Future Living & Spaces

Framtidens belysning testas i Greater Copenhagen

Caroline Wendt
December 9, 2021

De senaste åren har intresset för hur ljuset påverkar levande varelser ökat betydligt. Nobelpristagare har visat att det naturliga solljuset hjälper oss att optimera vår fysiologi för dygnets olika faser, och det har lett till olika tester av solljusliknande belysning inomhus. Ett relaterat ämne är hur människor påverkas av att exponeras för ljus nattetid – både från till exempel gatubelysning utomhus och från artificiellt ljus inomhus. Det här synsättet gör att vi i framtiden kanske vistas i ljusmiljöer som är helt annorlunda jämfört med dagens. Nyligen arrangerade Innovation Skåne ett event där aktörer från Skåne och Danmark berättade om sitt arbete med framtidens ljus.

Lighting Metropolis är ett EU-projekt, som leds av Innovation Skåne och Gate 21. I projektet är målet att skapa bättre och rätt belysning, både i form av anpassad belysning för människor i olika situationer och i form av energibesparingar. En rad delprojekt har genomförts och har även involverat forskare. I projektet har man också arbetat genom att samla tillgänglig kunskap, genom att inspirera och genom att skapa nätverk och samverka. När projektet avslutas under 2022 kommer också resultaten av de belysningsprojekt som gjorts att redovisas, men redan nu står det klart att det finns stora möjligheter att förbättra människors hälsa genom rätt belysning.

En viktig del i projektet gällande inomhusljus har varit att undersöka fördelar med dygnsrytmsljus på olika vårdavdelningar och omsorgsboenden i Skåne. Tanken är att förstärka det äkta dagsljuset som kommer in genom fönster och styra såväl färgtemperaturer som intensitet i inomhusbelysningen så att det överensstämmer med solljuset och kan förstärka solljusets fördelar. I projektet har man investerat i dygnsrytmsbelysning på två vårdavdelningar på Helsingborgs lasarett, en psykiatrisk avdelning på SUS i Malmö och ett vård- och omsorgsboende i Klippan. På den danska sidan har man arbetat mer i skolmiljöer, till exempel i Ballerup och Roskilde.

På vårdavdelningar har det förväntade resultatet varit att ljuset ska skapa ett bättre mående hos patienter och färre sjukskrivningar och lägre omsättning hos personalen.

− Det fantastiska är att dygnsrytmbelysningen har kunnat utvecklas genom samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Dansk Teknisk universitet och därefter med feedback från personalen, säger Maria Edgren, projektledare, Innovation Skåne. Vi har lärt oss att det inte finns något perfekt ljus utan att det behöver anpassas efter varje situation. Tekniken är ny och vi är i början av en utveckling. Delade erfarenheter kommer att ge ny kunskap. Även om vi redan nu har fått positiv respons avvaktar Region Skåne resultatet av forskningsstudien, bland annat för att se hur personalen mår av dygnsrytmsbelysning på jobbet.

Det dygnsanpassade ljuset har även börjat installeras av privata aktörer och Robin Berkhuizen på Emrahus berättade hur de som fastighetsägare arbetar med ljus på sina LSS-boenden. Genom att använda belysning med olika färgtemperatur går det att göra det mer tydligt för de boende när det är dags för olika vardagliga göromål under dygnet. Robin Berkhuizen berättade också hur Emrahus utrustar lägenheterna med belysning som styrs av utomhusljuset för att sudda ut de störande ljuskontraster som kan uppstå i rummen och som kan vara extra jobbiga för personer med vissa funktionshinder. De fyra LSS-boenden som Emrahus har i produktion och även de framtida (varav ett i Landskrona), kommer att utrustas med denna nya typ av belysning.

Under våren 2021 startade det fyråriga projektet ENLIGHTENme, ett projekt om belysning och hälsa. I det projektet kommer man att undersöka vilka konsekvenser det ljus som människor utsätts för under natten kan ha. Ljus på nätterna kan komma från gatubelysning och artificiell upplyst himmel i stadsområden och inomhusbelysning på individnivå, både från rumsbelysning och till exempel från olika typer av skärmar. En primär målgrupp är personer över 65 år, vilka i nuläget är ungefär 20 procent av totala EU-befolkningen och som i framtiden kommer att utgöra en ännu större andel.

− Det är redan nu en etablerad sanning att disruptiv ljusexponering nattetid eller för lite ljus dagtid allvarligt påverkar människors cirkadiska rytm, hälsa och välbefinnande, säger Sif Enevold, chefprojektledare på Gate 21. Projektet kommer att genomföra forskning för att skapa sundare miljöer. Projektet kommer också till exempel att samla existerande kunskap inom området och kunna ge exempel på bra ljusmiljöer för att ge stöd till kommunerna i deras ljusåtgärder.

Faktaruta

I Lighting Metropolis samverkar 13 kommuner (Lund är en av dem), Region Skåne, tre universitet och cirka trettio ljusbolag. Projektet finansieras av Interreg ÖKS och startades under 2019 och avslutas under hösten 2022.

ENLIGHTENme är ett fyrårigt projekt som startade 1 mars 2021 och som avslutas 28 feb 2025. Projektet stöttas av Horizon 2020. I projektet samarbetar 22 partners från 10 länder däribland Danmark och Sverige. Projektet drivs i Sverige och Danmark av Uppsala universitet och Gate 21.

Den inre biologiska klockan: Forskningen om levande varelsers cirkadiska rytm belönades med Nobelpriset i fysiologi/ medicin 2017 och förklarar hur växter, djur och människor optimerar sin fysiologi så att den är förberedd inför dygnets olika faser. Den inre självgående biologiska klockan styr sömn, hormonnivåer, kroppstemperaturer och metabolism. Forskarna visade också att dagsljuset hjälper till att synkronisera den biologiska klockan. Det finns forskning som tyder på att en dåligt koordinerad inre tidtagning ökar risken för sjukdom.

Källa: Pressmeddelande: Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017

Mer material

På hemsidorna finns material i form av filmer, till exempel:

Webbinarium Släckt, tänt eller anpassat

Status med dygnsrytmbelysning på Region Skåne

Vad är dygnsrytmbelysning?

Dygnsrytmbelysning i ett äldreboende i Faxe

Webbinarium om Ljuset påverkar dig - hur kan du påverka ljuset?

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar