FBL Young

Inspirationsträff på Vårfrugatan med tema social impact

Caroline Wendt
December 9, 2019

Representanter från kommun, näringsliv, innovationssystem och sociala organisationer samlades i Future by Lunds lokal på Vårfrugatan för att diskutera förutsättningar för ett lokalt forum som stödjer utvecklingen av social impact-baserade innovationer och verksamheter i Lunds kommun. Deltagarna fick ta del av exempel från EOS Cares, Hej Främling! och Forward Malmö.

Jimmy Sok, Future By Lund Young hade samlat ett trettiotal deltagare till ett frukostmöte med tema social impact. Jimmy samlar kommunens resurser för ungt entreprenörskap genom att bland annat arbeta med entreprenörskap på gymnasieskolan Hedda Andersson, sommarlovsentreprenörer i Lund och ungdomsföreningen Shape som verkar för att unga skapar evenemang för andra unga. I Lunds kommun finns även Mobila gruppen och Anders Bergqvist berättade om verksamheten genom att visa hur de funnits med på resan som föreningen Linero Streetball gjort. Föreningen startade för att det skulle hända något på Linero – och nu är föreningen så stor att man arrangerat välbesökta evenemang i Stadsparken med både idrott, mat och musik.

Eos Cares är IK Eos sociala hållbarhetsprogram som använder basket som grund för olika integrationsprojekt. Axel Wallin berättade om hur de i samband flyktingkrisen skapade mötesplatser som kunde hjälpa nyanlända. Några exempel på verksamheter är språkkafé, seminarium, utflykter, matlagning, yoga och idrott. Eos jobbar för närvarande också för att starta en ny social idrottsförening i Klostergården, vilken gör idrotten tillgänglig för alla som vill vara med. Eos har Vinnovastöd för ett projekt för att sprida kunskaperna om hur man kan jobba med social integration och leder projektet Prisma som är ett nätverksbyggande mellan offentlig sektor och idéburen sektor för att hjälpa nyanlända i Lund att skapa vägar in i samhället.

En annan förening som arbetar med nyanlända är Hej Främling! som beskriver sig som en folkrörelse som välkomnar genom att låta hälsofrämjande aktiviteter bygga broar mellan kulturer. Rörelsen startade i 2013 Östersund men finns nu också i Skåne genom den regionala verksamhetskoordinatorn Nathalie Billing. Nathalie berättade om hur ideella krafter driver kostnadsfria aktiviteter för att skapa ett innanförskap. Föreningen är experter på nyanlända men det är gratis att vara med för alla som vill ta hand om sin hälsa. Hej Främling finns nu på 23 orter. Kontakt tas via Facebook.

Forward Malmö med bas ibland annat Sensus, Rädda Barnen, Malmö Stad och Sweco är ett banbrytande initiativ i syfte att skapa en sektoröverskridande samverkansplattform för systemförändring mot ett hållbart Malmö. Forward Malmö arbetar bland annat genom att stötta organisationer som gör bra insatser och att genom de initiativ som finns bygga värdekedjor för att få bättre effekt.

– För att lösa komplexa samhällsutmaningar krävs helt andra verktyg än de vi använder idag, menar Joel Veborg, Forward Malmö. Vi vill gå från ett ohållbart samhälle där problemlösandet är reaktivt till sammanhang där vi kan samskapa framtiden. Vi vill hitta andra arbetssätt där vi inte arbetar i silos utan kan hålla så många frågor som möjligt samtidigt.

Kamyar Alinejad från Forward Malmö berättade om organisationens ledarskapsprogram, där man väljer vem man vill ha med för att skapa en bra representation för en medskapandeprocess.

– Vi vill att så många som möjligt ska förstå de stora systemen i samhället och vara med och bygga så bra förutsättningar som möjligt i Sverige. Vi vill bygga en kollektiv förmåga att komma på något nytt.

Det gemensamma arbetet fortsätter nu genom att Eos Cares tar täten i arbetet med att starta en lokal plattform i Lund efter alla intryck från frukostträffen. Future by Lund kommer att finnas med som stöd i arbetet. Snart finns det möjlighet för organisationer i Lund att ansluta för att göra skillnad lokalt!

Related videos to category:
FBL Young
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar