Digital Cities & Citizens

Projektboken får system och människor att prata med varandra

Caroline Wendt
May 19, 2021

Ett överbokat event, relevanta frågor i chatten och många nya kontakter på Linkedin efter webbinariet – det var reaktionen när AFRY och Öresundsbron berättade om projektboken genom Future by Lunds kanaler. Projektboken är AFRYS namn på en samling av krav och standardiseringar som en industri, ett fastighetsbolag eller en offentlig verksamhet kan välja att sammanställa för att hålla reda på vad som egentligen gäller. Med en projektbok skapas samsyn både inom verksamheten och utåt mot leverantörer – och när både system och människor pratar med varandra leder det snabbt till förenklingar, besparingar och förbättringar som tillsammans leder till ökad hållbarhet.

Future by Lund är en innovationsplattform med ambitionen att lyfta fram intressanta frågeställningar som kan öka hastigheten på en hållbar transformation - som till exempel i webbinariet Nyckeln till digitalisering av städer – Projektbok som hölls i början av maj 2021.  Magnus Sjöström på AFRY är sedan länge med som samarbetspartner i Future by Lund och brinner för att skapa hållbarhet genom en digital förflyttning. Magnus arbetar med digital management på AFRY och får verksamheter som industrier och smarta städer att genomgå en digital transformation.

– Jag har märkt att organisationer behövde verktyg för att standardisera för att lyckas med en digitalisering, berättar Magnus Sjöström. Idén till en projektbok kommer från GM, som var tidiga med att skapa ett underlag för alla möjliga lösningar i sina industrier, men då rörde det inte digitalisering. Den stora utmaningen i en industri, men också i en fastighet, ett infrastrukturprojekt eller i en stad är att det är många människor och många system som ska samverka.

Magnus Sjöström lyfte fram internet som ett exempel på ett globalt standardiserat system där alla kan mötas och där det finns en standard som gör att vi alla kan koppla upp oss via datorer, teveapparater och mobiler.  

– Projektboken är till för just detta, att skapa möjligheter så att de intelligenta och smarta systemen kan synkas ihop och så att olika systemen kan prata med varandra. Projektboken bygger på globala och verifierade standarder. Den är inte en guide för hur till exempel en intelligent stad ska se ut utan den är ett verktyg som kan styra teknologier och system så att staden blir smart.

En organisation som har skapat en projektbok är Öresundsbron, som är en beställarorganisation som köper alla tjänster enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). På Öresundsbron handlar det mycket om teknik inom många olika discipliner och allt måste samverka – och på många sätt påminner ekosystemet på Öresundsbron om det som måste byggas upp i en stad för att den ska kunna kallas smart.

– Vi vill kunna motverka kostnader för underhåll och för reinvesteringar genom att göra allt smartare och lite bättre, berättar Niclas Malmström, chef för teknisk drift på Öresundsbron. Hållbarhet är viktigt på en bro, det gäller att förvalta den väl till nästa generations broförvaltare. Vi ser till så att material och olika produkter har bland annat en lång livslängd, lågt energibehov och bra standardiserad driftdata. Några framgångsfaktorer är att dra mer nytta av anläggningsdata för datadrivna beslut och att dra nytta av den kollektiva kompetensen i teamet på Öresundsbron så att vi i samarbete med andra gör allt för att nå målet med en smart, kostnadseffektiv och hållbar anläggning.

– Är man inte vaken och styr upp standarder samt krav för bland annat digitaliseringen så blir det dyrt, fortsätter Niclas. Det är komplexa lösningar. För att få det effektivt kontaktade vi AFRY för att arbeta med projektboken. Vi ville ha kravdokument och en källa att länka till från alla håll. Projektboken är en vägledning för att förenkla vår vardag. Det är kostnadseffektivt att ha en väldokumenterad kritikalitetsklassad anläggning.

Patrik Sjöstrand arbetar tillsammans med Magnus Sjöström med Digital management på AFRY och talade om projektbokens värde för offentliga beställare.

– Det är ofta ganska svårt att upphandla det man vill. En upphandling av totalentreprenad kräver en stark beställarorganisation som kan vara bestämd och ge ett detaljerat förfrågningsunderlag. Ändå får man inte alltid det man vill, vilket kan bero på att entreprenören kanske inte ser min helhetsbild utan enbart löser sin del av projektet. Projektboken visar helheten och vad jag som beställare vill få ut i slutändan. Har man varit otydlig i underlaget kan det fördyra projektet. Det är viktigt att vara tydlig om vi ska klara FN:s klimatmål.

Evenemanget lockade ett åttiotal åhörare och efter en sändning under 90 intensiva minuter var medarrangören Magnus Sjöström mycket nöjd.

– Det var ett stort intresse, evenemanget var långt över fullbokat. Dessutom har jag fått många nya kontaktförfrågningar på Linkedin och frågor om hur att jag ska dela med mig av länken till inspelningen från eventet. Jag tycker att det flöt jättebra – och jag var speciellt glad för att det kom så bra frågor. Alla frågor var konstruktiva och positiva och visade på insikt. Det kändes som de flesta tyckte att tanken var naturlig när de hörde om projektboken.

Future by Lund är en innovationsplattform med stöd från Vinnova och Lunds kommun med cirka hundra partners. Plattformen driver projekt, formar konsortier, lyfter intressanta frågeställningar och lyfter fram nyheter som kan öka hastigheten på en hållbar transformation - som till exempel i detta webbinarium om Projektboken som hölls i början av maj 2021.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar