Creatives & Changemakers

Mentala strategier för mellanrumsarbetare

Caroline Wendt
December 20, 2021

Hur kan vi nå våra kreativa och innovativa drömmar snabbare och med mindre kostnad för oss själva? Pär Säthil är psykolog och jobbar med mental träning för de som arbetar i kreativa processer genom sitt företag The Brave Creative. Under hösten 2021 var han med i Future by Lunds webbinarium ”Jobbar du annorlunda” och pratade om ”Osäkerhet som grund för innovation – psykologiska strategier för gränsöverskridare”. Där presenterade han några strategier för att hantera osäkerhet i innovationsarbete på ett för individen mer hållbart sätt.

Future by Lund arrangerade ett seminarium som handlade om strategier för de som arbetar med innovationer och entreprenörskap.

- Bakgrunden till detta är att det i samhället nu sker ett koppel av förändringar samtidigt som påverkar oss alla, säger Lars Mattiasson, projektutvecklare Future by Lund. I vår samtid finns många problem - de kan vara sociala, handla om energiproduktion eller klimatkris - som ingen riktigt vet hur de ska lösas. Lösningar finns ofta i gränslandet mellan olika områden och organisationer och det är en speciell typ av samverkan som behövs för att aktivera detta. I det här området måste man arbeta med en stor dos av osäkerhet och det påverkar alla som på något sätt måste hantera detta.  

Hur mycket man uppmuntrar människor som rör sig mellan olika kunskapsfält kan skilja sig åt beroende på olika organisationers och chefers ambitioner. Just detta är svårt för den enskilde att göra något åt. Det en gränsjobbare däremot kan påverka är hur den själv tänker. Det är där Pär Säthil kommer in. Han är psykolog och jobbar med strategier för den som arbetar med innovation och med entreprenörer.

- Fältet är viktigt och kommer att bli allt viktigare i framtiden, menar han. Gränsmänniskor som rör sig mellan olika kunskapsfält stöds sällan i sitt utforskande. Modern forskning visar att just gränslandet innebär störst tappad potential för både samhället och individer. Jag jobbar med kreativa och innovativa personer så att de kan använda färdigheter från psykologin för att få ut mer av sin potential och så att de kan befinna sig i gränslandet på ett smartare sätt. Det finns mentala strategier som människor som rör sig mellan olika sfärer kan ha nytta av för att öka ambitionen och uppfylla sina drömmar – och samtidigt kunna njuta av äventyret och ha roligare på vägen.

Ett tankesätt som Pär Säthil också vill utmana är den så kallade 10 000 timmars regeln, som säger att det krävs att man lägger ner mycket tid inom ett speciellt område för att bli bra.

- Det finns många exempel på personer som lyckats väl utan att specialisera sig tidigt. Det stora felet att är att vi antar att hårt arbete och talang är de två faktorer som avgör om vi hittar framgång. Det finns en risk att vi låser in oss i ineffektiva strategier och att vi kör på ett spår längre än vad projektet gynnas av istället för att undersöka resten av möjligheterna.

Pär Säthil pekar på att människor i grunden flyr osäkerhet och gör mentala planer för att undvika känslan av osäkerhet. Därmed kan den som ändå behöver stanna i osäkerhet för att åstadkomma förändring ha nytta av träna sin mentala förmåga att klara förändring.  

Grafik: Pär Säthil

Tre konkreta verktyg att börja jobba med:

1. Lär känna dig själv

Notera i mobil eller i anteckningsblock vilka tankar du har både under dagen och om du vaknar under natten och funderar. Känslan av stress och bristande motivation är ofta känslan av malande tankar som skulle kunna adresseras och förändras direkt när de börjar. Att lära känna sig själv är första steget, därefter kan man välja psykologiska metoder för att gå vidare.

2. Prata vänligt med dig själv

Att höra vänliga och omtänksamma röster lugnar ner och skapa avslappning i systemet. Att vi vågar vara vänliga mot oss själva är en viktig pusselbit. Det finns tekniker att slappna av och hitta förnöjsamhet.

3. Hitta din balans

Det är lättare att stanna i innovativa, entreprenöriella och kreativa drömmar om du hittar saker som påverkar din balans på ett positivt sätt. Det kan vara allt från träning och vad du äter till ljusintag och kosttillskott - eller annat som är viktigt för dig.

Det finns en bred uppsättning av verktyg. När man vet i vilka situationer stress, oro, oförmåga till avslappning och aktivering uppstår gäller det att öva sig i att välja rätt verktyg. Det kan vara olika vid olika tillfällen; meditation, prata vänligt med sig själv, springa eller ifrågasätt sina tankar är några av dem.

- Den allra viktigaste åtgärden är att öva, för att öva om och om igen bygger om hjärnans sätt att fungera, säger Pär Säthil. Det är motiverande att använda tekniker kopplade till värderingar för det påminner oss om syftet, att nå våra kreativa innovativa drömmar snabbare och med mindre kostnad för oss själva.

På vår hemsida hittar du filmen från Webbinariet "Jobbar du annorlunda" men också till exempel "Från idé till verklighet" om hur Future by Lund arbetar med innovation med elvägsresan som ett exempel.

Vill du veta mer?

The Brave Creative

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar