Creatives & Changemakers

Universitetets KIC-kontor i tät samverkan med Future by Lund

Caroline Wendt
January 23, 2023

När innovationsplattformen Future by Lund fortsätter verksamheten som ekonomisk förening stärks samtidigt samarbetet med universitetes KIC-kontor. Avdelningen LU Samverkan, som bland annat arbetar med stora europeiska samarbeten, kommer regelbundet att finnas på plats i lokalerna på Scheelevägen. ”För oss är det naturligt att arbeta med en organisation som Future by Lund då vi delar innovationsagendor när vi arbetar med företag men också med Lunds kommuns förvaltningar”, säger Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan och vd Future by Lund.

LU Samverkan är en avdelning på Lunds universitet som ingår i sektionen Forskning, Samverkan och Innovation. Avdelningens drygt 30 medarbetare arbetar strategiskt tillsammans med universitetets fakulteter i flera samarbeten och samverkansplattformar där forskare möter företag och samhälle i olika utvecklingsprojekt och större satsningar.
- LU Samverkan arbetar bland annat med att definiera gränsytorna mot staden och samhället och med att se hur man kan utveckla gemensamma innovationsområden och portföljer, berättar Charlotte Lorentz Hjorth. För oss är det naturligt att arbeta med en organisation som Future by Lund för att tillsammans arbeta strategiskt med bolag, stad och förvaltningar.
En arbetsuppgift för LU Samverkan är att koordinera universitets ansökningar till EU:s gigantiska innovationssatsningar på Knowledge Innovation Communities (KIC). Programmet riktas mot strategiska utvecklingsområden och hanteras av EIT, det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi (EIT). Lunds universitet är redan en del av Climate KIC och Food KIC. Under 2022 inleddes satsningen på en KIC inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Lunds universitet var med i ett stort konsortium som placerade sig som tvåa i utlysningen. Även för den som inte vinner den stora utlysningen är det möjligt att vara med i arbetet genom att göra ansökningar till det vinnande konsortiets kommande utlysningar. Nästa KIC väntas vara inom vattenområdet.
LU samverkan samordnar ansökningarna med universitets fakulteter och externa experter.
- I en KIC-ansökan ska det vara ungefär 1/3 universitet, 1/3 städer och 1/3 näringsliv, berättar Charlotte Lorentz Hjorth. För oss handlar det om att hitta samverkan i temaområden och att bygga expertkunskap med bolag. Tanken är att vi tillsammans ska utveckla samarbeten kopplade till branschomställningar och samhällsutmaningar.
Just arbetet med KICarna är en viktig anledning till att LU samverkan nu sitter tillsammans med Future by Lund på Scheelevägen.
- Det här är stora satsningar på breda innovationsfält i Europa. Vi har bildat ett KIC-kontor som vissa dagar sitter med Future by Lund för att gemensamt utveckla de innovationsområde vi delar med företag.
Det senaste tillskottet inom KIC-arbetet är alltså en KIC inom vatten. Två personer har valts ut för att hålla ihop arbetet och kommer att arbeta med en nyligen utsedd styrgrupp. En stor fördel för dem är att det redan finns vattennätverk bestående av cirka hundra forskare inom Lunds universitet.
- Jag tror att alla vi som arbetar inom området med måste vara här och träffa företag för att det inte enbart ska bli forskningsdimensionen i KIC-arbetet. Det är fantastiskt att få möjligheten att arbeta tillsammans genom det här ”mellanrumskontoret”.
Future by Lund och LU samverkan kommer också att verka tillsammans på andra områden. Dessa områden baseras både på universitetets forskning och på frågeställningar utifrån. LU samverkan arbetar med många olika delprojekt inom många områden – till exempel inom området Viable Cities.

Bildtext:

Stående från vänster: Lisa Thelin, Bo Ahrén, Anna Lyrevik, Henrik Søndergaard och Charlotte Lorentz Hjorth. Sittande vrån vänster: Olof Blomqvist, Emma Nordell och Åsa Grunning.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar