Ideas for Society

Nya lösningar för framtidens mat

Caroline Wendt
April 2, 2024

Intresset och energin var på topp när Biotech Heights bjöd in till en dag med fokus på framtidens livsmedel och material med särskild tonvikt på fermenterade livsmedelslösningar. Närmare hundra personer var på plats och Marie Sandin, vd för Tetra Pak Sverige, och Annika Olsson, rektor på LTH, startade dagen med att prata om vikten av att samarbeta när det gäller att lösa framtidens matförsörjning. Under dagen delade en rad experter med sig av sina insikter och deltagarna fick vara med och spela in sina tankar till Biotech Heights strategi.

Södra Sverige har fått en samlingspunkt där bioprocessteknik kan användas för att driva fram innovationer inom hållbara livsmedel och materialproduktion och för att utveckla nya bioprocesstekniker, som till exempel fermentering. Genom Biotech Heights som lanserades hösten 2023 av Lunds universitet och Tetra Pak får aktörer från till exempel näringsliv och akademi en bas för att kunna utveckla området genom samarbete. Biotech Heights ska samla en mångsidig processlabbmiljö på 1 400 kvm på Kemicentrum i Lund, där det finns en omfattande kompetens och möjligheter till mötesplatser för startups, scale-ups, investerare och övriga experter som kan arbeta tillsammans med att skapa och skala upp nya lösningar och affärsmodeller inom bioteknologi.

I det gemensamma invigningstalet satte Marie Sandin (Tetra Pak) and Annika Olsson (LTH) tonen för dagen när de talade kring ”Collaboration is key”.

- En av Tetra Paks styrkor är att vi kan arbeta med innovationer i ett långsiktigt perspektiv, berättar Marie Sandin. Samarbetet mellan Lunds universitet och LTH har funnits där i decennier men vi har även samarbetat med många av er andra aktörer. Jag ser att vi tillsammans kan göra skillnad nu när det verkligen gäller att leverera framtidens mat.

Marie Sandin berättade att Tetra Pak startades för över sjuttio år sedan - och att det funnits samarbete med Lunds universitet i åtminstone femtio år. Lunds tekniska högskola (LTH) grundades 1961 och har cirka 10 000 inskrivna studenter.

- På LTH vill vi skapa och utforska till nytta för världen – och det kan vi inte göra ensamma och därför är samarbete så viktigt för oss, säger Annika Olsson. Vissa delar av vår forskning, som syftar till att få genomslag i världen, behöver gå genom samverkan med industrin. Genom plattformen Biotech Heights kan studenterna och forskarna få tillfälle att experimentera och komma i kontakt med framtidens forskning och innovationer.

Grunden till satsningen på Biotech Heights är att jordens befolkning växer, samtidigt som den begränsade odlingsbara jordbruksmarken ska ge råvaror till både livsmedel och framtidens biobaserade material. Innovation inom alternativa livsmedelskällor kommer att vara avgörande för att föda planetens befolkning på ett hållbart sätt i framtiden. Med hjälp av nya bioprocesstekniker, exempelvis fermentering, går det att utveckla hållbara ingredienser och produkter som skulle kunna vara både godare och mer hälsosamma än de som nu finns.

- Genom Biotech Heights skapar vi bättre förutsättningar för studenter och forskare att arbeta med framtidens mat, fortsätter Annika Olsson. En annan orsak till att detta samarbete är viktigt är att innovation och forskning ofta går hand i hand. I samarbetet har vi stor kompetens både hos företag och på universitetet och tillsammans med det stora intresset som jag ser idag för Biotech Heights finns goda förutsättningar att skapa något riktigt bra tillsammans.

Tetra Paks vision är att göra livsmedel säkra och tillgängliga för människor över hela världen, och genom Biotech Heights kan detta arbete förstärkas.

- På Tetra Pak arbetar vi dagligen med att bevara det goda; livsmedel, människor och planeten. Biotech Heights visar konkret på hur vi investerar i dessa löften även för framtiden över hela värdekedjan. Vi arbetar här med ett kollaborativt tankesätt och testar och experimenterar, menar Marie Sandin. Det handlar verkligen om att ha ett öppet sinne när det gäller samarbete och att driva och tro på forskning och innovation. Naturligtvis vill vi alla se resultat, och det betyder att några av oss kommer att gå in i projekt och partnerskap. Vi ser detta som första fasen på en lång, bra resa.

Under dagen medverkade en rad experter från akademi, industri och olika organisationer vilka gav deltagarna en bra bas för det fortsatta arbetet inom området.

Huvudtalare var David Hunt, från den internationella tankesmedjan Good Food Institute Europe. Han gav en översikt under rubriken ”Developments in biotechnology and the future of food” med insikter i vad det kan betyda för Biotech Heights, bland annat inom alternativa proteiner, nya livsmedel genom fermentering och utmaningar i att skala upp verksamheter inom området. Josefin Ahlqvist (LU) and Emma Nordell (LU) gav visioner om vad Biotech Heights är och kan bli och Ida Svensson från Tetra Pak presenterade en fördjupning i varför Tetra Pak prioriterar bioteknologi och framtidens mat.

Fler perspektiv på arbetet gavs av Joakim Gullstrand och Thomas Kalling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Lena de Maré från Tetra Pak, Eva Nordberg Karlsson från LTH och Lauri Reuter från Nordic Foodtech VC. Eftermiddagen ägnades åt samarbete i form av workshops där deltagarna funderade kring potentialen hos fermenterade livsmedel och material samt de utmaningar och möjligheter som dessa innebär för livsmedelssystemet. Dagen avslutades med en guidad tur på Kemicentrum med Ola Wallberg och Mattias Alveteg (LTH).

Dagen arrangerades av Lunds universitet, Tetra Pak och Future by Lund.

Faktaruta baserad på pressmeddelandet 17 oktober 2023

Tetra Pak och Lunds universitet lanserar ny forskningshub för att driva innovation inom alternativa proteiner och livsmedel

Biotech Heights är en ny forskningshub som syftar till att skapa en öppen innovationsmiljö med fokus på bioprocessteknik.

Samarbetet representerar Tetra Paks och Lunds universitets delade ambition att utveckla bioprocessteknikens potential att tillgodose behovet av hållbar livsmedels- och materialproduktion.

Biotech Heights kommer inrymma toppmodern forskning och utbildning, infrastruktur från labb till industriell skala och facilitera samarbeten mellan organisationer från både industrin och den akademiska världen.

Länk till pressmeddelandet

Related videos to category:
Ideas for Society
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar