Digital Cities & Citizens

Future by Lund och IoT-säkerhet

Caroline Wendt
November 26, 2019

Allt fler vanliga prylar kan kopplas upp i ett Internet of Things. Future by Lund arbetar med uppkopplade sensorer i SOM-projektet och inom Lunds kommun används sensorer till exempel för att hålla koll på bland annat temperatur, buller och luftkvalitet. Självklart har Lunds kommun och projektet kontroll på säkerheten, både vad gäller sensorsdata och strålning. Här kan du läsa hur vi arbetar.

När man pratar om säkerhet inom IoT ska man vara medveten om att de flesta sensorer som Lunds kommun har i nuläget inte mäter saker som kan ge upphov till känslig data. Det kan vara mätning av temperaturer, hastigheter och luftföroreningar på allmänna platser och värdena ger mest upplysningar i form av ögonblicksbilder eller tillsammans i form av statistik.

Även om det skulle gälla mer känslig data kan lundaborna känna sig trygga. Lunds kommun följer gällande standarder för IoT och observerar hela tiden utvecklingen på området. Ett säkerhetsprojekt gjort av Rise i Lund granskar säkerheten för sensordata i Future by Lunds SOM-projekt och arbetet har gett upphov till en ny standard som gör värdena ännu mer säkra från det att de skickas från sensorn och sedan hela vägen fram till mottagaren.

Vad gäller strålsäkerhet följer Lunds kommun gällande branschstandard. Strålskyddsmyndigheten skriver att trådlös teknik i hemmen ”skickar svaga signaler som dessutom avtar med avståndet och därför blir exponeringen vanligtvis mycket lägre än myndighetens referensvärden.” Strålskyddsmyndigheten har även mätt exponeringen för radiovågor i samhället och ”resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor låg.”

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar