Sustainability

Innovationsbistånd & hundra nya företag – visioner för cleantech

Caroline Wendt
March 18, 2019

Ett internationellt cleantechcenter med hundra nya bolag samlade på Medicon Village och en FN-innovationscenter på Ideon till förmån för världsförbättrande innovationer. Godmorgon Lund gjorde en kraftsamling inom cleantech och talarna målade upp väldigt spännande framtidsvisioner.

På Godmorgon Lund träffades professorer, innovationssystem, kommun och näringsliv för att ge olika infallsvinklar på cleantech ur Lunds perspektiv. Lena Neij är professor på Internationella miljöinstitutet och ordförande Lunds kommuns klimatpolitiska råd. Hon pratade om hur samhället snabbare kan dra nytta av gröna innovationer genom att se över implementering, säkra finansiering och genom att lägga mer fokus på samverkan. Professor Lars Samuelson arbetar med nanoteknik och ligger bakom företagen Qunano, Sol Voltaics, Glo och Hexagem. Det här visar på en av Lunds styrkor.

– Vi har ett världsledande universitet och företagsvärlden bör dra nytta av forskning. Städer är ofta lika varandra men Lund har unika villkor i och med universitet, poängterade Lars Samuelson.

Tredje professorn för dagen var Kenneth M Persson, verksam på WIN Water inom Ideon. Kenneth är specialist på vattenresurslära och berättade hur affärsplattformarna WIN Water, WIN Guard och WIN Energy arbetar för att vara katalysatorer för att snabbt få startupföretagen till fungerande bolag.

Magnus Agerström på Cleantech Scandinavia driver nätverk med internationella investerare och industriaktörer som är intresserade av Norden och Baltikum. Motorn är en startup-tävling då man tittar närmare på 2-300 nya innovationer från regionen. Samtidigt har Cleantech Scandinavia startat ett samarbete med Nordamerikas största cleantech-inkubator Greentown labs. Magnus Agerström har också en vision för framtiden - att göra Lund till internationell cleantechcenter med 100 bolag samlade.

– Vi har jobbat mycket ute i världen med nordiska bolag och möter då internationella som är intresserade av Norden och Europa. Vi vill bygga ett internationellt cleantech-center och bland annat locka hit internationella startups och bolag. Intressegemenskapen mellan bolagen skapar sedan ytterligare energi. Medicon Village har redan gjort detta och vi skulle vilja återupprepa det för cleantech-området, säger Magnus Agerström.

Karin Ebbinghaus på Almi investment representerade finansierarsidan och berättade hur de bland annat letar efter företagsidéer som bygger på en disruptiv teknik, som minskar koldioxidutsläppen och som kan skalas på en global marknad. Nyligen har Almi gjort sin första skånska investering, och Karin menade att det finns möjlighet för fler.

Mia Rolf på Godmorgon Lund.

En spännande nyhet från i hösten 2018 var att UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, har beslutat att ha ett globalt innovationscentrum på Ideon. Under vintern genomförs en förstudie.

– De vill sätta ett globalt utvecklingsteam hos oss i Lund, berättar Mia Rolf, vd på Ideon. Teamet ska binda ihop svensk innovationssystem och innovationer med internationella utmaningar. Det som nu ligger på regeringsnivå är om Sverige vill ta ledning och bygga innovationssystem ute i tillväxtmarknaderna för hjälp till självhjälp. Det innebär att biståndspengar skulle kunna användas till detta.

Moderatorn Johan Wester på Skånemotor passade samtidigt på att ställa frågor till publiken. De 250 föranmälda deltagarna menade att samarbete och finansiering är det som krävs för att cleantech-sektorn ska kunna gå framåt i Lund. Panelen hade ytterligare idéer – både om mer samarbete i Lund och med omvärlden.

– Kommunens viktigaste roll är att ge små och större bolag möjlighet att testa idéer, menar Lunds näringslivschef Per Persson. Kommunen kan vara en testbädd för innovationer – och är det delvis redan.

– Vi behöver också öppna upp utan att vara rädda för världen där ute, fortsatte Magnus Agerström. Är det så att det kommer bolag utifrån ska vi inte uppleva det som konkurrens utan se att de ger dynamik.

Related videos to category:
Sustainability
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar