Ideas for Society

Hubben ger internationell hemkänsla

Caroline Wendt
April 1, 2022

I Ekska huset, det fina korsvirkeshuset intill stadsbiblioteket, går det att besöka International Citizen Hub Lund. Det här är en unik verksamhet som startats med tanke på att till exempel universitetet och många bolag lockar arbetskraft från andra länder till regionen. Hubben finns på plats för att hjälpa de internationella talangernas familj till rätta så att det svenska samhället blir en positiv upplevelse för hela familjen.

Många internationella talanger lockas till Lund för att jobba, och ofta flyttar hela familjen med. International Citizen Hub Lund (ICHL) etablerades av Lunds kommun 2015 för att hjälpa maken/makan att navigera i hur de kan hitta jobb, söka skola, etablera sig i sociala sammanhang, starta egen verksamhet och klara av saker som deklaration, hur man köper hus eller tar körkort. Det finns också ett nära samarbete med Region Skåne och Malmö stad, vilket gör det möjligt för fler internationella i regionen att dra nytta av tjänsterna.

De som samlas på International Citizen Hub Lund söker sig ofta till hubben under sina första år i Sverige. Det allra första steget för dessa internationella är ofta att delta i drop-in och många hittar till hubben första veckan efter ankomst, eftersom de redan har följt verksamheten i sociala media från sin hemländer.

För de som vill in på den svenska arbetsmarknaden finns även ett specialdesignat Kick-Start program som ger värdefulla tips och verktyg för att hitta jobb. Programmet prioriterar makar och partners till internationella medarbetare som rekryterats av företag samt universitet och forskningsanläggningar i regionen.

- Vi hoppas International Citizen Hub Lund kan vara till nytta även för de skånska bolagen, bland annat genom att man redan vid anställningsintervjun kan berätta att de medföljande kommer att tas om hand på ett bra sätt, menar Maria Petit på ICHL.

International Citizen Hub Lund finns i Ekska huset på Sankt Petri Kyrkogata.

Den internationell talangpoolen är förstås också en möjlighet för Lunds näringsliv att rekrytera personal med speciella kompetenser. Deltagarna i International Citizen Hub Lunds verksamhet är ofta högutbildade med arbetslivserfarenhet från flera länder och motiverade att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

- Talangpoolen är en effekt av Kick-Start programmet och flera företag har fått upp ögonen och anställt ”våra” internationella, säger Martina Åkerlund på ICHL. Till exempel har flera bolag hittat kompetenser som berikar deras internationella profil och tillför kompetens i verksamheten.

International Citizen Hub Lund har våren 2022 i samarbete med Region Skåne startat nätverket International Entrepreneurs Network för att samla internationella entreprenörer från flera skånska kommuner för att de ska kunna dela erfarenheter och driva sina verksamheter i Sverige.

- Ett annat initiativ inom verksamheten är ICHL Ambassador Network med målet att välkomna nya internationella till regionen och hjälpa dem etablera sig i det svenska samhället. Lund och Skåne ska vara en destination där talanger och deras medföljande trivs och vill stanna kvar. Genom att skapa förutsättningar för en stark gemenskap där man stöttar och peppar varandra, bidrar vi indirekt till att arbetsgivarna i regionen lättare kan hitta den kompetens de behöver, berättar Susanne Roosen-Runge.

Stora bilden: Martina Åkerlund, Maria Petit, Lisa Andersson och Susanne Roosen-Runge på International Citizen Hub i Lund.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar