Digital Cities & Citizens

Innovationsprojekt mäter Brunnshögstrafiken

Caroline Wendt
April 28, 2023

Hur ska vi använda nya sensorer för att kunna mäta och planera trafiken på ett sätt som underlättar samhällsplanering? Det här kommer att testas i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Under våren 2023 har en station med sensorer monterats vid rondellen söder om området. Där kommer sensorer från AXIS Communications att mäta hastigheter och antalet förbipasserande fordon i olika kategorier. Platsen är den första av totalt sex mätpunkter som planeras för Brunnshög i innovationsprojektet FLOW.

Under påskveckan 2023 satte Axis Communications och Future by Lund upp sensorer vid rondellen på Solbjersvägen. På portalen över vägen installerades en radarsensor som mäter fordons hastighet och en bildsensor som med hjälp av AI kan registrera vilken typ av fordon som passerar på vägen.

- I denna mätpunkt kommer vi framför allt att mäta på tyngre trafik som lastbilar och bussar tillsammans med personbilar, berättar Anders Trana, projektledare för FLOW. Vi har tidigare provat att mäta hastighet och fordonsslag med en radarsensor i Veberöd. Genom att lägga till en bildsensor kommer vi att få ännu bättre detektering av vilken sorts fordon det rör sig om.

Testet med radar på Dörrödsvägen i Veberöd gjordes tillsammans med AXIS, Sensative och Smarta Byar och ledde till en bra datainsamling om antal fordon, deras hastighet och vilka tidpunkter trafiken var som tätast. Att skilja mellan olika fordon var svårare, eftersom radarn framför allt såg skillnad mellan om det var gående eller fordon som passerade.

I projektet finns också en förhoppning om att det genom man kombinerar sex mätpunkter också ska kunna se hur många fordon som stannar i Brunnshög och hur många som enbart passerar. Det här görs eftersom hållbarheten är central för Brunnshög – och det ska bland annat märkas på trafiken. Tanken är att resorna till och från området ska utgöras av minst en tredjedel gång- och cykelresor och minst en tredjedel kollektivtrafikresor medan det ska vara högst en tredjedel bilresor. Det här är en klurig uppgift att lösa och därför arbetar aktörerna i FLOW för att utnyttja ny teknik och sammanfoga sina olika kompetensområden för att hitta gemensamma lösningar. Bland annat utvecklar Acconeer, miThings och Sensative en helt ny kombination av sensorer som snart ska provas på gång- och cykelbanor.

- Det ska bli väldigt spännande att jämföra mot tredjedelsmålet när vi fått upp alla sex mätplatser säger Anders Trana. Förhoppningsvis har vi hittat en modell i vilken vi kan räkna bort genomfartstrafiken. Det här kan också bli den första gången där vi kan se hur vi kan ersätta gamla trafikräkningar med hjälp av en kombination av flera sensorer inom en hel stadsdel.

Även för AXIS är mätningen intressant.

- För oss är det här både viktigt och spännande, säger Kristina Madolova på AXIS Communications. Vi kan visa hur våra lösningar fungerar, hur vi kan använda bildsensor och radar samt hämta data. Denna data kommer man i framtiden kunna visa på en dashboard.

I ett innovationsprojekt samverkar ofta flera aktörer för att få något helt nytt att fungera. Detta delprojekt genomförs med hjälp av AXIS Communications, Future by Lund, Lunds kommun och Sensative. Dessutom riktas ett stort tack till Wihlborgs fastigheter som gjort det praktiskt möjligt att genomföra arbetet. FLOW pågår till slutet av december 2024 och finansieras av IoT Sverige.

I FLOW-projektet deltar också Mobile Heights, miThings, Smarta byar, Meltspot och Acconeer. Projektet FLOW görs i nära samarbete med projektet Lund Open Sensoring City, LOSC, som finansieras av Vinnova. I LOSC är Axis Communications, AFRY, Kraftringen, Lund Universitet, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector Traffic inskrivna projektpartners.

På stora bilden Dennis Montalvo Barthelemy och Kristina Madolova från AXIS Communications.

Projektledare Anders Trana.
Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar