Creatives & Changemakers

Handel och butiker i fokus för Lundasupport

Caroline Wendt
March 26, 2021

Lundasupport arrangerade en digital morgonfika för butik och handel i Lunds kommun där de som arbetar i branschen hade chans att prata med aktörer från bland annat universitet, advokatfirmor och kommun. Bilden som framkom är att Lunds butiker är drabbade av pandemin i olika hög grad. Under fikan diskuterades utmaningar men också nya möjligheter för framtiden.

Länk till filmen från evenemanget.

I studion i västra Lund samlades några deltagare för en digital morgonfika med butiker och handel. Lundasupport samlar aktörer från Lunds innovations- och entreprenörsområde, och genom att kontakta Lundasupport kan de som behöver stöd kostnadsfritt komma i kontakt med en rådgivare. Under våren ordnas flera olika fikastunder med inriktning mot olika branscher för att belysa vilka utmaningar som finns, men också för att tillsammans titta framåt och komma med nya idéer.  

Med i studion fanns Sven Petter Hovelius från Handelsföreningen i Lund, Lars Mattiasson från Lundasupport, Susanne Jeppesen, butiken Chic o Chic och Hanna Lindgren Olsson, student och resurs på Lundasupport. Marie Enhörning, näringspolitisk expert från Svensk handel och Daniel Hellström, Lunds Universitet var några av ett trettiotal som medverkade digitalt.

Marie Enhörning gav en översikt för branschen i stort under pandemin och berättade att för en del har gått bra, som till exempel inom byggbransch och heminredning, medan de som arbetar med skor och kläder ofta har haft en nedgång. Dessutom kan det vara så att butiker i stora städer tappar mer än de i mindre eftersom många inte längre pendlar till sitt arbete i de stora städerna utan istället handlar där de bor. Dessutom känner kunder ofta större lojalitet med lokala butiker.

Sven Petter Hovelius presenterade statistik från besöksräkning vid sju mätstationer i Lunds centrum. Statistiken visar att antalet besökare i Lunds centrum en dag i februari 2020 var upp till 70 000 besökare. Efter det har det såklart minskat betydligt. Statistiken över året avspeglar olika händelser som sommarlov, terminsstart och skärpta restriktioner. I början av 2021 är genomsnittet cirka 20 000 besök i centrum per dygn. Detta betyder inte automatiskt motsvarande omsättningsförändringar.

Några kommentarer och synpunkter från diskussionen:

*För många är bemanningen en utmaning eftersom vissa butiksinnehavare inte längre har råd att anställa utan bemannar själva butiken hela dagar, sex dagar i veckan.

*Presentkortet som Lunds kommun anställda fick i julklapp för att handla i Lunds butiker verkar ha varit positivt för många i handeln. Lunds kommun fick beröm för sina åtgärdspaket.

*Regelverket för olika stödåtgärder kan vara komplicerade för många och handläggningstiden för stöden kan behöva kortas. Vissa butiker köper in långt i förväg och det komplicerar läget ytterligare.

*På plussidan nämndes att krisen också har gett en del extra tid att reflektera över framtidens butik.

*Ett samarbete mellan butiker i Lund är viktigt och finns redan genom Handelsföreningen. ”Viktigt att tänka det som om vi är en gemensam handelsplats och att vi gör reklam för varandra, till exempel genom att skicka kunderna vidare”.

Eftersom många kunder har börjat handla på nätet under pandemin diskuterades detta extra.

*Många pratade om hur viktigt det är med den upplevelse en fysisk butik kan ge. Kanske kan det personliga mötet i butiken vara ännu mer uppskattat när pandemin klingar av. Råd, inspiration och ett leende finns inte digitalt.

*För många kändes kombinationen av en fysik butik och ett digitalt skyltfönster som en väg för framtiden.

*Många tycks fundera över hur butiken ska kunna visas på en digital plattform framöver. För de mindre butikerna kan det vara för kostsamt att skapa en e-handel. Samarbete med att skapa digitala butiksplattformar lyftes fram som en möjlighet.

Daniel Hellström är forskare på Centrum för handelsforskning på Lunds Universitet och berättade om den forskning som görs (besök hemsidan för mer info), men gav också deltagarna möjlighet att vara med och lyssna till flera olika event som berör handeln. Här är en länk till ett seminarium om hur servicemötet i butiken förändras.

Lundasupport kan nås via 046 359 90 20 eller lundasupport@futurebylund.se.

Bilden:  Susanne Jeppesen, butiken Chic o Chic, Lars Mattiasson från Lundasupport, Sven Petter Hovelius från Handelsföreningen i Lund och Hanna Lindgren Olsson, Lundasupport.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar