Energy

Lysande innovationsarbete

Caroline Wendt
June 11, 2019

Lyser det rött när du passerar Medicon Village på kvällen? Då har det sparats mycket värme i balanseringstanken som ingår i energiinnovationen ectogrid™. På tanken sitter LED-belysning som ändrar färg efter tankens temperatur och den visar samtidigt också på Medicon Villages arbete med att sänka sitt klimatavtryck.

Det var genom Future by Lunds projekt Future living som E.ON och Medicon Village började diskutera Medicon Village som ett bra område för att bygga ectogrid™. E.ON:s energiinnovation tar vara på värme och kylöverskott i Medicon Villages byggnader och balanserar och omfördelar det i systemet. På så vis räknar man med att sänka både kostnader och klimatavtryck.

– Redan nu täcks drygt 40 procent av värmebehovet och 80 procent av kylbehovet av ectogrid™ i byggnad 406. Det motsvarar en minskning av tillförd energi till byggnaden med 42 procent, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village Fastighets AB i områdets nyhetsbrev

Balanseringstanken är som ett stort termisk batteri där energin lagras. När den lyser riktigt röd är den som varmast.

– Då balanseringsenheten är synlig från motorvägen och kommer synas ännu mer när den nya påfarten byggs, ville man göra en bra och snygg gestaltningen. Nu styr man LED-belysningen så att den visar hur temperaturen förändras i tanken, förklarar Erik Jagesten.

Området kommer också att vara internationell demonstrationsplats för ectogrid™.

Läs mer:

Medicon Village Science Park först ut med ny energilösning .

Så började samarbetet.

Här byggs världens första fullskaliga ectogrid™.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar