Ideas for Society

Forskning och innovativ teknik på Perituskliniken

Caroline Wendt
August 1, 2022

‍Med Perituskliniken har Medicon Village fått en ny typ av verksamhet på området – en verksamhet som utför diagnostik, behandling och vård inom urologi. Operationssalarna är utrustade med innovativ teknik som stora pekskärmar, en operationsrobot och möjlighet att operera i 3D. Kliniken ger också möjlighet till patientnära forskning och kliniska prövningar och välkomnar därför samarbete med andra bolag på området.

Medicon Village i Lund finns cirka 170 olika verksamheter inom Life Science. Sedan 2020 ingår även Perituskliniken, som är specialiserad på urologiska sjukdomar, till exempel problem med prostata, inkontinens och erektion. Visionen är att verksamheten ska vara ett komplement till den offentliga sjukvården i Sverige och en viktig ambition är att kliniken ska ha korta väntetider med många funktioner under samma tak så att patienterna inte ska behöva åka till många olika sjukhus och avdelningar.  

Perituskliniken har redan från början satsat på att vara ett av de modernaste sjukhusen i Sverige och har det högt uppsatta målet att skapa behandlingsresultat i världsklass. I de fyra operationssalarna används integrerad teknik i framkant tillsammans med bland annat en operationsrobot. Dessutom finns en diagnostisk avdelning med senaste versionerna av teknisk utrustning som magnetkamera, fusionsbiopsi och PET-DT.

− Vi vill ha ett sjukhus som innovationsmässigt ligger långt fram, berättar företagets vd Åsa Dahm. I operationssalarna har vi en totalt integrerad lösning som gör att vi kan styra hela operationen från en central punkt. Det finns inga små datorer i operationssalen utan informationen samlas på en stor multitouchskärm på väggen där många program kan vara öppna, så att man samtidigt har tillgång till allt från röntgenbilder och journaler till internet. I en av salarna finns en operationsrobot som kirurgen styr via en 3D-skärm. Dessutom har sköterskan en egen skärm som hanterar alla apparater i rummet, och det gör att vi både kan göra förinställningar av systemet och att personalen minimerar arbetet i operationsområdet så att ytan kan hållas mer steril.

− Att operationssalen är totalt integrerade betyder också att vi kan dokumentera och spara data som produceras inne i operationssalen. Vi kan till exempel spara värden för blodtryck, puls och syrgasmättnad för forskning. Dessutom kan de dokumenterade operationerna användas för utbildningar, och studenter kan se operationen och diskutera med kirurger från ett konferensrum. Vi har skapat det vi ser som framtidens operationssal, byggd för utbildning och forskning.

I en mindre operationssal intill den stora finns utrustning för att ta hand om godartad prostataförstoring. På den postoperativa avdelningen erbjuds sex platser, medan vårdavdelning har fem enkelrum och två dubbelrum. På kliniken finns också en rad praktiska tekniska lösningar: Ett centralt gaslager gör att man inte behöver byta flaskor under operationen. I operationssalen lyser ett ergonomiskt ljus som skonar personalens ögon men som ändå gör att man ser till exempel sladdar på golvet. Kliniken har också ett system som gör att man kan spåra de instrument som använts under en viss operation om det skulle behövas. All administration är digitaliserad och läkarna kan själva boka operationstider, vilket sparar mycket tid.

Än så länge är inte kliniken uppe i full verksamhet. Därför används en av operationssalarna av en ortopedklinik. Tillsammans med denna verksamhet använder Perituskliniken ungefär hälften av den kapacitet som man skulle kunna ha. Antalet patienter ökar hela tiden. Än så länge finns enbart ett vårdavtal om benign urologi med Region Halland, men Perituskliniken hoppas på fler framtida samarbeten. I nuläget kommer de flesta patienter hit via sin försäkring, via region Halland eller så betalar de själva.

− Vi hoppas på att vi i framtiden ska kunna samverka mer med olika regioner så att det ska finnas möjlighet även för andra att komma hit om andra köer är långa utan att patienterna ska behöva betala själva, menar Åsa Dahm. Allt fler regioner har dock börjat upptäcka möjligheten och vi har till exempel patienter så långt bort ifrån som från Norrland. Det fria rörelsedirektivet inom EU gör också att patienter kan söka specialistvård från andra länder om det finns kö.

För Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation, är det mycket positivt att ha Perituskliniken på området.

− I och med etableringen av Perituskliniken finns hela hälsokedjan representerad på Medicon Village – från prevention och diagnostik till behandling och vård. Därmed har Perituskliniken adderat en viktig pusselbit till vårt koncept. Den ambitiösa satsning på en fullutrustad klinik med diagnostik och behandlingar i direkt anslutning till övriga verksamheter på Medicon Village ger dessutom forskarna en möjlighet att i samarbete bedriva patientnära forskning och kliniska prövningar i absolut framkant, säger Petter Hartman.

För Perituskliniken var det ett medvetet val att placera sig på Medicon Village-området.

− En anledning är att vi enkelt vill kunna bedriva forskning och utveckling med de andra bolagen, berättar Åsa Dahm. Vi skulle till exempel kunna hjälpa till med forskning rörande olika arbetssätt inom kirurgiska discipliner, men också med att skapa modeller för hur en cancer växer.  Vi har redan en diskussion om att göra en studie tillsammans med ett bolag som vill ha blod- och vävnadsprover för vissa cancersjukdomar för att se om de kan bygga modeller för olika läkemedelsbehandlingar. Närheten på området betyder mycket eftersom det gör det lätt att få kontakt och att forma möten för att se vad vi kan göra tillsammans.

Förutom att Medicon Village är en bra plats för den som vill verka inom Life science har även platsen Lund spelat en roll. Vad är nyttan med att finnas i Lund?

− Om ett par år vill vi vara kända som en klinik i världsklass och jobba i ett större sammanhang och då ligger vi väldigt bra i Lund med bara 45 minuter till Kastrup och med möjlighet till samverkan med ett universitetssjukhus, avslutar Åsa Dahm.

Mer fakta:

Perituskliniken har möjliggjorts av en grupp investerare: Familjen Andersson (Mellby Gård), Mats Paulsson (PEAB) samt Antonia Ax:son Johnson och Göran Ennerfelt.

Bakgrunden till valet att arbeta med prostatapatienter är att Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus, urolog och initiativtagare till Perituskliniken, länge haft en vision om att starta ett komplement till offentlig sjukvård som kan hjälpa till att avlasta det offentliga systemet med patienter inom främst urologi.

(från Perituskliniken.se)

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar