Creatives & Changemakers

Samarbete lyfter kombinationen av teknik och textil

Caroline Wendt
October 10, 2022

Våren 2022 var Lunds universitet en av drygt 100 partners som gjorde en ansökan till världens största innovationssatsning på kulturella och kreativa sektorer och näringar. Trots att ansökan inte beviljades är detta ett startskott för många spännande samarbeten inom området. Ett sådant rör skärningspunkten mellan textil och teknik och därför kom representanter för Helsingfors stad till Lund för att diskutera just fashion-tech.

Textilbranschen är under förändring, bland annat mot mer hållbara material, med det nya området fashion-tech och med nya affärsmodeller. Lund som stad har styrkor inom flera av dessa områden, bland annat genom de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. I slutet av september hade samverkansavdelningen på Lunds universitet och Future by Lund besök av flera representanter från näringslivsavdelningen vid Helsingfors stad. Avdelningen arbetar med ett brett område och har ansvar för Helsingfors stads program för arbete med industri, innovationer, entreprenörer och konkurrenskraft men också med sysselsättnings- och migrationsfrågor.

- Helsingfors har stor kompetens inom innovation, säger projektutvecklare Katarina Scott, Future by Lund. Avdelningen har mandat att arbeta med företag, förvaltningar, akademi och organisationer för att åstadkomma innovationer och utveckling. De är bra på att bygga innovationssystem, vet hur man ger innovationsstöd och hur man som stad skapar lösningar för framtiden. Jag tycker att vi har mycket att lära oss av dem.

På besöket i Lund medverkade Marja-Leena Rinkineva som är direktör för näringslivsavdelningen och hon kom tillsammans med Taina Seitsara, Heidi Humala och Ida Björkbacka.

- Helsingforsregionen har elva lärosäten och 100 000 studenter. Lund har visserligen färre studenter men är ändå universitetshuvudstad i Sverige. Innovationsverksamheten i Lund är väldigt framstående och ni har imponerande samarbeten med företagsvärlden. Det är orsaken till att vi söker samarbete med Lunds universitet och staden Lund. Vi ser staden och universitet som en enhet som ger oss möjligheten att samarbeta kring ett specifikt område, säger Marja-Leena Rinkineva.

I Lund hade representanter för Helsingfors, Lunds universitet och Future by Lund en gemensam workshop om möjligheter för ett framtida samarbete inom fashion-tech. Inom textilområdet händer just nu mycket som bland annat handlar om kommande digital märkning av textil med varudeklaration som möjliggör en mer omfattande återvinning och som också öppnar för utveckling av nya typer av affärsmodeller.

- Vi och Helsingfors har ett gemensamt intresse för fashion-tech, berättar Charlotte Lorentz Hjorth, Lunds universitet. Det är ett område där vi i Lund har spännande komponenter i näringslivet, området är relevant för bredden av universitet och det finns stora möjligheter kopplade till ESS och MAX IV. De senaste två åren har Lund och Helsingfors byggt en relation genom vårt arbete med en ansökan från konsortiet Creative Futures för en KIC inom Kulturella och kreativa sektorer och näringar. I det arbetet diskuterade vi igenom kommande innovationsområden och det här är fortsättningen på det arbetet.

Besöket från Helsingfors blev lyckat och gruppen hittade flera direkta och konkreta frågor att starta det fortsatta arbetet med.

Bild från EU Days i Lund. Från vänster: Erik Renström , Lunds universitets rektor, Kristina Eneroth, vice rektor Lunds universitet, Anders Almgren, andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Lund, Jan Sturesson, PWC, Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stad och Charlotte Lorentz Hjorth, Lunds universitet.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar