Entrepreneurship

Nya rektorn bygger för framtiden

Caroline Wendt
August 6, 2018

Det allra nyaste i Lunds skolvärld sker en trappa ner i lokaler intill Svaneskolan. Här startar Lunds femte gymnasieskola Hedda Anderssongymnasiet med elever i sex klasser, alla med inriktning mot entreprenörskap. ‑ Vi vill ge eleverna verktyg så att de kan lösa framtidens utmaningar redan nu, säger Malin Dahlgren, skolans rektor.

Hösten 2018 startar Lunds nya gymnasieskola Hedda Andersson verksamheten med upp till 180 elever och en personalstyrka på 19 personer. När skolan står helt färdig 2023 kommer det att finnas plats för drygt 2 000 elever. Här ska eleverna utbildas på de nationella studieförberedande programmen men också till entreprenörer vilket innebär att de kan driva sina idéer vidare, både för att starta företag och annan verksamhet men också för att kunna förändra samhället redan innan de tar studenten. För att förverkliga detta kliver man också in i ett innovationsprojekt kring ungt entreprenörskap och testbäddar för unga tillsammans med Future By Lund.

‑ Inför hösten har vi en tydlig vision om att ungdomarna som kommer hit ska kunna bli delaktiga i samhällsutvecklingen via sin skolgång, säger Malin Dahlgren. Vi ska stärka dem, ge kunskap och ge dem de verktyg de behöver för att de ska kunna vara med och lösa framtidens utmaningar redan nu. 

Till att början med finns sex klasser, tre vardera inom ekonomi- och teknikprogrammen. Tanken är att eleverna även ska arbeta över programmens gränser.

‑ Programmen och eleverna har olika styrkor och tillsammans kan de hitta något nytt. Det är skolans uppgift att vi lär oss att arbeta tillsammans.

Första terminen kommer entreprenörsprofilen att märkas genom värdegrundsarbete, projektledarutbildning och ett ämnesövergripande större projekt innan det från andra till fjärde terminen är dags för kurser i ungt företagande och entreprenörskap. Riktigt vad som kommer att hända i årskurs tre är inte klart.

‑ Eleverna får vara med och påverka vad som ska hända i trean. Vi får diskutera vilka valbara kurser vi ska ha och jag hoppas att det ger möjlighet till inslag som kan väljas av båda programmen. Dessutom ska eleverna göra sina gymnasiearbeten och arbeten som görs på Hedda ska ha speciell karaktär – de ska inte göras av ensamma elever och de ska inte bli skrivbordsprojekt utan vara riktade mot externa intressenter och verkliga behov i samhället.

‍På Hedda Anderssongymnasiet kommer det redan från början att finnas två pedagogiska processledare. Hanna Fält och Bodil Merkel hittar tillsammans med Malin Dahlgren sätt att främja samarbetet på skolan.

 

Inställningen att elever och personal ska vara med och skapa utbildningen är viktig för Malin Dahlgren. Lärarna tar tillsammans ett beslut om vilka samarbetspartners skolan kommer att ha. Både lärare och elever kommer sedan att starta terminen genom att arbeta med att hitta en gemensam värdegrund och att lära sig entreprenöriella processer.

‑ Vi ska också bygga interna samarbeten som gör att eleverna ska se sammanhangen redan nu och ge dem tydliga verktyg så att de kan använda dem medvetet. Jag tror mycket på sammanhang och på att äkta kunskap leder till nya sätt att agera. Vi måste skapa förutsättningar för det och skolan måste vara en plats där man kan bidra.

I starten består skolmiljöerna av en lokal en trappa ner intill Svaneskolan. Skolan kommer sedan att växa bit för bit på skoltomten. Klassrummen kommer redan från början utformas för att främja högre elevaktivitet och så att man snabbt kan byta undervisningsmiljö för olika aktiviteter. Ett rum kommer att inredas som ett makerspace med syftet att samutnyttja utrustning och dela kunskaper. Platsen utrustas med modern teknik och kreativt material för att ge möjlighet att ta ut de konstnärliga svängarna.

För att förbereda sig inför skolstarten besökte Malin Dahlgren Giffoni Experience och deras entreprenörskoncept i Italien. På bilden medverkar Malin i rundabordssamtal med andra skolexperter.‍ 

För att förbereda sig för terminens arbete reste Malin Dahlgren till Giffoni Innovation Hub i Italien som arbetar med unga i entreprenörskonceptet Dream Team under Giffoni film festival. Under festivalen medverkade fyra unga från Lund tillsammans med coacher från Future By Lund. Gruppen arbetade med en utmaning som handlar om hur man skapar engagemang för innovation och hållbarhet hos unga. Utmaningen kom från den svenska Rymdstyrelsen och genom att de unga fick arbeta med det aktuella problemet med plast i haven och andra vattenfrågor utvecklade man också en metod för hur man skapar engagemang hos unga.

‑ Det var intressant att komma till denna fantastiska plats där man skapar så mycket med unga i fokus, menar Malin. Framför allt inspirerades jag av hur man skapade ett vi och ett gemensamt mål.  Future by Lund bidrog med en plattform för gott samarbete genom sitt arbete med en värdegrund som gjorde att man när det behövdes kunde gena förbi samarbetsproblem.

Malin Dahlgren träffade också andra som arbetar i skolan och deltog i rundabordssamtal med andra experter, inklusive representanter från det italienska utbildningsministeriet. De tre dagarna ledde till många nya tankar och idéer.

‑ Jag tänkte på om Lund skulle kunna vara värd för något som liknar Giffoni Experience. Kanske kan vi koppla på innovativa processer på de arrangemang som redan finns här, till exempel inom idrotten. Det vore kul om man kunde ha ungdomar i centrum, kanske som en Almedalsvecka för ungdomar i Lund eller en vetenskaplig festival där unga kan ta del av framtidsscenarier. Besöket i den lilla bergsbyn Giffoni öppnar vyer för framtiden och det fick mig att tänka att inget är omöjligt!

 

Bildtext, stora bilden: Nya Hedda Anderssonsgymnasiets rektor Malin Dahlgren vill att eleverna redan under gymnasiet ska ges möjlighet att använda sina kunskaper i verkligheten.

Related videos to category:
Entrepreneurship
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar