Creatives & Changemakers

Kulturhäng – både på riktigt och på nätet

Caroline Wendt
October 8, 2020

Kulturföreningen Mejeriet var i fokus för studentarbeten på programmet Digitala Kulturer. Uppgiften var att hitta sätt att få fysiska mötesplatser att samverka med nya digitala produktions-, konsumtions- och upplevelsemönster. Detta var också en del i det stora sameuropeiskt kulturprojekt CCSC. "Studentprojekten hade oerhört hög kvalitet och resulterade i många genomförbara idéer", säger projektutvecklare Katarina Scott på Future by Lund.

Som en del i det stora sameuropeiska projektet CCSC, Cultural and Creative Spaces and Cities gavs studenter från programmet Digitala kulturerLunds Universitet under ledning av Mikael Askander möjlighet att arbeta med verkliga utmaningar från Mejeriet i sina projektarbeten.

Mejeriet började användas 1987 och är ett kulturhus med bland annat biograf, musikverksamhet, standup-arrangemang och replokaler. Under senare år har nya digitala vanor gjort att besökare och kulturskapares beteende har ändrats. Studenterna på Digitala Kulturer fick därför i uppdrag att verksamhetsutveckla Mejeriet med hänsyn tagen till skärningspunkten mellan fysiska och digitala mötesplatser. Frågan var hur den fysiska mötesplatsen för kulturskapare kan samverka med digitala mötesplatser och skapa något nytt.

Studentarbetena blev väldigt lyckade.

– Redovisningens kvalitet var den högsta som jag upplevt när det gäller studentprojekt, berättar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Alla kom med relevanta förslag som skulle kunna genomföras om man kan avsätta tid och pengar. Det fanns också många element som kunde utvecklas i kombination.

Digitala kulturer håller till på Lux.

Studenterna läste första terminen på den treåriga utbildningen Digitala kulturer. Studenterna delades in i sex grupper som fick ta fram varsin lösning på ett uppdrag. Redovisningen gjordes i början av 2020.

– Samarbetet var verkligen av godo, säger Mikael Askander på institutionen för kulturvetenskaper. Våra studenter fick en projektkurs om samverkan och skapande av mötesplatser både i verkligheten och online. Våra studenter lärde sig enormt mycket, inte minst vad gäller att just arbeta i projektform. Det kom bland annat fram förslag och idéer om en ny app för och om kulturinstitutioner i Lund, ett café i anslutning till Mejeriet, medieverkstad och digital brevlåda. Vissa förslag realiserades, som att artister gästloggade på Mejeriets Instagram-konto.

Även Mejeriet var positiva till resultaten.

– Digitala Kulturer har gett oss värdefulla perspektiv på delar av Mejeriets verksamhet - som t.ex. vår kommunikation gentemot studenter, Mejeriet som fysisk plats och förändringar i ungas kulturvanor, säger Marcus Lampe Vi hoppas även att vi har kunnat visa för studenterna hur verkligheten kan se ut på ett ställe som Mejeriet, samt vilka utmaningar och begränsningar som finns. Studenterna tog fram bra förslag och idéer på utvecklingsområden. Ett perspektiv vi har tagit fasta på är vikten av en attraktiv mötesplats i Lund, där vi har att vinna på att hålla öppet på fler sätt än publika arrangemang. I somras öppnade vi en ny yta på Mejeriet som vi kallar Stallet, där man kan spela boule eller sällskapsspel, lyssna på DJ’s och njuta av mat och dryck. Även förslag på hur vi kan förbättra vår hemsida kommer vi ta i beräkning när vi lanserar en uppdaterad version.

Katarina Scott på Future by Lund önskar att samarbetet fortsätter.

– Projektet gjordes under studenternas första år och ändå kom de med genomarbetade och genomtänkta lösningar. Jag skulle önska att det etablerade ett långsiktigt samarbete mellan olika kulturinstitutioner och programmet Digitala kulturer eftersom det skulle ge kulturinstitutionerna en uppkoppling till nästa generation och samtidigt förbereda studenterna på det som kommer att möta dem när de är färdigutbildade.

I det stora EU-projektet CCSC, Cultural and Creative Spaces and Cities, leder Lunds kommun ett Urban Lab som handlar om att skapa engagemang och samarbeten. Mejeriet, Stenkrossen och Science Village är lokala partners tillsammans Future by Lund. I projekten på Mejeriet var Future by Lund med som uppdragsgivare.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar