Moving Things & People

Framtidens mobilitetslösningar har fått en mötesplats

Caroline Wendt
September 4, 2020

Nu är Mobilitetsnod Syd invigd! I fastigheten ryms både Evolution Roads besökscenter och projektet Mobilitet på Tvärs. Dessutom presenterades en vision för hur mobilitetshuset kan bli en samlingsplats för mobilitet och samverkan i hela Greater Copenhagen, bland annat med möjlighet att visa pågående mobilitetsprojekt och hållbara mobilitetslösningar.

In English.

Mobilitetsnod Syd på Scheelevägen 16 är både utställningsmiljö, testbädd och mötesplats. En del av ytan tillägnas projektet Evolution road och lokalen ligger på behändigt avstånd från demonstrationssiten på Getingevägen. Hit kan besökarna komma för att få en visning av tekniken bakom elvägen. Utställningen är en blandning av skyltar med information, intervjuer och filmer. Dessutom finns en möjlighet att genom en simulator provköra och ladda en buss på Getingevägen.

- Vi vill att fler ska förstå vad elvägar är och varför det kan vara en viktig del i lösningen för ett hållbart trafiksystem. Med en utställning blir det lättare att inspirera och sprida den kunskapen, säger Malin Larsson på Innovation Skåne.

Utställningen är öppen för besökare, se Evolution roads hemsida för information.

I lokalen kommer också att ge det svensk-danska Interreg ÖKS-projektet Mobilitet på Tvärs en fysisk plats på den svenska sidan av sundet.

- Mobilitet på tvärs-projektet behöver en plattform – och då inte i digital form utan en faktisk human yta för att mötas och diskutera framtidens mobilitetslösningar, tycker Anders Nilsson, Innovation Skåne. Det behövs samarbete mellan kommuner, regioner, staten, andra trafikutövare, privata startups och alla andra som kan komma med helt nya trafiklösningar. Det är vår vision är att det här centret ska sätta strålkastaren på mobilitetsfrågan och vara en fysisk bas för ett samarbetsforum som sträcker sig över hela Greater Copenhagen. Tillsammans kan vi hitta häftiga lösningar.

I EVolution Roads utställning finns möjlighet att provköra och ladda en buss på Getingevägen i en simulator.

Satsningen samlar flera aktörer, som Innovation Skåne, Ideon Science Park, Elonroad, Castellum och Future by Lund/Lunds Kommun. I våningarna ovanför i fastigheten finns dessutom företag som Smarter Mobility som arbetar inom mobilitetsområdet. I och med detta finns redan goda förutsättningar för samverkan i mobilitetsfrågor. En gemensam vision för noden är att kunna presentera hållbara och innovativa mobilitetslösningar från hela Greater Copenhagen och att kunna göra fler delaktiga i den fortsatta utvecklingen av arbetet.

- Vid en första snabb scanning hittade vi cirka 60 projekt i Lund och Öresundsregionen inom mobilitet. Det finns säkert många fler och även för den som är intresserad är det svårt att känna till alla. Det här skulle kunna vara platsen där de kan visas, menar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund.

Under sommaren har Anneli Xie haft som praktiktjänst att utveckla exempel på koncept, idéer och möjliga innehåll i huset. Till sin hjälp har Anneli haft Naemi Jaworowski som arbetat med visualisering och illustrationer.

- Jag ser tre speciellt intressanta möjligheter med mobilitetshuset, säger Anneli Xie. För det första kan det ge plats för en utställning som presenterar projekt som händer i Öresundsregionen. Det finns också möjlighet att skapa en gemensam workspace. Slutligen kan huset också var en mötesplats och användas till olika utbildningsinitiativ (seminarier, presentationer, osv) och för de som vill komma och testa och diskutera olika lösningar.

För att främja en kreativ och laborativ miljö och för att jobba med det som finns tecknar Naemi Jaworowski illustrationer med mobilitetsanknytning på lokalens glasväggar och i en lång korridor ser Anneli Xie att det finns möjlighet att göra en timeline i form av markeringar på golvet med en kronologisk berättelse över utvecklingen av mobilitetsprojekten. I de mindre korridorsrummet skulle aktuella projekt kunna ställas ut grupperade efter olika teman. För att visa exempel på hur lokalerna skulle kunna utnyttjas har Naemi och Anneli tagit fram en animation.

Här kan du se en animation av idéerna.

En viktig del i konceptet är att utveckla hela miljön så att den lockar en bred publik bestående av skolklasser, studenter, entreprenörer, företagare och medborgare till platsen. Även området utanför skulle kunna tas i bruk genom att erbjuda provkörning av olika typer av cyklar och möjlighet för barn att öva trafikregler.

Dagen efter invigningen av mobilitetsnoden kom också beskedet att Lund kommer att delta i ett strategiskt projekt kring digital infrastruktur. Projektet leds av innovationsplattformen Drive Sweden och Trafikverket. Övriga medverkande kommuner är Göteborg, Linköping och Stockholm. Ett antal av projektets aktiviteter, exempelvis workshops, kommer att förläggas till Lund och Mobilitetsnod Syd.

Naemi Jaworowski gör illustrationer på glasväggarna i Mobilitetshuset.

Stora bilden: Naemi Jaworowski är civilingenjör i maskinteknik med inriktning teknisk och Anneli Xie har snart fullbordat en dubbelkandidat inom arkitektur och stadsplanering. Tillsammans har de skapat idéer för mobilitetshuset.

Related videos to category:
Moving Things & People
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar