Future Living & Spaces

Framtidens vatten i fokus

Caroline Wendt
June 22, 2019

Rent vatten är att ämne som blivit allt mer aktuellt. Future by Lund bad experten Patrik Söderlund på Win Water formulera sina visioner om framtidens vatten – här är fjorton filmade minuter om bland annat förändrade tänkesätt, ny teknik och förhoppningar om att rent vatten i framtiden ska vara en fri resurs som finns tillgänglig för alla.

- Vatten är en oändlig resurs som alltid kommer att finnas, hur bra eller hur dåligt vi än behandlar den – men naturligtvis ska vi hantera vatten på bästa möjliga sätt. Det säger Patrik Söderlund på Win Water.

Patrik Söderlund förespråkar att vi ser på vatten på ett nytt sätt:

- Vi behöver gå från att se vatten som en olägenhet till en angelägenhet, från kvittblivning till att se vatten som en resurs och något vi kan ha användning av och som kan generera intäkter.

Patrik Söderlund blickar framåt mot år 2200 – då han bland annat hoppas att vatten ska vara en fri resurs och att rent vatten ska finnas tillgängligt för alla. Det som kommer att möjliggöra detta är ny teknik, som i vissa fall har börjat användas redan nu.

WIN Water finns på Ideon i Lund och är en marknadsplats och ett affärsnätverk för bolag och innovationer inom vattenområdet. Win Water har funnits sedan 2012 och arbetar för att öka hastigheten för att få innovationer inom vattenområdet till marknaden. Antalet medlemmar är 2019 över 80 stycken. Patrik Söderlund har en mångårig erfarenhet av vetenskapligt arbete med vatten och är en av grundarna av Win Water.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar