Creatives & Changemakers

Lundaforskares uppsats om gigekonomi prisad

Caroline Wendt
December 15, 2021

En uppsats om hur gigekonomin ger nya utmaningar för hur vi förstår entreprenörskap har nyligen prisats av International Small Business Journal (ISBJ). Uppsatsen är skriven av de tre forskarna Gustav Hägg, Agnieszka Kurczewska och Jasna Pocek. Jasna Pocek har samarbetet med Future by Lund runt innovationsekosystemet i Lund – här berättar hon mer om innehållet i uppsatsen!

Nyligen fick alltså en forskargrupp med anknytning till Lunds universitet priset ”Best Paper Award” av International Small Business Journal (ISBJ) för att ha utmanat de traditionella kunskaperna om entreprenörskap. Arbetet har gjorts av Jasna Pocek och Gustav Hägg, båda Lunds universitet, tillsammans med Agnieszka Kurczewska, universitet i Łódz, Polen. Uppsatsen har titeln “A context in mutation – How the gig economy is changing the rules of the game for opportunity and necessity driven entrepreneurship” och diskuterar hur gig-ekonomin ger nya utmaningar för hur vi förstår entreprenörskap.

Jasna Pocek. Foto: Sten K Johnson Centre of Entrepreneurship

- Uppsatsen handlar om relationer inom gigekonomin, säger Jasna Pocek. Vi undersöker om de entreprenörer som deltar i gigekonomins plattformar kan klassificeras som entreprenörer eller inte, enligt den traditionella definitionen av entreprenörskap. Gigekonomin är det sammanhang som vi forskade på, men vi såg att det fortfarande finns utrymme att bättre förstå relationerna mellan aktörerna i gigekonomin också ur den etablerade entreprenörskapsteorins synvinkel.  

Vilka är era mest intressanta resultat?

- Det är viktigt att kontextualisera för att bättre förstå vissa fenomen, inklusive de som rör entreprenörskap. Gigekonomin som sammanhang medför många utvecklingsmöjligheter, men den kan också vara ett bekymmer och är ibland kopplat till ökningen av ojämlikheter och ohälsosamma arbetsmetoder. För att förbättra dessa aspekter måste vi bättre förstå dynamiken bakom dem, även ur entreprenörskapssynpunkt. ”Opportunity and necessity driven entrepreneurship” är väletablerade fenomen, begrepp och kategoriseringar i entreprenörskapslitteraturen. Vi försöker i denna uppsats se hur gig-verkligheten innebär utmaningar och påverkar vår förståelse av dessa kategoriseringar.    

Jasna Pocek var knuten till Sten K Johnson centre of entrepreneurship i Lund. Hon har nyligen lämnat Lund för att arbeta vid universitetet i Florens men hoppas samtidigt kunna fortsätta ha anknytning till sammanhang på Lunds universitet.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar