Innovation district

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Caroline Wendt
August 14, 2023

Under året har Future by Lund gått med i The Global Institute on Innovation District (GIID), som är en internationell sammanslutning för städer som arbetar med utveckling av sina innovationsdistrikt. En viktig del i att vara med i GIID är att få ingå i det internationella nätverket bestående av cirka fyrtio städer, och Future by Lund är med som ombud för Lund. "Vi vill ta del av andra städers tankegångar och utmaningar och lära av deras lösningar", berättar Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund.

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Sedan våren 2023 är Lund genom Future by Lund med i GIID, The Global Institute on Innovation District (GIID), en sammanslutning som var en av de första att fånga fenomenet Innovationsdistrikt. Historiskt sett har innovationsdistrikt världen över växt fram organiskt och byggt upp unika platsbundna tillgångar som attraherar andra att vara med, som kunskap, nätverk, talanger och infrastruktur. Efter hand har den alltmer komplexa spelplanen av aktörer, tillgångar och ambitioner medfört ett behov av ett mer strategiskt förhållningssätt för att skapa inkluderande, levande och tillgängliga distrikt. Därför finns GIID, och medlemmar är ett fyrtiotal städer från hela världen. Innovationsdistrikt kan vara ett sätt att utnyttja områdets konkurrensfördelar till ett avancerade verksamheter och att möta globala utmaningar inom till exempel klimatområdet och hälsosektorn. Många ser också innovationsdistrikt som ett sätt att främja en rättvis tillväxt.

Så här berättar Julia Wagner, President, The Global Institute on Innovation District i forskningsrapporten (in the research brief) “Why governance Matters: An analysis on how innovation districts Organize for Success”.

“(…)innovation districts combine academic institutions, corporate R&D, startups, and entrepreneurial support organizations in dynamic, mixed-use communities that gain strength from proximity and knowledge spillovers. In addition to catalysing the growth of jobs and businesses they function as incubators for new solutions to urgent societal challenges, from combatting climate change and reducing the burden of infectious diseases to supporting inclusive workforce development and minority entrepreneurship.”

Redan 2018 hade Future by Lund diskussioner med GIID. Future by Lund inledde vissa förberedelser, som arbete tillsammans med danska Lyngby, kontakter med innovationsdistrikt i Barcelona och Helsingfors och en första inventering av Lunds innovationsdistrikt tillsammans med Jasna Pocek och Christin Scheller från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship på Lunds universitet. Arbetet pausades under pandemin men kontakten med Julie Wagner på GIID fortsatte.

- När sedan GIID kontaktade oss för ett halvår sedan hade de ett nytt upplägg, berättar Peter Kisch. De satsade nu mer på att bygga nätverk och det var precis det vi letade efter. Därför har Future by Lund gått med i GIID som ett ombud för Lund, så att vi kan samla Lund och sköta relationen mot GIID.

Att vara med i ett nätverk som GIID ökar också Lunds möjligheter på en internationell arena.

- Genom GIID får vi i Lund möjlighet att koppla upp oss mot andra internationella innovationsdistrikt aktörer som vi kan lära oss av, forma allianser med och tillsammans utveckla samverkan med, fortsätter Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Future by Lund. Det ger också Lund synlighet nationellt och internationellt och på så vis blir det också ett sätt att attrahera bolag. Utöver detta kan vi vara med och göra en analys av innovationsdistriktet för att lyfta fram styrkor men också hitta var det finns luckor och outnyttjad potentialen för att skapa ett än starkare innovationsekosystem.

Arbetet med GIID fortsätter bland annat genom workshops kring olika teman.

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar