Ideas for Society

Näringslivsspaning kring forskningsanläggningar

Caroline Wendt
October 18, 2022

I september besökte Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) och delar av deras nätverk forskningsanläggningar som CERN och ESRF-EBS i Schweiz och Frankrike. ”Anläggningarna är till viss del syskonanläggningar till Lunds forskningsanläggningar och det var intressant att se hur man utvecklat näringslivet kring dessa anläggningar”, säger Per Persson, Lunds kommun.

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) ligger utanför Geneve och är ett av de ledande laboratorierna i världen för högenergifysik och forskning inom partikelfysik. På CERN fick gruppen höra om anläggningens förutsättningar, möjligheter att leverera produkter och tjänster samt om dess hållbarhetsarbete. På anläggningen hanterar man bland annat en extremt stor datormängd genom det som experimenten genererar, och därför finns på CERN en enorm datorhall som kommunicerar med forskningsanläggningar över hela världen.

- Det som var mest spännande var avdelningen för anti-materia. I CERN pågår experiment för att undersöka väteatomer, där man visat även dess antipartikel. Svårigheten att producera och samla antipartiklar är att när de kommer i kontakt med en väteatom ”neutraliserar” de varandra. Förvaringen av antimateria har CERN löst genom att förvara anti-vätet svävande i en behållare av magnetiska och elektriska fält, berättar Per Persson, då näringslivschef i Lunds kommun.

Gruppen besökte även GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New Technologies) som är en länk mellan bland annat forskning och näringsliv för att främja framtidens teknologiska genombrott. Efter inledande presentation av forskningsanläggningens historia och verksamhetsförutsättningar, fick gruppen en rundtur där de fick se prototyper på innovativa produkter genererade från olika forskningsområden och framtida möjliga applikationer. Gruppen noterade att förmågan att visuellt presentera och marknadsföra industriella tillämpningar, som kan komma samhället till godo, var väldigt god.

ESRF-EBS

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) i Grenoble är en gemensam forskningsanläggning som stöds av 22 länder, däribland Sverige. Forskningsanläggningen är av typen Synchrotron. ESRF invigdes 1994 och har en årlig budget på ca 1 miljard SEK, 630 anställda och mer än 7 000 gästforskare per år. Anläggningen uppdaterades mellan år 2018 och 2020 och benämnes nu ESRF-EBS (Extremely Brilliante Source).

Av Invest in Grenoble Alpes gavs nätverket en beskrivning av hela Grenobles innovationsekosystem av dess direktör Nicolas Béroud. Karen Amram presenterade verksamheten High Level Forum (HLF) som hon är chef för. Lund är medlem i detta nätverk och representeras av Christian Lindfors, VD för Science Village. Nästa möte med HLF går av stapeln i Finland november 2022.

Nätverket gjorde även ett besök på Alfa Laval i Fontanil (strax utanför Grenoble). Gruppen mottogs av Jo Vanhoren, President Business Unit Welded Heat Exchangers från Alfa Lava och fick dessutom en föreläsning om värmeväxlare.

Related videos to category:
Ideas for Society
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar