Digital Cities & Citizens

”I kommunen finns frihet, självständighet och kraft”

Caroline Wendt
September 24, 2018

Åsa Melvanius är Lunds första digitaliseringschef och vill inspirera och hjälpa verksamheterna på deras digitala transformationsresa. Med tiden hoppas hon att Lund nyttjar sina resurser på bästa sätt. "Det ger ett högre marknadsvärde och är attraktivt för företag och medborgare. Jag vill att vi i Lund ska bli kända för vårt höga marknadsvärde!"

Åsa Melvanius började som digitaliseringschef i Lunds kommun i augusti 2018. Hon kommer närmast från IT-företaget Capgemini där hon hade en tjänst som chef för företagets digitala enhet med över 800 konsulter och har med sig erfarenheter från digitalisering av en rad stora företag och myndigheter i Sverige.

- Jag kommer från näringslivet och fördomarna som man hör är att kommunen ska vara en annorlunda värld men så är det inte, säger Åsa Melvanius. Jag känner igen mycket från andra organisationer och jämför kommunen med en koncern med väldigt olika bolag. Jag har upplevt att det finns en frihet, självständighet och kraft som skapar ett engagemang i kommunen.

Åsa är Lunds första digitaliseringschef och efterträder en IT-chef.

- Det är en välskött IT-avdelning så jag kan fokusera på digitaliseringsarbetet och där finns ett stort behov. Det som jag tror saknas är den strategiska synen på digitalisering i förvaltningarna. Det är framförallt tre saker jag vill ta itu med på en gång. Det är dels att digitaliseringsavdelningen ska inspirera de olika verksamheterna och hjälpa dem att driva sitt arbeta framåt. En andra sak är att bygga nya kompetenser så att vi kan hjälpa förvaltningarna på bästa sätt och det tredje är att se till att vi får en välfungerande styrningsmodell med förvaltningarna så vi kan stötta dem på ett bra sätt.

Kan vi nu förvänta oss att digitaliseringsavdelningen kommer att ge förslag till förvaltningarna?

- Ju närmare verksamheten man är desto starkare är innovationskraften och det är därifrån förslagen ska komma. Sedan kan digitaliseringsavdelningen hjälpa till att fånga upp och inspirera med ny teknik. Vi ska utvärdera nya tekniska lösningar och göra det på ett snabbare sätt, inte när man redan investerat många miljoner. Jag vill också få till en evighetsloop, där man ständigt förbättrar systemlösningarna och kan lägga till nya smarta funktioner.

Åsa Melvanius berättar att hon arbetar med att sätta ihop ett digitaliseringsråd som ska ha hand om strategisk övergripande frågor som exempelvis automatisering, robotics, molnlösningar och e-tjänster.  

- IT behöver jobba väldigt nära förvaltningarna. Jag träffar just nu alla förvaltningschefer och hittills känns det jättepositivt. Alla har ambitioner och många gör mycket redan nu, men ofta är det isolerade lösningar. Här hoppas jag att digitaliseringsavdelningen kommer att spela en viktig roll, både när det gäller samordning och när det gäller att få upp tempo. Jag vill att det ska hända saker konkret och att vi ska börja leverera snabbt.

Innebär din tjänst några uttalade sparkrav?

- Nej. Digitalisering medför besparingar men är också kopplat till investeringar. De besparingar vi gör är troligen mer långsiktiga och beror på att vi kan börja göra rätt saker. Ett av de första initiativ som vi drar igång nu handlar om processautomatisering. Det finns mycket själsdödande arbete som vi inte måste ägna oss åt och där vi istället kan lägga tiden på mer värdeskapande aktiviteter.

Det finns många möjligheter inom ny teknik. Vad ser du som speciellt lovande?

- Det händer massor just nu. Möjligheten att samla in och hantera stora mängder data, Big data, via sensorer och uppkopplade saker medför många spännande möjligheter, både när det gäller analys, effektivisering, förebyggande underhåll och vård. Ett annat spännande område är robotar och artificiell intelligens. Det finns nu enkla tekniska lösningar för att automatisera många av de rutinartade och regelstyrda administrativa arbetsuppgifter som många har idag. Här ser jag en stor möjlighet att frigöra tid från vår personal till att ägna sig mer åt exempelvis eleverna i skolan eller de äldre på deras boenden. Nästa steg här är artificiell intelligens, när systemen faktiskt kan lära sig, för att på så sätt ge oss ännu bättre stöd. Ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat är användbarhet. Här möjliggör ny teknik och nya enheter en mycket bättre användarupplevelse. Jag vill att det skall vara en fröjd att använda nya tekniska lösningar och då utgå från problem vi vill lösa istället för att jobba utifrån teknik.

Vilken är den stora utmaningen?

- Tempot är den största utmaningen. Vi har ambitionen men måste ha kraften att hjälpa alla. Jag hoppas vi kan vara snabba med att få saker att hända.

Vad siktar du mot?

- En digitalt mogen organisation utnyttjar resurser på ett bättre sätt. För en kommun kan det innebära att man hanterar skatteintäkterna bättre och effektivare. Att utnyttja resurserna höjer kvalitet och service vilket ger ett högre marknadsvärde och gör oss attraktiva för företag och medborgare. Jag vill att vi i Lund ska bli kända för vårt höga marknadsvärde!

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar