City of Lund

Karl McFaul vill skapa en ”Happy Future”

Caroline Wendt
May 9, 2018

Lund är en stad som lockat människor i tusen år. Staden rankas ofta högt av barnfamiljer, gamla och unga att bo i – men ska Lund fortsätta att vara en framgångsrik plats behöver staden bli mer attraktiv för studenterna att stanna kvar i efter studierna vid universitetet. Det menar i alla fall Karl McFaul, som tillsammans med ett nätverk av internationell expertis har utformat konceptet för Lunds framtid ‑ ”The Happy Future City”.

Karl McFaul har nyligen presenterat sitt arbete med ett platsvarumärke för Lund för kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetet går ut på att staden ska bli attraktiv och relevant för talang och kapital i det 21:a århundradets ekonomi, en ekonomi som definieras av digitalisering, globalisering, mobilitet och medborgardriven utveckling. En stad behöver duktig arbetskraft och framgångsrika företag, både för att utvecklas och för att skapa skatteunderlag för stadens grundläggande gemensamma välfärd.

Lund placerar sig ofta bra i mätningar av livskvalitet. I tidningen Fokus ranking av bästa kommuner att bo i hamnade Lund på fjärde plats i Sverige 2017. I Financial Times rapport utsågs Lund som bästa staden i Europa i kategorin Connectivity, ett samlingsbegrepp som inkluderar tillgång till internet och närhet till flygplatser och hamnar.

‑ Det finns många positiva saker med Lund men man får inte glömma att många av Lunds paradgrenar närmast hamnar på utgiftssidan, menar Karl McFaul. Lund är bra för barn och unga, studenter, familjer och äldre. Att investera i platsinnovation och platsmarknadsföring är att skapa både bättre förutsättningar lokalt och relationer globalt, vilket ger oss ett vitalt näringsliv så att vi får råd med vår standard.

Karl McFaul målar upp en bild med 455 världsstäder, 3 000 storstäder och 2,7 miljoner småstäder – och det är ju inte svårt att räkna ut i vilken grupp Lund placerar sig. Konkurrensen om framtidens talang och arbetskraft är alltså stor.

‑ Det finns några miljoner städer i världen som är i Lunds skala. Ändå kan vi erbjuda en tämligen unik plats. Staden är tillräckligt liten för att greppa och det går att arbeta snabbt med transformation. Lund är en utmärkt plats att testa saker. Här kan man snabbt lära känna ekosystemet för innovation och de människor som finns i det. Det är lätt att navigera i vad platsen har att erbjuda och man kan snabbt bygga sin framtid. Här får man vara original.

För att komma fram till vad som är viktigt för att förbättra staden Lund har Karl McFaul och hans kollegor gjort många intervjuer med folk som i bor i Lund eller känner till Lund väl.

‑ Intervjuerna visade att det är viktigt att platsen har en puls och att den kan vara en attraktiv mötesplats för humankapital. Lund har ett tekniskt humankapital i världsklass men det som har försvunnit de senaste tjugo åren är kulturlivet. Vi behöver ett uteliv där man inte måste gå hem klockan elva. De som ska försörja oss åker till platser där de kan sitta till tre på morgonen i ett makerspace och göra smarta lösningar. Lund behöver bli en 24-timmarsstad. Det är bara att se på gymmen, där du numera har access dygnet runt och det visar att det finns en efterfrågan på verksamhet under 24 timmar. Var är motsvarande platser för live-musik, för LAN och för hjärngymnastik? Det finns ett tryck på att ha så kallade ”meetups” och internationella events men det är svårt att hitta vettiga lokaler.

Karl McFaul anser att det är speciellt viktigt för Lund att göra sig attraktiv för de unga som precis ska etablera sig och finnas länge på arbetsmarknaden. Karl menar att den nya generationen är påverkad av teknologins utveckling.

‑ Vi har fått en uppkopplad värld med masskommunikation och masskollaboration där många kan samverka. Civilsamhället får en starkare roll. Den nya generationen blir agendasättare eftersom de har sådant inflytande både kommunikativt och kreativt. Vi behöver skapa miljöer som skapar en puls som gör platsen attraktiv.

I det koncept som Karl och kollegorna arbetat fram låter man ”The Happy Future City” bli ett helhetsbegrepp för de olika delar som utformats i en metod för varumärkets implementering när det gäller vision, mission, positionering, kompetens, kultur, relationer, utformning av offentliga miljöer, infrastruktur, aktiviteter med mera som Lund behöver kunna erbjuda morgondagens talang. I konceptet tänker man sig bland annat arbeta med Lund utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

‑ Vi skapar också ett nytt index för att kunna mäta vad en s k ”Happy Future City” är. Är staden verkligen ”happy”? Med vårt index kan vi jämföra och hjälpas åt tillsammans med andra städer kring aktiviteter och lösningar för en bättre värld. Med den mix av internationellt ledande faciliteter för lärande, forskning, företagande och innovation som Lund har på en relativt liten yta ser vi hur man kan erbjuda staden som testbädd, som living lab, som co-creation space och som en framtidstad där man kan vara med och utveckla men också uppleva en happy future.

Vad är då slutsatsen?

‑ Vår slutsats är att Lund behöver revitalisera sig som kulturstad och entreprenörsstad och att Lund jämfört med andra platser har exceptionellt goda förutsättningar att kunna leverera de tre saker vi definierat som Lunds värdeerbjudande: ”connecting the world – sharing value – co-creating future”. Nu är det dags att omsätta strategi i handling, avslutar Karl McFaul.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar