Ideas for Society

Nya material hett ämne för Skåne

Caroline Wendt
November 4, 2019

Transparenta solceller, batterier gjorda på järn eller fossilfritt bränsle gjort på sopor? Nya material är ett hett ämne när FN:s hållbarhetsmål ska uppnås och samhället ska göras mer klimatneutralt. Med nystartade Max IV, Nanolab och den framtida starten av ESS är Lund ett hett område för forskning och innovationer inom nya material. Cleantech Scandinavia arrangerade Advanced Material Day där några av framtidens fantastiska idéer presenterades.

Cleantech Scandinavia arbetar bland annat med att koppla ihop finansiärer med innovationer – framför allt inom cleantech. Hållbara material är ett delområde som blivit allt mer intressant, även för investerarna. Därför bjöds storföretag, startups och innovatörer in att delta tillsammans med finansiärer och representanter från innovationssystemet.

Gëzim Kiseri från Invest in Skåne sammanfattade materialbranschen och hade identifierat tre viktiga trender som kan avgöra mänsklighetens framtid: artificiell intelligens, cirkulär ekonomi och materialforskning. Där är några teknikområden speciellt viktiga: bättre solceller, mer effektiva vindkraftverk och nya batterier.

– Vi är mitt i en materialrevolution, säger Gëzim Kiseri. Och fortsatte: Skåne är en region i världsklass för business och innovation inom material.

Han pekade på det ekosystem som växer fram i Skåne med bland annat ESS och Max IV, olika kluster, science parks och universitet. Många av dessa fanns representerade och dagen avslutades med en workshop kring i hur man kan samarbeta för allas bästa.

Maria Messing presenterade NanoLund i föredraget Advanced Materials research in Lund.

– Vi är verkligen bra på att göra material av extremt hög kvalitet med koll på atomnivå, berättade hon om NanoLund.

På NanoLund kan man undersöka varför atomerna formar sig som de gör och sedan utnyttja detta för att göra bättre material. Användningsområdena är många – allt från solceller till cancerdiagnostik, och för tillfället finns 16 företag som grundats utifrån NanoLunds forskning. NanoLund planerar att flytta till det nya området mellan ESS och Max IV i Lund.

Ett spännande inslag under dagen var de presentationer som några startupföretag stod för. Det gav en inblick i vilka fantastiska hållbara lösningar som kan komma i framtiden.

En av de mer spektakulära stod Jacinto Sá på Peafowl Solar Power. De presenterade sin lösning med transparenta solceller. En utgångspunkt för företaget är att byggnader inte har tillräckligt stor takyta för att rymma solceller för att förse hela byggnaden med energi. En lösning skulle då kunna vara att sätta ha genomskinliga solceller i byggnadens fönster. Dessa fönster skulle dessutom kunna förses med sensorer som bland annat avgör när det passar att ladda och som även kan stå för en digitalisering till låg kostnad.

Tim Nordh på Altris.

Altris berättade om hur nästa generations batterier kan göras grönare och bättre. I Altris batteri är idén att ersätta kobolt, mangan, nickel och litium med en kombination av järn kväve, natrium och kol i företagets eget ämne Fennac. Fennac är ett pålitligt och billigt ämne enligt CEO Tim Nordh, som beskriver Fennac som ett icke giftigt, konfliktfritt ämne utan geopolitiska problem.  

– Framtiden kommer att karaktäriseras av att man använder rätt batteri för rätt pryl. Batterier med Fennac kommer att passa bra för elverktyg, scooters and elcyklar, elfordon med kort eller mellanlång räckvidd, tunga applikationer och autonoma självkörande fordon men inte så bra för mobiler, datorer eller fordon med lång räckvidd, säger Tim Nordh.

Peter Kollert på Swestep presenterade sin lösning på hur man kan ta hand om sopor och samtidigt skapa en syntetiska förnyelsebar, fossilfri olja. Swestep använder en katalysator som gör att man med hjälp av både en relativt låg temperatur (runt 250 grader) och lågt tryck kan omvandla sopor till olja. Det är vitt skilda material som kan användas – allt från organiskt material, textil, papper till olika plaster och bildäck. Det som kommer ut av processen är bränsle, ickefossil råolja, koldioxid och vatten.

Att omvandla sopor till något värdefullt är grundidén även för Bioextrax. Edvard Hall berättar hur de använder bakterier för att bryta ner organiska material utan att tillsätta kemikalier och gör ett ämne som motsvarar plast av detta. En annan process är när man bryter ner fjädrar så att de blir till keratin som kan användas både som mikrofiber och djurföda.

Atlant 3D Nanosystems presenterades av Maksym Plathotnyuk, som berättade hur de kan skapa microchips för smart utrustning. Idén är att använda ny teknologi med 3D-skrivare på mikro- och nanonivå. Företaget kan erbjuda mer än 450 olika material och menar att det är både tio gånger snabbare och 10 gånger billigare än nuvarande teknik.

Christian Östberg presenterade Prebona som är ett materialteknologiföretag som både kan täcka över andra material med ett nytt hållbart material för att förstärka dem och samla in odörer med hjälp av en katalysator. Företaget arbetar både med ett brett område som infektionskontroll inom sjukvården och att göra till exempel betongytor mer tåliga men fokus ligger på att samla in odörer, till exempel genom speciella material i träningskläder.

Att ersätta plast var ämnet för några av startup-företagen. Johan Källstrand på Cyclicor tillverkar säkrare och mer hållbara så att de material som kommer i kontakt till exempel med kroppen (linser och bettskenor t ex) är mer säkra och miljövänliga. Eric Zang på Biofiber tech presenterade en ny teknologi för att göra förnyelsebara material av träfiber. För att träfibrerna ska bli mer plastlika lägger man till andra biofiber. Per Levin på Gaia Biomaterials berättade att företaget tillverkar ett ersättningsmaterial för plast av fibrer från bland annat korn och raps. Materialet är helt nedbrytningsbart och utan mikroplaster.

Bild. Gëzim Kiseri

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar