och kraft i att samla olika aktörer för att driva regional utvecklingen inom detta område. Nu kommer vi arbeta vidare för att sätta ihop helheten och få alla verksamheter att kollaborera.

Bild: Ola Gunnefur och Thomas Brcic från Castellum och Mats Lindblad, Smarter Mobility.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar