Creatives & Changemakers

Marsresor och hållbarhet premiärprojekt på Hedda

Caroline Wendt
January 8, 2019

På nya gymnasieskolan Hedda Andersson pågår arbetet att utbilda entreprenörer. Hösten 2018 rivstartade skolan med att låta teknikprogrammen fundera över en enkel resa till Mars medan ekonomerna fick lansera hållbara produkter. "Det viktiga är kreativitet och problemlösning och vi signalerar att det är lärdom och inte betyg som är målet", säger processledare Bodil Merkel.

I höstas startade Hedda Andersson-gymnasiet med sina sex första klasser, alla med entreprenörsprofil. Under november var det dags för de första projektveckorna, där eleverna i de tekniska klasserna planerade för ett boende på Mars medan ekonomistudenterna fick göra planer för ett hållbart företagande.

– Projektveckorna är i linje med den pedagogiska idén som Hedda står för och då handlar det om ett entreprenöriellt och utmaningsdrivet lärande, säger Lisa Nurmi, lärare på teknikprogrammet. Vi utvecklar eleverna så de blir mer anställningsbara genom att de lär sig driva sig själva och leda projekt.

Lisa Nurmi och Bodil Merkel har precis genomfört Hedda Andersson-gymnasiets första projektveckor.

Skolan har cirka 160 elever fördelade på teknik- och ekonomiprogram och under projektveckorna arbetar de ämnesövergripande i grupper. I grupperna kunde eleverna välja att ta olika roller – till exempel som designer, projektledare, konstruktör eller administratör.

Utmaningen för eleverna på teknikprogrammet blev att konstruera en bosättning för människor på Mars med allt från ritningar över tekniska funktioner till planer för vad bosättarna behöver i form av kunskaper, skydd och vård. En baktanke är att lösningar för rymden är intressanta även för ett hållbarare liv på jorden. Resultaten redovisades genom en utställning av ritningar, modeller utskrivna i 3D-skrivare och en affisch som beskrev konstruktionen.

Ekonomiprogrammets tema var ”Produkter för en hållbar värld”. Eleverna lanserade bland annat hållbara transporter, sätt att minska användningen av plast och miljövänligare smink. Eleverna presenterade sina idéer både i en reklamfilm och i en pitch för en jury.

– Det viktiga är att eleverna inte ska stanna i det vanliga klassrumsmiljön utan lär sig att arbeta på andra sätt, säger Bodil Merkel. Det viktiga är kreativitet och problemlösning och vi signalerar att det är lärdom och inte betyg som är målet. I och med arbetet har eleverna utvecklat sin förmåga att arbeta tillsammans i grupp och har dessutom börjat lära sig att skriva rapporter.

– För mig som lärare har det varit positivt att arbeta tillsammans i team med kompetenta kollegor, menar Lisa Nurmi. Jag märker att lärarna som sökte jobb på Hedda är beredda på att det kommer att bli en konstant förändring under en lång tid och jag tror att alla har en tillit till att det kommer att bli bra.

Personalen på Hedda Andersson-gymnasiet har hjälp av att det redan från början är planerat att man ska ha ett ämnesövergripande projektarbete.

För Hedda Andersson-gymnasiet har det varit en stor fördel att entreprenörsprofilen var bestämd redan då gymnasieskolan startade.

– Det vanliga på skolor är att man måste kämpa med att hitta formen för ämnesövergripande arbete men på Hedda är det organiserat för projektarbete redan från början, menar Bodil Merkel. Form och tid finns redan.

Innovationsplattformen Future by Lund har varit med och arbetat fram grunderna för arbetet med entreprenörer.

– Vi jobbar med Hedda Andersson-gymnasiet som en innovationsplats, berättar Katarina Scott på Future by Lund. Ofta är det för stort gap mellan den planering som samhälle och företag gör och de unga. Vi på Future by Lund vill lära oss hur vi kan hitta en form för att ta frågeställningar till elever och skola. På så vis kan de unga få vara med och bidra och påverka redan nu, säger projektutvecklare Katarina Scott på Future by Lund.

Future by Lund har redan tidigare arbetet med unga entreprenörer i kombination med både rymd och miljöarbete. Sommaren 2018 fick några skånska ungdomar åka till Giffoni i Italien för att arbeta med en utmaning från den Svenska Rymdstyrelsen kring hur man renar haven från plast.

Hedda kommer att fortsätta att arbeta med projektveckor även om kommande teman ännu inte är bestämda. Till våren 2019 startar dessutom en kurs i entreprenörskap som håller på i tre terminer och som kommer att ligga parallellt med projektveckorna.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar