Entrepreneurship

Gapminder ger eleverna rätt fokus

Caroline Wendt
October 2, 2018

Vi behöver fakta för att kunna skapa en bättre värld. Det var tanken när de blivande entreprenörerna och eleverna på Hedda Anderssongymnasiet fick en inspirationsföreläsning utifrån Gapminders metodik av Per Löfberg från Future by Lund.

Den svenska stiftelsen Gapminder har som målsättning att bidra till en global utveckling genom att visa statistik om världens tillstånd. Stiftelsen är grundad av Hans och Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Hans Rosling har gjort flera föreläsningar som finns som Ted Talks, bland annat ”How not to be ignorant about the world”.

För många är de fakta som Gapminder lyfter fram överraskande. Visste du till exempel att hela 80 procent av världens befolkning har tillgång till någon form av elektricitet, att medellivslängden på jorden är 70 år och att 80 procent av alla ett-åringar är vaccinerade mot någon sjukdom? Eller att antalet människor i extrem fattigdom har halverats under de senaste 20 åren?

- Inspirationsföreläsningen hölls för att ge ungdomarna verktyg att förstå världens utveckling, säger Per Löfberg. Jag hoppas att de efter detta ska kunna göra lite mer informerade val i sina liv och kunna vara en del av en positiv utveckling.

Per Löfberg höll en Gapminderföreläsning på Hedda Anderssongymnasiet.

Inför Per Löfbergs föreläsning fick eleverna på Hedda Anderssongymnasiet göra en online-test för att se hur det stod till med deras världskunskaper. Att fattigdomen var halverad visste bara 22 % - och liknande resultat var det för flera av frågorna. Och det här är inte speciellt för gymnasieleverna. Svenskar i allmänhet har liknande resultat när de genomför testet på Gapminders hemsida.

Eftersom alla frågor har tre svarsalternativ att välja mellan borde 33 % ha rätt om de bara chansade. Att det ofta blir färre som har rätt visar att vår världsbild ofta grundar sig på missuppfattningar.

- Allt är inte perfekt, budskapet är inte att det inte finns problem, menar Per Löfberg. Vissa saker är under utveckling, som att till exempel fler och fler barn går i skolan och fler har tillgång till ström samtidigt som färre dör i naturkatastrofer. Det är viktigt att kunna släppa oro och bekymmer på onödiga områden och istället fokusera på de område där vi kan och behöver göra skillnad.

Föreläsningarna hölls för två grupper med cirka 50 elever i varje under en av de första veckorna på höstterminen 2018.

- Eleverna var uppmärksamma och verkade uppskatta föreläsningen, berättar Per Löfberg. Jag tror de kände det som att de fick med sig positiva nyheter, även om Gapminders huvudsyfte inte är att lyfta fram det positiva utan snarare att få oss att fokusera på rätt saker.

Related videos to category:
Entrepreneurship
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar