Digital Cities & Citizens

Innovationsvecka med sikte på det smarta samhället

Caroline Wendt
March 18, 2021

I mitten av mars 2021 kom Lunds kommuns innovationsvecka till Veberöd. Ute i Veberöd sattes sensorer upp och målet var att sensordata och andra datakällor skulle kopplas upp via flera olika digitala plattformar. Visionen är att systemen ska kunna användas tillsammans för att så småningom ge bra beslutsunderlag. "Det här är en satsning för framtiden för att kunna bygga om kommunens digitala system till att bli den smarta staden och det smarta samhället Lund", säger projektledare Anders Trana, Future by Lund.

In English

I Smarta Byars nyöppnade lokal i centrala Veberöd är det gott om plats och därför var det möjligt för några projektdeltagare i LOSC-projektet att medverka på plats under innovationsveckan. Ett större antal deltagare fanns med via länk, och experter från flera olika organisationer kunde samverka för att få de olika systemen att prata med varandra. Från Lunds Kommun medverkade förutom Future by Lund också Stadsbyggnadskontoret och IT-avdelningen. Övriga medverkande var bland andra AFRY, Mobile Heights, Sensative, Aveva (Wonderware) och Smarta Byar/Byutveckling.

Under veckan var det möjligt att koppla på fler sensorer ute i Veberöd. Sensorerna kopplas upp via IoT-plattformen Yggio, och under veckan påbörjades arbetet med att koppla ihop Yggio, System Platform, Lunds kommuns digitala system och den digitala tvillingen i Veberöd så att de kommunicerar med varandra. Tanken var också att olika interna och externa datakällor, t ex från Telia, LKF, Lunds kommun och Rymdstyrelsen, skulle kunna plockas in. Målet är att skapa ett system där det är enkelt att få ett beslutsunderlag från många olika datakällor i realtid. Det här kan vara till stor nytta för det smarta samhället, och kan i förlängningen spara resurser i form av miljö, tid och kapital.

– Vår utmaning idag är att samla ihop det så att vi kan kombinera flera olika datakällor i kommunen och samhället i stort för att hitta de stora nyttorna, säger Anders Trana, projektledare för Lund Open Sensoring City (LOSC). Vi behöver framtidssäkra våra system så att de kan kombinera många digitala signaler för att vi ska kunna agera direkt på ny data. Det är då viktigt att kunna samarbeta över förvaltningsgränser och med resten av samhället. Under veckan har vi kommit en bra bit, men övningen har också tydligt visat att det finns många utmaningar. Dessa är framförallt organisatoriska och handlar om hur vi bygger upp vår infrastruktur. Det har varit intressant arbeta över förvaltningsgränser och jag är väldigt glad att vi har haft med Stadsbyggnadskontoret och IT-avdelningen i dialogen med näringslivet för att se hur vi kan bli framtidstaden och den smarta staden Lund.

3D-modellen i Veberöd används bland annat för att visualisera de sensorer som finns i byn.

Den digitala tvillingen i 3D av Veberöd gjordes under SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) av Smarta Byar och LTH. Under innovationsveckan användes den för att i realtid visualisera alla de sensorer som finns och som kan kopplas upp i Veberöd. Jan Malmgren från Smarta Byar har också en nära relation till byn vilket gör att det går snabbt att i samråd med de berörda sätta upp sensorer för att göra tester. Under innovationsveckan gjordes försök med bland annat tunna strip-sensorer från Sensative som kan användas till exempel för att mäta fukt och temperatur. I 3D-modellen går det bland annat att se om grinden till någon av förskolorna lämnats öppen samt att avläsa till exempel stöldskyddslarm, temperaturer och fuktighet.

– Förutom att vi nått resultat och fått kunskaper var det bästa med övningen att vi samlade många aktörer med olika uppfattningar om samma saker, säger Magnus Sjöström, AFRY. Genom att skillnaderna kommer upp på bordet skapades en samsyn. Nu är det viktigt att vi fortsätter det här. Att skapa en smartcity-plattform är mest en mänsklig utmaning, inte framförallt en teknisk.

Formatet med en innovationsvecka där många aktörer samlade sina resurser för att snabbt komma framåt var effektivt trots att de flesta var med på distans.

– Det här har varit ett väldigt bra arbetssätt eftersom vi har kunnat prova i en miljö utan att det kostar för mycket. Det är viktigt att kunna prova utan att behöva göra dyra investeringar som sedan kanske visar sig vara felaktiga. Jag tycker att det här är ett mycket bra angreppssätt som vi ska jobba vidare med, avslutar Anders Trana.

LOSC-projektet stöttas av Vinnova och Lunds kommun.

Textad film

Syntolkad film

Magnus Sjöström, AFRY, Emma Axklo, Smarta Byar, Britta Duve Hansen, Mobile Heights och Anders Trana, Future by Lund.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar