Sustainability

Hur värderar man hållbara innovationer?

Caroline Wendt
November 27, 2018

Innovationer kan minska koldioxidutsläppen – men vilka innovationer ska man satsa på? Just nu pågår arbetet med att göra ett ramverk som ska göra det lättare för investerare och politiker – men också sparare – att välja de hållbara investeringar som ger mest effekt. En sätt att mäta är att göra en uppskattning av hur mycket förväntat minskat koldioxidutsläpp innovationen medför.

Magnus Agerström från Cleantech Scandinavia ordnade i oktober 2018 Cleantech Acceleration Day för att föra samman innovatörer, policymakers, energiföretag, investerare, städer och näringsliv för att diskutera effekten av potentiella cleantech-lösningar och hitta sätt införa de hållbara lösningarna i en snabbare takt.

Under dagen hölls workshopen “Impact Assessment for investors”, en diskussion mellan experter och investerare för att utveckla generellt accepterade principer för att mäta effekten av investeringar i hållbara innovationer.

– Det finns en risk om branschen mäter effekten på olika sätt, menar Magnus Agerström. Om vi däremot lyckas hitta principer som alla är överens om för hur man kan räkna effekten av innovationer kan systemet bli något man inte bara behöver utan också något man använder när man investerar.

Mission Innovation (MI)  är ett globalt initiativ bestående av 23 länder och EU lett av energiministrarna där man arbetar för att kraftigt accelerera globala hållbara innovationer. MI har gett ett konsortium med många svenska deltagare i uppdrag att se på ett gemensamt system att värdera de hållbara innovationerna utifrån potentiell klimatnytta. I konsortiet ingår WWF, Energimyndigheten, RISE, Climat-KIC, Carbon-Trust, Regeringskansliet och Indiens innovationsmyndighet.

– Jag vill se att det arbete som görs också passar med hur investerare resonerar och därför arrangerar vi idag en workshop med en inledande undersökande diskussion med experter från olika områden, berättar Magnus Agerström.

Stefan Henningsson från Världsnaturfonden WWF fanns på plats och pratade om hur viktigt det är att jordens medeltemperatur inte ökar mer än med 1,5 grader C. För att klara det arbetet gäller det att få världens koldioxidutsläpp att minska. Ett sätt att fokusera på det är att mäta effekten som innovationer skulle ha på koldioxidutsläppen – både i nutid men också i framtiden.

– Vi ser att det är väldigt viktigt att sätta en fokuserad lösningsagenda där man tittar på hur stora utsläppsminskningar det blir om vi börjar växa lösningar, säger Stefan Henningsson på WWF. Lösningar och innovationer växer ofta exponentiellt och vi ska accelerera de lösningar som har en väldigt stor potential att leverera nytta. Nyttan kan vara för klimatet men även för de andra globala hållbarhetsmålen som rör till exempel fattigdomsbekämpning, biologisk mångfald och vatten. För att göra detta ser vi det som väldigt viktigt med ett ramverk som investerare kan följa. Många vill investera i hållbarhet men det finns nu inget ramverk som gör att vi kan mäta vad som har en hög impact och vad som har en väsentligt lägre. Ett ramverk gör det lättare att fokusera på de lösningar som har en stor impact och då kan vi också få en väldigt stor positiv effekt på samhället.

Många aspekter ska vägas in i ett sådant ramverk och det komplicerade arbetet att sammanställa ett förslag leds av RISE. I arbetet ska man bland annat ta hänsyn till vad innovationen kan ersätta och hur stor den potentiella marknaden är. En annan ännu mer svårgripbar aspekt är hur innovationen kan förändra en hel bransch eller ett samhälles sätt att tänka.

Initiativet välkomnades av investerarsidan.

– Klimatet är en av vår tids största utmaningar, menar Eva Axelsson, hållbarhetsansvarig på Swedbank Robur. Det är viktig att vi tydligt och snabbt agerar, bland annat för allt det kommer att kosta om vi inta tar hand om klimatförändringarna. Det skulle innebära finansiell instabilitet och kostnader för våra kunder - men framförallt vill vi investera i möjliga lösningar och vara med på resan för att ställa om världen, samtidigt som vi kan få en bra avkastning för det. För att göra det på ett systematiskt bra sätt behöver vi skapa en systematiskt hållbar modell så att i kan förstå vad som är stort och vad som är litet. Just nu finns det finns många olika modeller på olika nivåer. Vi har inte en avsaknad av initiativ utan det finns egentligen för många som inte är transparenta.

– Jag tycker det handlar om kommunikation till våra slutkunder, både stora institutioner och politiker men också den privata spararen, fortsätter Eva Axelsson. Man måste förstå när man sparar hållbart. Sparandet kan ha en otrolig impact och det får inte fastna i hur vi ska räkna. Vi behöver forma diskussioner och hitta nya partnerskap för att hitta lösningar.

Konsortiet siktar på att i maj 2019 presentera 100 innovationer som kan undvika stora mängder koldioxidutsläpp redan till år 2030 och dessutom få med de första 20 organisationerna som börjat arbeta med det gemensamma ramverket.

Related videos to category:
Sustainability
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar