Creatives & Changemakers

Organisationer bygger relationer genom individer

Caroline Wendt
June 26, 2020

En nyckel till att få samarbetet mellan organisationer att fungera är att lägga fokus på relationerna mellan individer. Arbetet i Urban Lab i det stora sameuropeiska projektet CCSC har gett Rosa Rydahl på Stenkrossen i Lund insikter i hur hon bäst visar studenter vilka kreativa och innovativa sammanhang som finns i Lund - även utanför universitetsområdet. Redan nu har Stenkrossen märkt resultat genom att fler studenter anmäler sig till deras kulturstödsprogram.

2018 startade det stora sameuropeiska projektet CCSC (Cultural Creative Spaces and Cities). Uppgiften är att med hjälp av metoder från det kulturella och kreativa området hitta lösningar och policys som förbättrar samhället i stort. I Lund arbetar Stenkrossen i ett Urban Lab tillsammans med Future by Lund, Mejeriet och Science Village för att undersöka hur de kreativa institutionerna genom samarbete kan dra nytta av varandras styrkor och på så vis skapa något som blir attraktivt för lundabor och andra att ansluta sig till.

Stenkrossen drivs av Lunds Kommun och stöttar upp mot trettio aktörer varje år. Verksamheten håller till på Kastanjegatan och den före detta industrilokalen är nu en arbetsyta för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation och årligen arrangeras hundratals aktiviteter som är öppna för allmänheten. Det finns olika typer av projekt- och verksamhetsplatser på Stenkrossen och de delas in i de tre olika tidsbestämda stödmodellerna mini, midi och maxi.

Vad förväntade ni på Stenkrossen att uppnå genom att delta i CCSC?

- Syftet med Stenkrossens Urbana Lab har varit att skapa ett flöde av kunskapsutbyte mellan Lunds Universitet, Mejeriet och Lunds kommun och överbrygga gapet mellan universitet och kommun genom att fokusera på relationsbyggande insatser som regelbundna möten och nätverksträffar. Detta för att vi vill uppmärksamma de som studerar ämnen som rör sig inom områdena konst, kultur och innovation att det finns kreativa och innovativa sammanhang även utanför universitetsområdet, berättar verksamhetsledaren Rosa Rydahl.

Rosa Rydahl på Stenkrossen. Foto: Amanda Pettersson

Rosa Rydahl och Stenkrossen började arbetet med att överbrygga gapet mellan Stenkrossen och universitetets studenter genom att hitta relevanta samarbetsparter inom universitetet och studentvärlden. Till exempel startades en kontinuerlig dialog med Venture Lab och regelbundna presentationer av Stenkrossens stödmodeller för inkubatorns studenter samt mingel och rundvandring för International Citizen Hub Lund (ICHL). Inom ramen för Urban Lab Lund arrangerade också Stenkrossen två nätverksträffar med spetsinbjudningar till Venture Lab, ICHL och masterprogrammet i entreprenörskap. Efter nätverksträffarna – som innehöll olika föreläsningar och workshopar på temat ”detangle your creative (k)not!” – bjöd Mejeriet in till eftermingel, också inom ramen för Urban Lab Lund.

Arbetet med CCSC har gett flera goda effekter.

- Det som vi främst har fått ut har varit en kontinuerlig dialog och lägre trösklar gentemot såväl Venture Lab, ICHL och Mejeriet. Stenkrossen ingår nu i Venture Labs årshjul av informationsmöten, och vi träffar Mejeriet kontinuerligt inom ramen för CCSC-projektet/Urban Lab Lund. Stenkrossen fick efter nätverksträffarna in ett tiotal ansökningar från entreprenörer från universitetet och ICHL, vilket antagligen inte hade hänt utan de spetsinriktade, relationsbyggande insatserna, berättar Rosa Rydahl.

CCSC har också varit en möjliggörare genom att tillföra resurser.

- CCSC har varit ett givande ramverk för att sätta igång processer som vi egentligen vetat i flera år att vi borde arbeta med, säger Rosa Rydahl. Det är tydligt att det är relativt enkla insatser som nätverkande och kontinuerlig kommunikation som gör stor skillnad, men det är mycket svårt att få in dessa i det ordinarie arbetet när kalendern nästan alltid är full. Inom CCSC fanns en liten budget och ett litet mandat att lägga arbetstid på projektet. Det gör stor skillnad - de ökade resurserna i form av tid och en viss öronmärkt budget är den möjliggörande faktorn.

Det är de samarbetsdrivna individerna som får skeppet att flyta

Ett studiebesök i Barcelona som gjordes genom CCSC i slutet av januari 2020 gav Rosa Rydahl några ledtrådar till vad det är som får institutioner och samarbeten mellan institutioner att fungera och utvecklas.

- Att komma till en annan kontext och se hur verksamheter som i mångt och mycket liknar Stenkrossen presenterades för oss gav mig en möjlighet att skapa distans till mitt eget arbetssätt. När jag speglade min och Stenkrossens utvecklingsresa i CoBois, förstod jag att en nyckel till att skapa en fungerande verksamhet är att ha drivna, visionära och envisa individer som är bra på att skapa samarbeten. Det sägs ibland att vi måste skilja mellan tjänst och person, men i kreativ verksamhetsutveckling utan stora budgetar är det de samarbetsdrivna individerna som får skeppet att flyta genom att upprätthålla kontinuerliga relationer och därmed skapa ökad tillit, förståelse och smidighet i kommunikationen mellan olika aktörer och samarbetsparter. Utan dessa nyckelindivider skulle jag säga att det är omöjligt att bedriva och utveckla verksamhet inom de kreativa näringarna och kulturinstitutionerna. Genom idogt arbete skapar dessa individer en sorts kärnfamilj av samarbetsaktörer, som sedan i sin tur utvecklas till att bli en stor släkt, och det är i det läget som en verksamhet sedan kan etablera sig och skeppet börjar flyta av sig själv.

Bild på Stenkrossen: Rosa Rydahl

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar