Creatives & Changemakers

Ny landningssida för unga entreprenörer

Caroline Wendt
January 15, 2019

Lund är en stad med cirka 56 000 unga. I staden finns också många företag som är intresserade av de ungas tankar om framtiden och hos många av de unga kan finnas ett intresse för ett entreprenörskap. Därför gör Future by Lund satsningen på unga tydligare genom att skapa landningssidan FBL Young.

För att göra det lättare att hitta material som handlar om ungt entreprenörskap lanserar nu Future by Lund den nya undersidan Future by Lund Young.

– FBL har redan tidigare arbetet mycket med unga men genom den här sidan kan vi exponera det bättre, berättar projektkoordinator Jimmy Sok. På så vis blir materialet lättare att hitta, både för samarbetspartners och för de unga. Det kommer att bli en informationshubb, så att till exempel årets sommarlovsentreprenörer kan få mer information på sidan inför sina projektveckor.

Jimmy Sok och Katarina Scott är ansvariga för Future by Lunds arbete med unga. Förutom den nya landningssidan kommer det förstås att hända mycket under 2019, både sådant som redan är planerat och sådant som tillkommer under året.

– Vi gör nya insatser och hittar nya sätt att arbeta med unga entreprenörer samt utvecklar nya samverkansformer, men fortsätter egentligen i samma anda som arbetet gjorts genom bland annat The Creative Plot sedan 2012, menar Jimmy Sok.

Planer för 2019:

• Att fortsätta att arbeta med Sommarlovsentreprenörer med socialförvaltningen som samarbetspartner. Ambitionen är att utveckla arbetet så att det når fler förvaltningar.

• Jobba med att få ihop Lunds kommuns förvaltningar i ett gemensamt arbete om i ungt entreprenörskap, vilket skulle kunna skapa en ny plattform för ungt entreprenörskap.

• Fortsatt samarbete med Hedda Andersson-gymnasiet i att skapa en metod i hur man kan lära ut entreprenörskap till elever.

• Undersöka hur man kan involvera även de andra skolorna mer i arbetet med unga entreprenörer. Under hösten 2018 träffade Future by Lund representanter från flera av stadens gymnasieskolor som generellt sett var positiva till utökat samarbete med Lunds kommuns näringslivsavdelning kring ungt entreprenörskap.

• Under hösten 2018 startade ett samarbete med Sten K. Johnson centre for Entrepreunership vid Lunds Universitet. Där har universitetsstudenterna getts utmaningar från lokalsamhället och dessa har integrerats i deras projektledarkurser. Under höstterminen gavs därför studenterna möjlighet att arbeta med två olika case: ett program som hade med rymden att göra och ett som handlar om att skapa en kreativ makerspace. Förutsättningar finns för en konkret makerspace i Lund, kanske i samarbete med Hedda Andersson-gymnasiet. Under vårterminen 2019 utvärderas studenterna idéer om vad en makerspace borde innehålla

Kontakt: Katarina Scott och Jimmy Sok.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar