Moving Things & People

Mobilitetstjänsten EC2B i flera nybyggnadsprojekt

Caroline Wendt
April 17, 2023

Mobilitetstjänsten EC2B har under några år utvecklats i projektform i bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar i både Lund och Göteborg. Den senaste tiden har det blivit klart att tjänsten kommer att användas som hållbar lösning i en rad nybyggnadsprojekt. ”Nu ser vi att EC2B behövs på riktigt”, säger styrelseordförande Christer Ljungberg.

När det gäller att få till en minskning av koldioxidutsläppen från transporter finns många möjligheter. Några av dem är förstås resfria möten, att använda aktiv mobilitet som gång och cykel eller kollektivtrafik. Ett annat förslag är att använda sig av mobilitet som tjänst (MaaS). En sådan tjänst innebär att det går att hitta, boka och betala till exempel kollektivtrafik, bilpool, cykelpool och elsparkuthyrning genom en app i användarens smartphone.

EC2B är en mobilitetstjänst som skräddarsys efter kundens behov och samlar de hållbara resealternativen i en app. Arbetet med appen startade på Trivector Traffic i Lund 2014 och 2018 blev EC2B ett eget bolag. Första projektet var bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg följt av LKF:s Xplorion i Lund, där även Future by Lund deltog. För LKF och Xplorion har appen inneburit att boendet har kunnat göras bilfritt, där den enda p-plats som hör till huset är den för bilen i bilpoolen.

EC2B är oberoende av leverantör och knyter de aktörer som är aktuella på platsen till den lösning som till exempel fastighetsägare, bostadsområden eller verksamhetsområde efterfrågar. En förutsättning för att kunna samla mobilitetstjänster i en app är förstås att de är digitaliserade, och det är det allt fler tjänster som är.

När kunden vill införa en mobilitetstjänst erbjuder EC2B sin kunskap där man utreder vilken mobilitet som finns och vilka behov den ska lösa. Affärsmodellerna är lite olika och det kan vara både B2B, B2C eller till en sammanslutning av verksamheter eller föreningar. EC2B kan också tänka sig att bidra med sin kunskap och sin plattform för att utveckla frågeställningar och skriva ansökningar eller för att testa nya funktioner inom biljettförsäljning, mobilitetsslag och så vidare.

Ytterligare en tjänst är något som kallas för en mobilitetsplånbok. Det är ett verktyg för arbetsgivare/bostadsrättförening/hyresgästförening att göra ett rättvisare erbjudande för de anställda/boende genom en mobilitetspott som kan utnyttjas för t.ex. kollektivtrafik, cykelpool och bilpool istället för att samtliga boende t.ex. får ett kollektivtrafikkort.,

På senare tid har EC2B märkt att intresset för MaaS-lösningen har blivit större.

- Vi har börjat komma till en mognadsfas där vi bidrar med nytta och värde till fastighetsägare och personer. Det som driver på det hela är en ökning av den digitala fastighetsförvaltningen, säger EC2B:s vd Lennart Persson. Det här skapar en mognad för ”As a service”-branschen och vi ändrar traditionella affärsmodeller och processer till nya och mer effektiva.

EC2B kommer att användas i Karlastaden i Göteborg med Karlatornet, Nordens högsta byggnad.

På senare tid har EC2B börjat arbeta med GoCo health Innovation City i Mölndal, ett hälsoinriktat område med både bostäder och företag. En sådan kombination gör att till exempel bilpoolen potentiellt kan användas av verksamheterna på dagar och av de boende på kväller och helger. I Science Village i Lund, området mellan ESS och MAX IV, utreder EC2B också möjligheterna till transport som tjänst. En fastighet i Lund som ansluts är Brinovas anläggning Cykelskrapan – i den före detta skatteskrapan på Karhögstorg. Där inreds små lägenheter utan tillhörande p-plats men som i stället har mobilitetstjänster som möjlighet. Andra nya projekt är mobilitetshus på Ulleråker i Uppsala och Karlastaden i Göteborg – där Karlatornet, Nordens högsta byggnad, är inkluderad. På senare tid har det också kommit förfrågningar om att använda tjänsten även i befintliga bostadsområden.

- Nu ser vi att EC2B behövs på riktigt. Vi har fått lärdomar i de första projekten och har lärt oss mycket om hur det fungerar och hur det inte fungerar. Det är kul att vi nu kan ta de första stegen och göra det på riktigt, säger Christer Ljungberg styrelseordförande för EC2B.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar