Entrepreneurship

Innovationsvecka vidgar kunskaperna

Caroline Wendt
August 22, 2018

Internationella kontakter är en möjlighet för en liten stad som Lund att lära sig bra arbetssätt – till exempel hur andra arbetar med entreprenörer. En inspirationskälla är universitetet i Monterrey i Mexiko, där alla universitetets studenter deltar i en fakultetsövergripande innovationsvecka varje termin.

Under de senaste åren har ett samarbete mellan Lund och Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro i Mexiko vuxit fram. Samarbetet har framförallt handlat om att lära av varandras arbetssätt. Den mexikanska professorn Judith Cortés Vásquez har varit i Sverige för att studera det svenska innovationssystemet och det ledde till att Future by Lunds Katarina Scott och Lars Mattiasson dels har coachat de mexikanska studenterna via inspelade filmer och webbcoachning hösten 2017, dels varit inbjudna för att på plats i Mexiko delta i arbetet under en innovationsvecka för våren 2018. Det här gav en unik möjlighet att studera hur universitetet arbetar. I Querétaro läser alla studenter förutom sin egen inriktning, etik, kommunikation och entreprenörskap. Eleverna arbetar tillsammans fakultetsövergripande.

‑ Det som imponerade mest hos Instituto Tecnológico de Monterrey, var att de varje termin har vad man kallar för ”Semana I”. Det är ett innovationsprojekt där alla studenter är med och jobbar både terminsövergripande och ämnesövergripande med en samhällsutmaning, berättar affärsutvecklare Lars Mattiasson.

Det var just i denna del av arbetet som Katarina Scott och Lars Mattiasson ombads vara med. Eftersom de har en bakgrund i bland annat att jobba med kreativa näringar coachade de studenter som fått som uppdrag att utveckla lösningar i staden Amealco tillsammans med olika kulturorganisationer som arbetar med stöd riktat mot ursprungsbefolkning.

‑ Där finns otroligt svåra problem med bland annat hög kriminalitet och stor fattigdom, berättar Katarina Scott. Vi hjälpte studenterna att hitta sätt att stötta en lokal aktör, i detta fall var det sju kulturorganisationer. Utmaningarna handlade om att använda läsande, hantverk, design, dans, musik, egna traditioner och tillverkning för att lyfta framför allt kvinnor och barn. Vi fick leda en process med allt från biokemister och ingenjörer till jurister och ekonomer. De levererade bland annat affärsplaner, transportplanering, nya sätt att organisera verksamhet och samla in pengar, bygga lokala nätverk, hemsidor, kontrakt, legala strukturer, planer för social medier och sätt att arbeta med pengar.

På bilden uppe till vänster syns Miguel Rodriguez Montes (ansvarig för entreprenörer och innovation på Instituto Tecnológico de Monterrey), Judith Cortés (lärare i kommunikation, Tecnológico de Monterrey), Mariana Vieyra (alumni Tecnológico de Monterrey) och Lars Mattiasson (Future by Lund).

Meningen med att ha innovationsveckor på universitet är att studenterna ska använda sina kunskaper i verkligheten redan under studietiden och dessutom lära sig att jobba ämnes-övergripande med studenter från andra fakulteter. Fördelarna är många.

‑ Det var problem från verkligheten och studenterna fick jobba i en ovan miljö med studenter med andra kompetenser, säger Lars Mattiasson. De fick använda sina kompetenser i en riktig kontext och sökte aktivt kunskap de saknade för att klara av utmaningarna bättre. Den medförde också att lärarna samarbetade mer varandra och fick en förmåga att driva gemensamma projekt som på så vis kunde bli mycket effektfulla.

Mexiko har på många sätt andra samhällsutmaningar än Sverige, bland annat genom stora skillnader i levnadsvillkor och inkomster. Det är dyrt att studera och det är långt ifrån alla som kan gå på universitet. Innovationsveckorna är ett sätt att föra samhällsutvecklingen framåt och skapa ett socialt entreprenörskap.

‑ Vi coachade med en kille som med tiden skulle ta över familjens städfirma, berättar Katarina Scott. Han hade byggt in helt nya moduler i sitt tänkande genom innovationsveckan. Det handlade om hur han skulle involvera de anställda och bygga deras kompetens, både för att det var bra för dem och för företaget. Han ville också börja arbeta med miljövänliga rengöringsmedel och hade idéer hur han kan stötta de anställda så de kunde få lån till hus och barnens studier. I Mexico är detta en möjlighet som är kopplad till arbetsgivaren. Jag blev väldigt imponerad av resultatet av hans arbete under veckan.

Sättet att arbeta kontinuerligt med entreprenörskap och innovationer verkar sakna motsvarighet i Sverige.

‑ Ibland finns det enstaka kurser att söka där studenterna arbetar med entreprenörskap, men vi har inte sett något exempel på högskolor där alla elever deltar. Att alla studenter är med har stora fördelar, som till exempel att de får prova sina kunskaper i verkligheten redan innan de avslutar sina studier. Det är inte förrän man satt kunskaperna i en kontext som man verkligen har tillägnat sig dem, menar Lars Mattiasson.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar