Future Living & Spaces

Rymden närmar sig Lund

Caroline Wendt
September 18, 2018

I mitten av september kom rymden ett steg närmare Lund. Då samlades nämligen representanter från kommun, företag och universitet för att diskutera en gemensam projektansökan för ett arbete med att hitta hållbarhetslösningar inom rymdteknologin. Med i tankarna finns också en förhoppning om en rymdnod.

I Future by Lunds lokal på Skomakaregatan samlades representanter från bland andra Kraftringen, ESS, Innovation Skåne, Malmö Universitet, Thyréns, Science Village, Stadsbyggnadskontoret i Lund, Schneider Electric, Castellum, Ideon AB och Ideon Innovation. Ämnet för dagen var att diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att utveckla lösningar och ny teknik för det hållbara samhället genom att utnyttja rymdvetenskap och rymdteknologi. Diskussionen är tänkt att mynna ut i en Vinnovaansökan ”Innovationer för ett hållbart samhälle – med ett rymdperspektiv” vilken ska koordineras av Anders Bengtsson på Näringslivsavdelningen. I ett sådant projekt finns många ingredienser som gör att det kan passa bra i Lund – inte minst forskningsanläggningen Max IV och med tiden även ESS och de möjligheter de kommer att ge för materialforskning.  

- Rymden sätter bland annat extrema designvillkor - villkor som inte är förhandlingsbara. Det här ger förutsättning för att tänka ’out of the box’ och ger ett narrativ för att driva företag framåt, säger Peter Kisch, projektledare på Future by Lund

Ett hållbarhetsprojekt med rymdinriktning skulle också kunna vara ingången till ett ännu intensivare arbete kring rymdfrågor. Lunds näringslivschef Per Persson berättade om hur ESA för två år sedan avslöjade att de i framtiden har för avsikt att starta en Moon village, det vill säga en station på månen.

- Den resan vill Lund vara med på, menar Per Persson. Det är en möjlighet för Lund och ger ett nytt område som vi kan vara med och utveckla. Vi har haft möte med ESA:s strategiska enhet och de är positivt överraskade av allt vi har i Lund, bland annat genom alla möjligheter till samarbete i materialkunskaper som ges av Max IV och ESS.

Våren 2017 var ESA i Lund och var bland annat med i en workshop om hur rymdteknik kan användas på jorden. Den visade att det finns stora möjligheter för tekniköverföring mellan rymd och jord – men även det omvända förhållandet är aktuellt. Efter detta har Lund haft kontakter med den Svenska rymdstyrelsen och den nya generaldirektören Anna Rathsman om att skapa en rymdnod syd i Lunds kommun – precis som det redan finns rymdnoder i nord genom Luleå och Kiruna, i väst med Göteborg och Trollhättan och i öst med Linköping, Uppsala och Stockholm.

Diskussioner om ett hållbarhetsprojekt med rymdinslag lockade många till Future Lund lokaler på Skomakaregatan.

En rymdnod syd skulle enligt Per Persson kunna baseras på framförallt tre delar. En del är arbetet med att få de unga intresserade av rymdteknologierna, en annan att få tillväxt av nya företag som är relaterade till rymdteknologier och slutligen att använda materialkunskapen i Lund mot rymden. Lunds kommun är intresserade av att skapa ett rymdcentrum i söder – men Per Persson betonade att det är tillsammans med företag, anläggningar och akademi som det är möjligt att göra detta.

Arbetet med ett hållbarhetsprojekt med rymdinriktning är en del i att troliggöra att rymdnod syd ska hamna i Lund. Redan nu finns en rad aktiviteter som skulle kunna plockas in i ett hållbarhetsprojekt med rymdinriktning. I SOM-projektet finns ett nätverk av företag inom IoT och digitalisering. Projektet Human centric light är ett projekt med smart inomhusljus och till det skulle man kunna koppla fler försök med kontrollerade inomhusklimat. Ett uppslag är autonoma energisystem. Under året har också ett arbete med smarta kläder startat med Tekoindustrin.

- Vi kommer att titta närmare på avancerade fibrer i rymden med Borås textilindustri, berättar Lars Mattiasson på Future by Lund. Sveriges har en enorm potential i och med sin största tillgång, cellulosa. Den 24 oktober kommer vi tillsammans med Teko, Max IV och Swedish fashion council arrangera en workshop om materialforskning och cirkulära affärsmodeller.

Future by Lund arbetar också med unga, bland annat genom samarbete med nya Hedda Andersson-gymnasiet och universitetet. I somras arbetade några unga från Lund med entreprenörskonceptet Dream Team i Italien, och teamets utmaning kom från den svenska rymdstyrelsen.

En annan tänkbar ingrediens är odling och mat tillsammans med till exempel livsmedelsföretag och förpackningsindustrin. Även nya möjligheter diskuterades på mötet.

- Ett viktigt område att arbeta med, med tanke på sommarens händelser, är resiliens, menar Pia Kinhult på ESS. Inom det området kan både ESS och Max IV spela en roll för att öka kunskap och hitta lösningar. Resilient Regions är ett exempel på företag som arbetar med detta.

Alla mötesdeltagare har nu möjlighet att bestämma om de vill vara med och vad man har som passar in i projektet. Även de företag som hade förhinder kan förstås anmäla intresse. En ansökan till Vinnovas utlysning för innovationer för ett hållbart samhälle ska vara inne den 2 oktober och redan den 13 november vet vi om ytterligare ett steg mot rymdnod syd är taget.

Information kring utlysningen, dess bakgrund och syfte, krav och kriterier.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar