Ideas for Society

Ny mötesplats och accelerator för miljöteknik invigd i Lund

Caroline Wendt
September 2, 2020

GreenTech Village är en ny mötesplats och accelerator inom miljöteknik på Medicon Village. Acceleratorn leds av Cleantech Scandinavia och lokalerna på Scheelevägen 2 blir platsen där innovationer inom miljö och klimat kan utvecklas. Målsättningen är att inom 4-5 år ha närmare hundra företag på plats, både från Sverige och resten av världen.

In English.

I fastigheten som en gång i tiden rymde Astra Zenecas reception finns från hösten 2020 något helt nytt. Det första som möter besökaren är nämligen nyöppnade GreenTech Village. Under sommaren har lokalerna på bottenvåningen förberetts för att så småningom kunna ta mot miljöteknikföretag med internationell prägel.

Lokalerna invigdes den 1 september och på plats fanns ett litet antal inblandade, däribland två lokala politiker. Moderaternas Fredrik Ljunghill (M) välkomnade att Lund får en Greentech village, både för klimatet och bolagens skull. Anders Almgren (S) talade om att invigningen visar vägen mot framtiden och att acceleratorn kommer att inspirera utveckling för företag, innovationer och miljö.

Acceleratorn leds av Cleantech Scandinavia som är en väletablerad aktör inom miljöteknikområdet med ett internationellt nätverk bestående av investerare och industribolag inom energi och miljöteknik samt offentlig sektor.

- Lösningar på miljö- och klimatproblemen har en global marknad och det finns stora möjligheter för bolag i Lund och Sverige att växa genom internationalisering, säger Magnus Agerström, vd på Cleantech Scandinavia. Genom att mixa lokala och nationella bolag med internationella kan man skapa en mer dynamisk och internationell miljö som blir intressant för industri och investerare. Miljön kan bidra till att skapa en ökad tillväxt, högre skatteintäkter och fler jobb. Genom att etablera Greentech Village kan Lund placera sig som en hotspot inom området och locka till sig internationell industri och investeringar.

GreenTech Village finns i Medicon Village Science Park.

- Medicon Village erbjuder mötes- och innovationsplatser som till exempel ”soft landing” för att underlätta hållbar tillväxt, berättar Kerstin Jakobsson, VD Medicon Village Innovation AB.

Cleantech Scandinavia är en del av Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund, som varit med och hjälpt till att möjliggöra acceleratorn.

- Lund har länge varit framgångsrikt på miljöteknik men vi behöver en samlande plats, menar Peter Kisch, projektledare för Future by Lund. Det här är starten för en mötesplats dit man som startup, investerare och större bolag inom miljöteknik vet att man kan komma. Det är viktigt att vi arbetar för att skapa fasta och specialiserade platser för att få mer utväxling inom olika områden.

Peter Kisch, projektledare på Future by Lund. Foto: Martina Åkerlund

För att nå målen kommer GreenTech Village att arbeta med fyra strategiska satsningar.

1. Impact Venture Builder som är en process som tar forskningsbaserade idéer till framgångsrika bolag, bland annat genom att matcha idéer med rätt team och att därefter etablera samarbeten. Arbetet görs i samarbete med bland andra EDF, Kraftringen, Eidsiva Energi och Grid VC. Denna strategi skapar ”hemodlade” bolag som blir redo för en internationell marknad.  

2. Nordic Cleantech Accelerator är en accelerator för nordiska och baltiska cleantechbolag. Flertalet bolag kommer från den väletablerade startuptävlingen Nordic Cleantech Open, som är inne på sitt nionde år.  

3. Cleantech Acceleration Exchange Partnership har sin grund i tre internationella partnerships – Greentown Labs i Boston, InnovationQuarter i Nederländerna och NTU i Singapore. Partnerskapet ger de nordiska bolagen möjlighet att accelerera på dessa tre marknader samt skapar ett flöde av internationella bolag som kommer till GreenTech Village för att skala upp sin verksamheter.

4. League of International Testbeds är ett samarbete mellan städer och testbäddar i Sverige och Nederländerna med avsikt att bli en viktig kraft i internationell uppskalning av innovationer.

Kommunstyrelsen i Lund har beslutat att bevilja stöd till projektet GreenTech Village med 350 000 kr för år 2020 och 150 000 kr för år 2021.

Foto: Martina Åkerlund

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar