Creatives & Changemakers

”Hållbarhet en förutsättning för lönsamhet”

Caroline Wendt
September 26, 2019

I framtiden kommer vi att använda allt mindre fossilbaserade material och allt större andel återvunna eller förnybara material – och vad det gäller plast och textil är förändringen nära. ”I framtiden kommer hållbarhet att vara en förutsättning för lönsamhet”, säger materialexperten Erik Perzon på Rise.

Biolyftet är en kostnadsfri kurs där företag får hjälp att påbörja övergången till att använda mer hållbara material. I september höll projektledare Erik Perzon från Rise IVF ett frukostmöte i Lund för att informera om kursens innehåll och vad som händer inom framförallt plast- och textilbranscherna.

– Plast och textil kommer att gå från att vara till stor del fossilbaserade till att vara en allt större del återvunna eller förnyelsebara, säger han. Om bara några år kommer materialen se helt annorlunda ut och tillgängliga fibrer och priser kommer att ha ändrats. Oavsett om man är producent, leverantör eller kund kommer man att påverkas. För företagen kommer det här att ge upphov till en möjlighet att tjäna pengar.

Både i Sverige och inom EU finns strategier för de båda materialen. EU:s plaststrategi handlar både om att begränsa plastavfallet, att förbättra design och stödja innovation för att göra plasten lättare att återvinna och att skapa livskraftiga marknader för förnyelsebar och återvunnen plast. I Sverige gjordes 2018 en utredning för att minska de negativa miljöeffekterna av plast och ett av förslagen var att inrätta en nationell plastresurs. Naturvårdsverket har föreslagit hur textil ska hanteras – och ett mål är att minska andelen textilavfall i restavfallet med 65 procent till år 2025 och samma år är målet att 95 procent att det insamlade textilavfallet ska användas för återvinning.

– Den offentliga upphandlingen kan driva på så att man lägger in ökade krav på hållbarhet redan från början, menar Erik Perzon. För plast kommer det att finnas en nationell sorteringsanläggning i Motala som ska göra Sverige självförsörjande på plast och redan nu finns en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier.

Många företag har redan påbörjat resan mot nya material. Några exempel är att Tetra Pak har gjort en biobaserad vätskekartong, Stora Enso gör biokomposit (av plast och träfibrer) som kan användas i möbler och i vissa sjukvårdskläder används lyocell (som görs av cellulosa) istället för bomull. Volvo Cars har som målsättning att 25 procent av all plast i de nya bilarna ska vara av återvunnen plast 2025 och Adidas har gjort succé med sneakers och träningskläder innehållande plast som samlats in från haven.

Det första kostnadsfria utbildningstillfället i Lund blir den 24 oktober och 13 november, och under kursen kommer företagen att få hjälp att påbörja sin egen resa mot nya material men också få höra om finansieringsmöjligheter för omställningen.

Anmäl via Bioinnovations hemsida. Biolyftet ordnas med hjälp av Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar