Innovation district

GIID analyserar markens roll i innovationsdistrikt

Caroline Wendt
April 10, 2024

Vilken betydelse har styrningen av markanvändningen för innovationsdistriktet? Våren 2024 släppte The Global Institute on Innovation District (GIID) rapporten ”Innovation districts and the Centrality of Land" som behandlar markens betydelse för att uppnå ambitioner i ett innovationsdistrikt.

Future by Lund är medlem i The Global Institute on Innovation Districts (GIID). I april 2024 kom deras senaste forskningsrapport, "Innovation districts and the Centrality of Land". I denna utforskas markens centrala roll för att omvandla innovationsdistrikt och hur specifika ambitioner kan uppnås genom styrning av markanvändningen. Några exempel på sådana ambitioner kan vara att kunna attrahera talanger, att göra distriktet mer inkluderande, att skapa fler boendealternativ eller att främja forskning & utvecklingsspecialiseringar.

Rapporten är baserad på erfarenheter från många olika innovationsdistrikt – enligt GIID:s beräkningar har cirka 150 distrikt uppstått de senaste decennierna. I juni förra året släppte GIID rapporten "Why Governance Matters", som identifierade sju faktorer som bidrar till effektiv styrning, och en de sju faktorerna handlar om att knyta mark till förvaltning som alltså denna gång är i fokus.

Här kan du läsa rapporten "Innovation districts and the Centrality of Land.

Länk till text om förra rapporten: GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

I Lund genomförs samtal för att stärka Lund Innovation District.

Här hittar du material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju, samverkan i innovationsdistriktet, och utvecklingen av centrala LID. Inkluderande innovationsdistrikt

11 mars Talangattraktion

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar